Меню

492d7a08-fb19-43af-af39-f804fec3f815 - CopyЗапочна представянето на програмите за управление и развитие на втората група кандидати за директори на научни институти към Селскостопанска академия.
Бяха представени програмите на кандидата за директор на Института по криобиология и хранителни технологии, доц. Илиана Нaчева и програмите на кандидатите за директор на Института по животновъдни науки – Костинброд, доц. д-р Иван Янчев и доц. д-р Таня Иванова.
Научните колективи и на двата института участваха активно в обсъждането на представените програми на научните институти, те имаха възможност да задават и въпроси на кандидатите и изразиха положително становище по отношение новата процедура. Учените от съответните звена дадоха и своя таен вот за отделните програми. На изслушванията присъстваха председателят на ССА проф. д-р Васил Николов и заместник-председателят проф. д-р Мая Игнатова.
Представянето на програмите продължава на (28.06.2018 г.) с Института по царевицата -Кнежа. Конкурсите за всеки институт се обявяват след изтичане на 4 годишен мандат на дадения директор.

 

 

ed21f688-90d2-4415-9254-a03bf1bff092 - Copy

 

051279b3-02cb-4f3a-b99c-0ec3b17243ef

93e112ac-5e35-4904-a241-8dd27b07c2af - Copy

a499d185-1591-475d-a15a-1b178f8e71dc - Copy

c4d019b4-5bca-43ec-ac52-3b30ffe13492В Института по полски култури – Чирпан се проведе открит ден на житните култури. Директорът на института проф. д-р Нели Вълкова с кратко приветствие откри тържественото събитие.
На демонстрационно-опитното поле ас. Рангел Драгов представи сортове твърда пшеница - селекция на ИПК Чирпан, както и международен генофонд от сортове и напреднали линии твърда пшеница, включващ над 200 образци от 15 страни. На селекционното поле бяха представени и сортовете, от които през 2018 година ще бъдат предложени на пазара елитни категории висококачествени семена, както и най-новите сортове твърда пшеница: Реядур, Райлидур, Церера, Сая и Хеликс. Тези сортове са с висок генетичен потенциал за добив и отлични технологични и кулинарни качества и се очаква в най-скоро време да бъдат предлагани семена от тях.
Доц. д-р Виолета Божанова от ИПК Чирпан представи презентация на тема: „Твърдата пшеница – състояние и перспективи“. Беше изтъкнато, че твърдата пшеница е традиционна култура за България. Наред с утвърдените сортове, които се отглеждат на по-голямата част от площите с твърда пшеница у нас, продължава работата по селекциониране на нови сортове с висока продуктивност и качество на зърното, които са високо адаптивни и подходящи за непрекъснато променящите се агрометеорологични условия.
На мероприятието присъстваха земеделски производители, учени от Селскостопанска академия и Аграрен университет - Пловдив, представители на фирми за растително-защитни продукти и семена, както и г-н Димостенис Катсис от гръцка фирма, която отглежда 4 сорта твърда пшеница, селекция на института, в района на централна Гърция. Гост на събитието беше и главният научен секретар на ССА доц. Здравка Петкова.

f294eb78-f37b-44e3-ba6c-3fe314de0393

da0a288a-64e1-4d84-b964-fb33ede45646

b17373c8-66bc-4078-81f4-9641f51be758

23be82a5-f52f-42f8-a149-1b262e9287b7

b6707a8f-e19e-45f6-a318-e5b7202aa304

0d4650df-cb0c-44de-b5eb-f800bd059521

kazan2По време на Празника на розата, който се проведе през първата седмица на месец юни, Институтът по розата и етеричномаслените култури-Казанлък беше посетен от много чуждестранни учени и гости от Китай, Франция, Германия, Словения и Русия. Гостите проявиха интерес към колекциите от сортове маслодайна роза, лавандула и други ароматни и медицински растения създадени в института. Получиха отговори на въпроси свързани с технологиите за отглеждане на ароматни растения.
По покана на Института по розата и етеричномаслените култури бе изнесена публична лекция от проф. Хардвиг Шулц , Юлиус Куин Институт, Институт по екологична химия, анализ на растенията и защита на съхраняваните продукти, Берлин, Геермания.
Тема на презентацията беше „Прилагане на нови вибрационни спектроскопични техники за анализ на ароматни и лечебни растения - възможности и ограничения“.
Присъстваха учени от ИРЕМК, Института по органична химия към БАН, специалисти от водещи предприятия в бранша, както и производители на етерично-маслени култури. Проф. Шулц представи възможностите на този вид анализ, като наблегна на преимуществата и лимитиращите фактори при приложението му при етерично-маслени и лечебни суровини и продукти. След лекцията се проведе интересна дискусия между участниците в срещата. Бяха обсъдени и възможностите за колаборация между Института по розата, БАН и чуждестранни научни институти за участие в нови проекти.

 

kazan1

Sreshta KitaipНа 8 юни 2018 г. бе подписано Споразумение за съвместно обучение на дипломанти и докторанти по почвознание, агротехнологии и защита на растенията между Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ към Селскостопанска академия и Института по зеленчуци и цветя, Пекин, към Китайската академия на аграрните науки, за срок от пет години.
На официалната церемония присъстваха и първият секретар по земеделие и първият секретар по наука и технологии на посолството на Китай в България.

varna111Страните от Черноморския регион се обединиха за устойчиво рибарство и аквакултури

Институтът по рибни ресурси, Варна и Институтът по рибарство и аквакултури, Пловдив взеха участие в конференция на високо равнище за рибарството и аквакултурите в Черно море, състояла се на 6-7 юни в София.
Конференцията е събитие в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, като съорганизатори на конференцията бяха Генералната комисия по рибарство за Средиземно море в рамките на Световната организация по храни и земеделие (ФАО) към ООН и Министерството на земеделието, храните и горите на България.
Във форума участваха комисарят, отговарящ за околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела, генералният секретар на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество Майкъл Христидис, Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, изпълнителният секретар на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море към ФАО Абдела Срур, министри и заместник-министри на земеделието от страните в черноморския регион, в т.ч. и на страни извън ЕС.
Основни теми на конференцията бяха общото устойчиво управление на рибните запаси и екосистемите в Черно море, засилването на системните научни изследвания, разработването на надеждни системи за събиране на данни и контрол, борбата с нелегалния, недеклариран и нерегламентиран риболов, развитието на аквакултурите, дребномащабния рибоулов и други. Сред ключовите акценти бяха статутът и бъдещите приоритети на научните изследвания в подкрепа на управлението на рибарството и аквакултурите в Черно море, изпълнението на техническия проект BlackSea4Fish и засилената координация между държавите в областта на науката и контрола.
Конференцията завърши с подписване на съвместна декларация за риболова и аквакултурите в Черно море. С нея всички държави, участвали в конференцията се ангажираха да засилят сътрудничеството помежду си и заявиха готовност за сътрудничество при справяне с общите предизвикателства.

Страница 9 от 92

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!