Меню

SmolynПредседателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов се срещна с колектива на Опитна станция по животновъдство и земеделие, град Смолян. Той се запозна се с проектите и задачите, по които работят учените в станцията.

По време на срещата се акцентира върху съхранението на ценните за планината породи Българското Родопско говедо и Каракачанската овца. Дискутираха се финансирането на научните проектите и перспективите за кариерното израстване на учените.

Проф. д-р Николов разгледа „Цеха за млечни продукти“, който преработва мляко от животните отглеждани в ОСЖЗ, Смолян.

Pochinal deec na Academiata Prof. PetkoValchevPetrovPhD snimkaНа 06.07.2017 г.   този свят напусна докторът на селскостопанските науки, проф. Петко Вълчев. 

Той посвети целия си живот и кариера на развитието на българската и международна селскостопанска наука и земеделие. Неговите публикации и изследвания обхващат местните и чуждестранни сортове картофи, селекционната и стопанската им пригодност, вирусното и физиологичното израждане. Автор е на много сортове картофи, които продължават да се използуват в производството.
Проф. Вълчев е директор на Опитна станция в град Самоков от 1953 до 1987 г. и ръководи научен колектив по картофите към Министерството на земеделието. Той отговаря за сътрудничеството на България в картофопроизводството с бившите Чехословакия и Източна Германия; с Русия, Румъния, Унгария, Полша и др. Проф. Петко Вълчев участва също с научни доклади в редица международни форуми, поддържа връзка с водещите научни институти и селекционни фирми в чужбина.

kr1Делегация от Корейската народно-демократична република (КНДР) посети Институтa по растителни генетични ресурси „К. Малков” гр. Садово.

Начело на делегацията бе посланикът на КНДР в България Н.Пр. Ча Гон Ил. В срещата участва и кметът на община Садово г-н Димитър Здравков.

Голям интерес у представителите на КНДР предизвикаха селекционираните български сортове фъстъци, сусам и ориз. Те оцениха високо и вкусовите качества на сортове фъстъци и изявиха желание да закупят от тях.

Дискутирана бе възможността за обмен на учени между Селскостопанската академия и КНДР. Обмисля се идеята за разработване на проект и провеждане на съвместни експедиции за обогатяване наличния растителен генофонд на двете страни.

IKHT1Сиренето от Каракачанската овца, отглеждана в Средните Родопи, държи световния рекорд по съдържание на конюгирани мастни киселини (до 6%), които са важни за борбата със сърдечно-съдовите и мозъчни заболявания, предотвратяващи образуването на тромби – това стана ясно от проучвания на Института по криобиология и хранителни технологии, с които бяха запознати председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов и зам.-председателят проф. д-р Мая Игнатова на ССА при срещата им с научния колектив.
На проведената нея бяха разисквани широк кръг от актуални и наболели въпроси. Проф. д-р Николов изтъкна, че грижата за кариерното израстване на младите учени и съхраняването на приемствеността между поколенията са важно условие за прогреса в науката. Бяха поставени въпросите за обединяване на специалистите от системата в общи екипи за гарантиране успешната работа по приоритетните направления.
Председателят на Академията призова учените да съдействат за постоянното привличане на общественото внимание върху дейностите, които определят идентичността и разпознаваемостта на отделните структурни звена в системата на ССА. Той посочи, че приоритет в научната работа трябва да бъдат както фундаменталните, така и приложните изследвания, свързани с популяризиране и утвърждаване на българските научни разработки със защитени интелектуални права. Колективът запозна ръководството на ССА с разработките си в областта на изследване биологичната стойност на овчето сирене и млечни продукти от специфични региони на страната, новите технологии за производство на пробиотични и синбиотични храни с функционална насоченост и висока антиканцерогенна стойност, технологиите за лиофилизация на хранителни продукти и тяхното използване и други.

NknПредседателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов и заместник-председателят проф. д-р Мая Игнатова проведоха работна среща с колектива на Института по земеделие – Кюстендил.
Проф. д-р Васил Николов се запозна с всеки един от служителите, които споделиха трудностите, които изпитват при осъществяване на дейността си, както и приоритетите, по които работят.
Обсъдена бе концепция за развитие на Академията - финансирането на институтите, проекти и кариерно развитие на учените. Специално внимание бе обърнато на важността от мощно рекламиране на продуктите, които са създадени в институтите, връзката между науката и производителите на земеделска продукция.
През последните години Институтът по земеделие - Кюстендил многократно е награждаван за своите научни достижения. Общо 5 пъти с Първо място и Диплом на международното изложение АГРА и 2 награди от изложението ИТИ, 2015 и 2016 (ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТРАНСФЕР, ИНОВАЦИИ).

3sdvПредседателят на Селскостопанска Академия проф. д-р Васил Николов проведе работна среща с учените от Институтa по растителни генетични ресурси „Константин Малков”. Oбсъдeни бяха направленията на работа, приоритетите и проблемите.
Проф. Николов представи визията си за развитие на Академията с акцент към израстване на кадрите; финансирането на системата; с възможността за използване на принадената стойност на интелектуалния продукт (роялти) за осигуряване на допълнителни средства на авторските колективи; „цената“ на интелектуалния труд и интелектуалната собственост. Специално внимание беше обърнато на младите учени, като се подчерта, че от първостепенно значение за бъдещето на ССА е привличането и обучението на кадрите, които са същността и духа на всяка научна организация.
Развитието и на фундаментална наука с партньорство от чужбина вече е приоритет за Академията, съвместно с насърчаването и внедряването в практиката на научно-приложния продукт на Института.
Акцент беше поставен върху популяризирането на дейностите и постигането на разпознаваемост на Академията чрез засилване на партньорство на различни нива, информационни и комуникационни дейности, чрез участието в различни регионални, национални и международни изложения за лансиране на „българското”.
„България трябва да се гордее с факта, че ние сме петата държава в света, която започва да развива организирана земеделска наука“, заяви председателят на ССА. Според проф. Николов Институтът в Садово е не само люлка на аграрната наука, а е и утвърден продължител на традициите в тази насока, доказателство за което са постиженията и наградите на колектива. За 135 г. земеделската наука в Садово е дала на производителите 148 сорта при 28 полски и зеленчукови култури и тези заслуги на учените следва непрестанно да се пропагандират по всички медии.
Проф. д-р Николов разгледа ботаническата градина, експерименталното поле, музея на земеделската наука и някои от лабораториите към Института. Той се запозна и с дейностите на Националната генбанка и с технологията за дългосрочно съхранение на растителни генетични ресурси.

През 2017 г. ИРГР Садово беше отличен едновременно с две награди за иновации на международното изложение АГРА – за сорт сусам „Невена” за механизирано отглеждане и за сорт обикновенна зимна пшеница „Гинра”, характеризиращ се с висок добив и качество, подходящ за включване в системите за биологично земеделие.

4sdv

2sdv

1sdv

Страница 10 от 71

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!