Меню

c45281c1-ba18-40e3-92de-d71ec8b29ffdДоц. Даниела Ганева - директор на институт по зеленчукови култури „Марица",  е удостоена с отличието „Успелите 2017" в конкурса „Агробизнесмен на България“. Тя е отличена в категорията „Учен с принос за утвърждаване на български сортове" за сортовете български домати „Розово сърце" и „Алено сърце". Доц.Ганева изтъкна, че в България се създават много хубави сортове, които достигат до потребителите. „България се слави с производството на най-вкусните плодове и зеленчуци. Нека запазим този вкус и го предадем на бъдещите поколения", каза още тя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13bf5b97-858a-4e38-8e47-148046328721

4657bcee-d4d2-4be9-b559-f65b485212e6

aUL 2967-1Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов участва в конференция на тема „Наука и иновации в подкрепа на земеделието“, организирана от ICT Media и Capital.

Проф. д-р Николов коментира предизвикателствата и иновации пред аграрната наука, в дискусионен панел: „Развитие на устойчиво земеделие чрез внедряване на иновации.“ Акцентите в панела бяха: • Политики за развитие на иновациите и българските приоритети; • Готовността на научния сектор и бизнеса да участват в развитието на иновациите; • Ниво на внедряване на иновациите в българското земеделие.
Проф. Николов е категоричен, че науката и учените от Академията имат готовност да се включат активно в процеса на трансфер на знания. „Не може процесът на иновации да се извършва без наука“, добави той. „Но иновациите са двустранен процес, и в този процес за мен е по-важно да се стимулира бизнесът да търси науката.“, убеден е Председателят на Академията.
Според проф. д-р Николов предстоящото отваряне на „Мярка 16: Сътрудничество“ по Програмата за развитие на селските райони трябва да насърчи бизнеса в търсене и използване на научните достижения, в разработването на съвместни иновативни продукти. Проф. Николов даде пример със селекцията при животните. „Преди 7-8 години „селекция“ беше мръсна дума, а без селекция не може да съществува нито съвременното растениевъдство, нито животновъдството. Благодарение на програмите по финансиране както на развъдните организации, така и на фермерите, този въпрос вече не стои и стотици фермери с десетки хиляди животни вече са част от този процес. „Иска ми се по подобен начин, с мярка 16.1 да покажем пътя на фермерите и към науката", добави председателят на ССА.

aUL 3039-2

btf1Министрите Румен Порожанов и Ахмет Факъбаба подписаха декларация за сътрудничество в сферата на науката

Ускорен план за действие ще регламентира вноса и износа на земеделски продукти и месо между България и Турция. Затова се разбраха министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и неговият турски колега Ахмет Ешреф Факъбаба.Министър Порожанов подчерта, че планът трябва да доведе до бързи резултати в сферите, където има вече постигнати принципни договорки.
По отношение на науката министър Порожанов заяви - „От много години в областта на науката съществува сътрудничество между двете страни, но то трябва да бъде засилено. Новите предизвикателства, като климатичните промени и болестите по растенията и животните налагат още по-високо ниво на взаимодействие“.
„Вместо да търсим месо от далечни страни, за мен като министър е важно да имаме възможност да купуваме от нашите съседи, когато има наличност“, заяви от своя страна министър Ахмет Факъбаба. „Срещите ни през последните месеци са ярък пример за добросъседство. Надявам се потенциалът в търговията в областта на земеделието и животновъдството между България и Турция да се развива и увеличава“ подчерта още Факъбаба.
Двамата министри откриха бизнес агрофорум, в който се включиха над 500 български и турски бизнесмени.
Модератор на форума беше председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов, който изнесе и презентация на тема „Аграрният отрасъл в икономиката на България“. В доклада си проф. Николов направи ретроспекция на възможностите за инвестиции в България, производството и търговията с аграрни продукти, търговските взаимоотношенията между България и Турция, в областта на земеделието.
В доклада беше акцентирано на възможностите на Селскостопанска академия и по – специално на българските сортове, разработени от учените на Академията, и вписани в официалната сортова листа на Турция, като сортовете пшеница: „Аглика“ и „Галатея“ на „Добруджански земеделски институт, на Института по растителни генетични ресурси Садово – сортовете пшеница: „Садово 1″, „Момчил“, „Катя“, „Юнак“, „Гея 1″, „Царевец; на Института по земеделие и семезнание Образцов чифллик – сорт пшеница „Венка“; на Института по полските култури Чирпан– сорт твърда пшеница “Виктория”; на Института по царевицата в Кнежа- хибридите Кн 442, Кн 613, Кн 614, Кн М625, Кн 683А; използваните сортове лавандула на Института по розата и етерично- маслените култури в Казанлък.

btf2

На 5 декември (вторник) 2017 г. за поредна ще се отбележи Световният Ден на почвата. Тази година темата на Деня е „Грижата за планетата започва от почвата”.
Събитието ще започне от 11 часа в Национален музей „Земята и Хората”, ул. „Черни Връх” № 4, София.
Мероприятието е организирано от Селскостопанска академия, Национален музей „Земята и Хората”, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” и Българско почвоведско дружество.
Решаващата роля на почвата за постигане на целите на хилядолетието за устойчиво развитие и нулев глад и предвид огромните предизвикателства пред нейното устойчиво управление и опазване, Общото събрание на ООН, с резолюция на 68-та сесия от 20 декември 2013 г. взе решение на 5 декември да бъде отбелязван ежегодно
За изминалите години Световният Ден на почвата се превърна във важен ден от календара на ООН с организирането на събития, посветени на почвата, в над 150 страни по целия свят.

                                                                                                 

ПРОГРАМА
СВЕТОВЕН ДЕН НА ПОЧВАТА
5 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

11.00 ОТКРИВАНЕ
ЧАВДАР НАЧЕВ Директор на Национален музей „Земята и хората”
СВЕТЛА РУСЕВА Директор на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”


11.05-11.30 ПОЗДРАВЛЕНИЯ
11.30-11.45 ГЛОБАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПОЧВИТЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА – проф. СВЕТЛА РУСЕВА, Директор на ИПАЗР „Никола Пушкаров”
11.45-12.00 ПОЧВИ ЗА УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА И ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ – РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ВИСОКО РАВНИЩЕ НА ЕСТОНСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС – проф. ВАСИЛ НИКОЛОВ, председател на Селскостопанска академия
12.00-12.15 ПОЧВИТЕ, ЗЕМЯТА И ХОРАТА – НАША ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ – проф. МЕТОДИ ТЕОХАРОВ, Председател на Българско почвоведско дружество
12.15-12.30 НАЦИОНАЛНИ ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В СИСТЕМИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕ – проф. ТОТКА ТРИФОНОВА, ИПАЗР „Н. Пушкаров”
12.30-12.45 Връчване на ленти за академична длъжност на ИПАЗР „Н. Пушкаров” на учените, хабилитирани през 2017 г.
12.45-13.00 Откриване на ИЗЛОЖБА „ГРИЖАТА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ЗАПОЧВА ОТ ОПАЗВАНЕТО НА ПОЧВАТА”
13.00-14.00 КОКТЕЙЛ

В дните на изложбата „ГРИЖАТА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ЗАПОЧВА ОТ ОПАЗВАНЕТО НА ПОЧВАТА” от 5 до 14 декември 2017 г., ще бъдат прожектирани научно-популярни филми „Почвите в България”, „Ерозия на почвите”, „Подкрепи Световния ден на почвата и Международната година на почвите” и „Почвата говори с гласа на Едуард Нортън”

az1Извънредният и пълномощен посланик на Република Азербайджан д-р Наргиз Гурбанова посети Селскостопанска академия, където се срещна с ръководството на Академията. В приятелски диалог, Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов и посланик Гурбанова обсъдиха възможността за задълбочава на сътрудничество в областта на земеделската наука.
Посланик Гурбанова заяви, че страната й проявява интерес към различни направление в земеделието – обмяна на генетични ресурси в растениевъдството, селекция на растенията, лозарството и винарството. В областта на животновъдството беше проявен интерес към породите Симентал и Холщайн и към биволите от породата Българска Мурра. Председателят на ССА проф. д-р Николов запозна накратко посланик Гурбанова с дейността на Академията и сподели, че България в лицето на ССА има с какво да бъде полезна на Азербайджан.
Двамата се споразумяха, веднага да започне изготвянето на меморандум за сътрудничество между Селскостопанска академия и институцията за селскостопански науки в Азербайджан, както и практически действия по двустранно сътрудничество на конкретни институти на Академията с аналогични от азербайджанска страна.

b399ee85-e9d4-49f8-ad51-689d5ef4e7cbПредседателят на ССА проф.д-р Васил Николов и зам.-председателят проф. д-р Мая Игнатова се срещнаха с колектива на Института по животновъдни науки- Костинброд.
Проф. д-р Николов представи промените на Закона за Селскостопанска академия, които ще бъдат предложени за обсъждане в Народното събрание. Три са основните изменения- начинът на финансиране на Академията, структурни промени в Управителния съвет и в организацията на държавните предприятия към Академията. Предвидено е Селскостопанската академия да съставя, изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната фискална програма по реда на чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси.
Проф. Николов запозна учените от Института с промените в Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България. Предвижда се централизация на допускането на кандидатите до участие в конкурсите, което ще даде възможност за проследяване на хода им и съблюдаването на изискванията на нормативната база. Дава се възможност всеки член на академичния състав да поиска със заявление до Председателя на Академията да бъде преценено съответствието на резултатите от научната му дейност на изискванията за заемане на по- висока академична длъжност и при констатиране на съответствие, да поиска от първичното научно звено да му бъде обявен конкурс. „Всеки учен, който е достигнал необходимите критерии трябва да се развива и израства“, категоричен е той. Другите промени са свързани с реда при зачисляване в свободна докторантура, в състава на научните журита, ръководителите на докторанти, наукометричните критерии за заемане на длъжности и т.н.
Проф. Николов съобщи, че базовите възнагражденията за едни и същи длъжности в звената в системата на Академията ще бъдат изравнени, а над тази заплата, добавките ще зависят от ефективната работа на учения и научното звено. „Разработването на единна скала за определяне на трудовото възнаграждение за различните категории служители в системата, която да е обвързана с минималната работна заплата“, добави той.

Председателят на ССА обърна внимание от важността да се популяризира дейността на учените. „Да покажем на обществото колко са полезни нашите научни продукти“, добави той и посочи, че всички заедно трябва да търсим тясно сътрудничество и с браншовите организации.

b399ee85-e9d4-49f8-ad51-689d5ef4e7cb

Страница 9 от 80

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!