Меню

3a2d70a0-9bb8-439b-9024-f64525cd35b7 1На 23 ноември се проведе работна среща на председателя на Селскостопанска академия с директорите на Опитните станции към Академията.
Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов представи промените на Закона за Селскостопанска академия, които ще бъдат предложени за обсъждане в Народното събрание. Три са основните изменения- начинът на финансиране на Академията, структурни промени в Управителния съвет и в организацията на държавните предприятия към Академията.
Предлага се държавните предприятия, бази към институтите в Шумен и Троян, да се върнат към институтите; държавните предприятия по бубарство, във Враца, по животновъдство и земеделие в Смолян и в Средец да се преструктурират в научни центрове; останалите 14 държавни предприятие да се обединят в едно.
Заедно с директори беше обсъден начинът на функциониране на бъдещото предприятие.

sin2На 23.11.2017 г. в сградата на Селскостопанска академия се сключи новият Браншов колективен трудов договор на работещите в системата на Селскостопанска Академия.
Договорът се подписа от председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов и представителите на двата национално представителни синдиката –КНСБ – ФНСЗ, председателят на Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ г-жа Светла Василева и председателят на Националната федерация техническа индустрия, наука и информатика към КТ “Подкрепа“ г-н Здравчо Здравчев.
Настоящият договор е за срок от 2 години и урежда трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения ,осигурителни отношения в системата на ССА, които не са уредени с повелителните законови разпоредби.
В договора са залегнали по-добри условия, които са в интерес на работещите в системата на Академията. Приеха се две допълнителни договорености по силата, на които започва процес на поетапно нарастване на трудовите възнаграждения, както и да се изготви социална програма при евентуални структурни промени с оглед смекчаване на неблагоприятни последици.
Остават в сила и всички постигнати по благоприятни условия в предишния Колективен трудов договор –допълнителни плащания , обезщетения и отпуски.
БКТД ще бъде вписан в специалния регистър на Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда „ , след което ще бъде изпратен до всички структурни звена на Академията ,където има учредени синдикални организации за изпълнение.

sin3

sin1

snimka11Селскостопанска Академия- София и Агробиоинститут- София  Ви канят на публични лекции на Проф. Кристоф Бертиш и Д-р Сибил Фарин от Университет Горен Елзас, гр. Колмар, Франция. Лекциите на теми: Research in University of Haute-Alsace, focus on Laboratoire Vigne Biotechnologies et Environnement" и "Characterization of virulence factors from fungi implied in GTD" ще бъдат представени на английски език в конферентната зала на Агробиоинститут- София, бул. „Драган Цанков"  № 8,  в понеделник, 27 ноември 2017 г. от 10:00 часа.

drk1На 14 ноември се проведе работна среща на ръководството на Селскостопанска академия с директорите на институтите към Академията.
Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов представи промените на Закона за Селскостопанска академия, които ще бъдат предложени за обсъждане в Народното събрание. Три са основните изменения- начинът на финансиране на Академията, структурни промени в Управителния съвет и в организацията на държавните предприятия към Академията. Предвидено е Селскостопанската академия да съставя, изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната фискална програма по реда на чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси. Членовете на управителния съвет ще бъдат намалени и ще бъдат само от хабилитирани учени, работещи в Селскостопанска академия. Предлага се държавните предприятия, бази към институтите в Шумен и Троян, да се върнат към институтите; държавните предприятия по бубарство, във Враца, по животновъдство и земеделие в Смолян и в Средец да се преструктурират в научни центрове; останалите 14 държавни предприятие да се обединят в едно.
Сред основите нови моменти при избор на директори, предложени от Председателя на Академията, са: -възможност за реализация на програмата за развитие и управление на института в рамките на периода, съгласно чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда; - представяне на управленските програми пред колектива на института и отчитане на становището на общото събрание на учените.
Председателят на Академията предлага и съществени промени в Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България. Предвижда се централизация на допускането на кандидатите до участие в конкурсите, което ще даде възможност за проследяване на хода им и съблюдаването на изискванията на нормативната база. Дава се възможност всеки член на академичния състав да поиска със заявление до Председателя на Академията да бъде преценено съответствието на резултатите от научната му дейност на изискванията за заемане на по- висока академична длъжност и при констатиране на съответствие, да поиска от първичното научно звено да му бъде обявен конкурс. Другите промени са свързани с реда при зачисляване в свободна докторантура, в състава на научните журита, ръководителите на докторанти, наукометричните критерии за заемане на длъжности и т.н.

c83124a7-3bbe-4754-ae04-64b7abcbbd96

abea7d6a-b798-4843-81c8-e3716c5cb30f

 

 

aa0f819b-8f2a-4f36-8bdc-06102c4d8bfe

Iiirh1На 10 ноември 2017 г. Институтът по изследване и развитие на храните -Пловдив отпразнува 55 годишен юбилей в Дома на учените града.
На тържественото отбелязване присъстваха зам.- председателя на ССА проф. д-р Мая Игнатова, гл. научен секретар на ССА – доц. д-р Здравка Петкова, академик Мария Балтаджиева, директори на институти, висши учебни заведения от региона, бивши директори, зам. директори и служители. Празникът беше уважен и от представители на местната власт.

 

 

 

 

 

 

 

 

iirh9

 

iirh8

 

iirh7

 

iirh6

 

 

 

iirh5

 

iirh3

 

iirh4iiirh2

bel1Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов участва в VII-та сесия на Българо-беларуската междуправителствена комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество в гр. Минск, Беларус, в периода 8-10 моември. Той бе част междуправителствена делегация, водена от г-н Александър Манолев, заместник-министър на икономиката.
По време на сесията се обсъдиха възможностите за развитие на взаимната търговия, сътрудничеството в областта на селското стопанство, туризма, енергетиката, транспорта, регионалното развитие, инвестициите, отбраната, образованието, науката и културата.
Важна място в разговорите в областта на селското стопанство зае сътрудничеството между в научно-изследователските институти в областта на земеделието.
Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов запозна беларуската страна с възможностите за двустранно сътрудничество в областта на селскостопанската наука. Той отбеляза, че съществува голям потенциал за сътрудничество в областта на селекцията на нови сортове растения и породи животни, изучаването и опазването на традиционни и нови технологии в растениевъдството и животновъдството, опазването и подобряването на състоянието на почвените ресурси и почвеното плодородие. Проф. д-р Николов разясни, че Селскостопанската академия разполага с 25 научно-изследователски института, 19 опитни станции и две експериментални бази, които биха могли да осъществяват сътрудничество с подобни институти в Беларус. „Считам, че съществува голям потенциал за сътрудничество в областта на селекцията на нови сортове растения и породи животни, изучаването и опазването на традиционни и нови технологии в растениевъдството и животновъдството, опазването и подобряването на състоянието на почвените ресурси и почвеното плодородие“, категоричен бе той.
Дискутира се идеята за подписване на Споразумение за сътрудничество в облостта на селскостопанската наука между ССА и подобна структура в Република Беларус.
Двете страни обсъдиха възможността за сътрудничество в областта на сортоизпитването и обмена на семена.
Проф. Николов посети Републиканското единно предприятие „Научно-практически център по земеделие към Националната академия на науките на Беларус“, където се проведе среща с генералния директор проф. Фьодор Иванович Привалов. Проф. Привалов запозна председателя на ССА с историята и дейността на Републиканското единно предприятие „Научно-практически център по земеделие към Националната академия на науките на Беларус“. Основните цели на Научно-практическия център по земеделие са създаването на високопродуктивни сортове и хибриди на селскостопански култури, усъвършенстване системите на семепроизводство, осигуряване интензификацията на отрасъла растениевъдство чрез развиване на зоналните системи на земеделието, адаптирайки ги към конкретни почвено-климатични условия, разработване на високоефективни технологии за култивиране, използване на торове и средства за защита на растенията.
Председателят на Академията проф. д-р Васил Николов се срещна и с проф. Иван Павлович Шейко, първи заместник на генералния директор на „Научно-практически център по земеделие към Националната академия на науките на Беларус“, отговарящ за въпросите в областта на животновъдството. Коментираха се основните проблеми в областта селекцията и репродукцията в животновъдството.

8e4c1bd7-abfc-4214-afed-fafbd18599dd

Страница 10 от 80

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!