Меню

На виновните за лошото състояние и недохранване на конете в Института по животновъдни науки в Костинброд ще бъде потърсена отговорност и наложени дисциплинарни наказания. Това заяви председателят на Селскостопанска академия проф. Петър Славейков. По-рано днес стана ясно, че инспектори от Областна дирекция по безопасност на храните в град Костинброд са съставили Акт за административно нарушение на производствената експериментална база към института. През декември миналата година и този януари, четири бременни кобили от стадото тракененски коне, което е наброявало общо 53 коня, са починали от недохранване.

Прочети още...

Форум като Борсата за семена и посадъчен материал, който ежегодно се провежда в Добрич, е поредна стъпка за издигане престижа на българското земеделие. Това заяви в приветственото си слово по време на официалното откриване на специализираното изложение председателят на Селскостопанската академия проф. Петър Славейков. По думите му, за 19 години инициативата се е утвърдила като символ за българските производители. Това е форум, който допринася за утвърждаване на тенденцията да се използват качествени, сертифицирани семена, което се отразява в добрите добиви през последните години.

Прочети още...

Вицепрезидентът на Руската академия на селскостопанските науки (РАСХН) и председател на Сибирското отделение акад. Александър Донченко и председателят на Селскостопанска академия проф. Славейков (от ляво на дясно)Председателят на Селскостопанска академия проф. Петър Славейков и главният научен секретар на институцията проф. Валентин Бъчваров получиха званието Почетен доктор. Дипломите им бяха връчени лично от вицепрезидента на Руската академия на селскостопанските науки (РАСХН) и председател на Сибирското отделение акад. Александър Донченко. Двамата български учени бяха на работно посещение в Русия от 27 до 31 януари 2013 г.

По време на визитата е договорено задълбочаване на сътрудничеството между Селскостопанска академия и Руската академия на селскостопанските науки, съобщи проф. Славейков. Акценти в съвместната работа през следващите три години ще са подобряване обмена на научна информация в областта на растениевъдството, животновъдството, хранителната индустрия и агроинформатиката. Българските и руски учени са планирали още и разширяване и на библиотечния обмен. 

Двата нови сорта обикновена зимна пшеница – Николай и Гизда, разработка на Института по растителни и генетични ресурси в Садово, бяха признати на последната експертната комисия на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Това съобщи директорът на научното звено към Селскостопанска академия проф. Сийка Стоянова. Сухо- и студоустойчиви, те ще гарантират високи добиви, а от там и по-високи печалби за производителите. За последните пет години в Института са селектирани 21 нови сорта, които са получили признанието на ИАСАС. Те са от 11 растителни вида и са с право на семепроизводство и търговия със семена.

Прочети още...

Председателят на Селскостопанска академия проф. Петър Славейков заминава на работно посещение в Русия от 27 до 31 януари 2013 г., по покана на вицепрезидента на Руската академия на селскостопанските науки (РАСХН) и председател на Сибирското отделение акад. Александър Донченко. В рамките на посещението проф. Славейков ще участва в Годишното събрание на Сибирското отделение на РАСХН. Ще бъде обсъдено състоянието на двустранното сътрудничество и изведени приоритетите в съвместната работа между РАСХН и ССА до 2016 г.

Прочети още...

Постигането на високи изкупни цени на тютюна зависи неговото качество, а едно от условията за това е автентичността на отглежданите сортове. Затова съхраняването на българските сортовете е наложително. Около това становище се обединиха представителите на аграрната наука, производители, търговци и преработвателие по време на дискусия за бъдещето развитие на сектор "Тютюн", организирана от Института по тютюна и тютюневите изделия в с. Марково.

Към момента тютюнът остава една от българските земеделски стоки със сравнително стабилен пазар и нарастващо търсене, каза председателят на Селскостопанска академия проф. Славейков. С прекратяване от 2009 год. на европейското субсидиране за сектора и направените изменения и допълнения в Закона за тютюна и тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/, заедно с положителните промени се наблюдават и някои затруднения за сектора. Това налага да се направят някои промени в закона и в подготвения Правилник за приложението му.

Миналата година е най-неуспешната за сектора, като страната ни е произвела едва 22 хил. тона тютюн. Това е почти два пъти по-малко от продукцията от предходната година, когато са произведени над 40 хил. тона. Това оповести директорът на Института по тютюна и тютюневите изделия доц. Христо Бозуков. Така страната ни от второ място след Италия, отива на четвърта-пета позиция по производство на тютюн в ЕС. От добитите количества 90 % отиват за износ. По думите на доц. Бозуков, бюджетът на България в момента се крепи на два основни стълба – тютюна и горивата. Те носят по близо 2 милиарда евро приходи от акцизи годишно в държавната хазна. Тютюнът е с най – висок принос за брутния приход в растениевъдството от всички култури отглеждани в страната. От около 70 хиляди регистрирани земеделски производители в страната, половината са тютюнопроизводителите. Тази година средните изкупни цени на ориенталските тютюни се движат около 6.50 лв. за кг. В Гърция цената е двойно по-висока, заради по-доброто качество на продукцията. Тя от своя страна, обаче е обвързана с използваните сортове. Бозуков обясни, че сортоподдържането на нашите сортове трябва да се осъществява от високо квалифицирани специалисти, каквито са учените-селекционери в специализираните научни звена на ССА.

Прочети още...

Страница 84 от 97

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!