Меню

11701150 1608901156064566 1727164717024597478 nУважаеми колеги,
На 04.04.2017 г. в ЦУ на ССА се проведе Втората вътрешна селекционна процедура за мобилности по програма „Еразъм+“. Резултатите са следните:
• Подадени кандидатури – 13
• Одобрени кандидатури – 13


Поименното оценяване можете да намерите в прикачената таблица.
Одобрените колеги моля да подготвят следните документи:
• Попълнено Споразумение за мобилност (Mobility Agreement) по образец на английски език, подписана и подпечатана от приемащата страна и от кандидата за мобилност – 2 екземпляра;
• Таблица с данни за кандидата за мобилност – 1 екземпляр
Документите се намират на Интернет страницата на ССА, секция Еразъм+, както и могат да бъдат изпратени по мейл при поискване.

След приключване на първата и втората вътрешна селекционна процедура за мобилности по програма „Еразъм+“, общият брой одобрени кандидатури в момента е 42.
След анализиране на наличните финанси по проекта на ССА, Офис „Европейски програми и проекти“ ще организира Трета селекционна процедура за 30 броя мобилности на персонал към програмни държави.
Правилата за кандидатстване са същите както в предишните две процедури с едно изключение – отпадат ограниченията за бройки за различните институти. Кандидатурите ще бъдат одобрявани или отхвърлени единствено съгласно броят точки, които са получили.
Краен срок за подаване на документите за Третата селекционна процедура е 30.04.2017 г.

ССА все още разполага и с възможност за участие на докторанти в мобилности към програмни държави. Минималният срок за участие на докторанти в мобилност е 2 месеца (стаж / практика) или 3 месеца (обучение). Максималният срок е до 30.09.2017 г. За докторанти няма специална процедура за кандидатстване, като мобилности ще получат тези, които първи проявят интерес.

 Резултатите може да видите като натиснете върху последващия текст - Класиране на предложените мобилности - Април - 2017 г.

Поздравления на класиралите се и успешни мобилности!

С уважение,
Теодор Василев, ЦУ на ССА

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!