Меню

f8484ebd-fec7-430a-8b1e-cd3c70267aefЗа 7-ми пореден път Институтът по декоративни растения - София чества своя традиционен празник „Цветята – символ на пролетта и красотата, 9 май”. Тържеството откри директорът на ИДР проф. Бистра Атанасова с кратък доклад за дейността и постиженията през 2017 година. Връчени бяха награди на отличени учени и служители на института.

В ИДР се поддържа, съхранява и опазва богат генофонд от луковични и грудколуковични цветя, едногодишни и многогодишни цветни видове представени от 13 колекции: десет in vivo колекции с 1507 образци - 564 вида, 626 сорта и 249 хибридни форми; две еx situ колекции - 25 диви вида, 10 от сем. Plumbaginaceae (р. Limonium и р. Goniolimon) и 15 от сем. Caryophylacae и една in vitro колекция с 182 образци от 25 вида и 125 сорта от саксийни и листно-декоративни видове, хризантеми, карамфил, лилиум и 14 диви защитени цветни видове, включени в Червената книга на РБългария.
През изминалата година са одобрени и вписани в Сортовата листа на РБългария 4 нови сорта цветя, създадени в ИДР: „София” - мини карамфил, „Деси” - гладиол, „Радка” - далия и „Лидия” - хризантема. На международното изложение АГРА 2018 г. инститът участва в конкурс за Иновативни продукти и технологии с новосъздадените сортове цветя, като сорт „София” спечели ДИПЛОМ.
Създадените в института сортове се размножават и реализират на пазара, както и разработените нови технологии. ИДР предлага семена, расади, резници, луковици и отрязан цвят от едногодишни и многогодишни видове, саксийни цветя (цъфтящи и листнодекоративни), както и здрав, автентичен in vitro посадъчен материал, произведен в Научно-производствената лаборатория по тъканни култури.
ИДР-София сключва договори за оздравяване и микроразмножаване на цветни култури, провежда семинари и курсове за обучение на цветопроизводители и любители на цветя, организира открити дни свързани с технологичните аспекти при отглеждане на декоративните видове, предоставя консултански услуги и други.

4db7b4fa-5eb6-4fd7-880a-b40a9c3bf446

87edf560-b087-4f9b-9f01-56422bfc2a51

d7024811-a93b-4235-98d7-6c5da5293d26

Slide1СБОРНИК РЕЗЮМЕТА ОТ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО СЛИВЕН 2018 -

 

BOOK OF ABSTRACTS - INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ANIMAL BREEDING 2018, SLIVEN

 

Резюмета - Панел 1 - Abstracts - Panel 1

Резюмета - Панел 2 - Abstracts - Panel 2

Резюмета - Панел 3 - Abstracts - Panel 3

Резюмета - Панел 4 - Abstracts - Panel 4

Резюмета - Постери - Abstracts - Posters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide2

 

 

ncanemblemaJust 2ПОКАНА
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
„АГРАРНАТА НАУКА В ПОЛЗА НА ПРАКТИКАТА”
16 май 2018 г., 09:30 часа, Институт по аграрна икономика
гр. София, бул. „Цариградско шосе” №125, бл. 1
(централно фоайе и читалнята на ЦСБ)

ДЕНЯТ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ СЕ ОРГАНИЗИРА ОТ ИНСТИТУТИ КЪМ
СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ:
ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА
ИНСТИТУТ ПО ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ
ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА „Н. ПУШКАРОВ”
ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ
АГРОБИОИНСТИТУТ

ДЕНЯТ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЩЕ ВИ ПРЕДСТАВИ:
ПРОЕКТ: „ИНОВАЦИОННИ МОДЕЛИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ”, ФИНАНСИРАН ОТ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
Ръководителна проекта проф. д-р Нина Котева

НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
Румяна Василева

СЕМИНАР НА ТЕМА: „МЛАДИТЕ В АГРАНАТА НАУКА”

54f0d19a-8fb6-4b29-9348-0060b06f8f00На 27 април в гр. Сливен се проведе международн научно-приложна конференция на тема: „Животновъдство – традиции, биологично разнообразие и споделен опит“, като част от интегрираната програма на традиционното ежегодно Национално изложение по животновъдство. Участници в конференцията са учени и специалисти от България, Германия, Гърция, Италия, Македония, Молдова, Обединеното кралство, Румъния, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Франция, Хърватска и Чехия. Основни направления на конференцията бяха „Съвременни технологии в животновъдството“, „Съхранение, опазване и усъвършенстване на генетичните ресурси“, „Производство, преработка и маркетинг на животински продукти“, „Оценка и комуникация на риска при здравеопазване на животните“.
Конференцията беше открита от заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров. Д-р Димитров подчерта, че развитието на животновъдството е неотменима част от темите, които се обсъждат по време на българското председателство. Продължава да се следят отблизо и селскостопанските пазари, особено в чувствителните сектори, като мляко и млечни продукти, говеждо и телешко месо, свинско и пилешко месо, плодове и зеленчуци. Д-р Димитров обясни, че не може да се организира конкурентноспособно животновъдно производство, без прилагане на иновативни технологии, без провеждане на целенасочена развъдна дейност, без опазване здравето и околната среда, и обвързването на европейските политики в тези области с политиките на заобикалящите ни страни.
Генераленният секретар на европейската федерация по животновъдни науки Андреа Росати поздрави д-р Димитров за това, че след повече от 30 години отсъствие България се е завърнала в организацията. В организацията членуват страни от Европа, Северна Африка и Близкия изток, а основната й цел е подобряване на знанието и разултатите от научните изследвания в животновъдството.
Председателят на Селскостопанска академия – проф. д-р Васил Николов, поздрави участниците във форума от името на Академията, като подчерта, че тя обединява над 40 научни звена, а в нея работят над 2000 служители, от които над 600 учени. В момента се провежда реформа, от която Академията трябва да излезе по- силна.
Гости на конференцията бяха кметът на град Сливен Стефан Радев, изпълнителният директор на службата за съвети в земеделието г-н Младен Младенов и народни представители.

b99c3276-66a0-42f5-9927-5a1d84268248

c1233cf0-2791-480d-a9e8-31236e0c00ef

687daa0c-fd4f-450a-9ae4-07752438fc23

29870936-b23c-490e-b681-018ca9b28b7d

e2694f57-5c4d-449a-9895-2e5d3b7f42d4Селскостопанска академия и Шанхайският университет "Жаo Тонг“, Китай сключиха меморандум за сътрудничество. Споразумението се подписа от заместник-председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Мая Игнатова и заместник-ректора на Шанхайския университет „Жао Тонг” проф. Дан Ву. Церемонията се състоя по време на Българо-китайски форум за развитие на селското стопанство в София.
На откриването на форума присъстваха заместник-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева, заместник–министърът на образованието и науката проф. Иван Димов, първи заместник-министър на Министерство на науката и технологиите на Китай г-н Хуанг Уей, посланикът на Китай в България Н. Пр. Джан Хайджоу, заместник-ректорът на Шанхайския университет „Жао Тонг” проф. Дан Ву, ректори на университети и други.
В приветственото си слово по време на откриването на събитието заместник-председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Мая Игнатова заяви, че подобни събития са изключително подходящи за споделяне на ценен опит, иновативни идеи и виждания, както и за установяване на ползотворни взаимноизгодни делови контакти. „Държа да подчертая, че през годините Селскостопанска Академия има добре изградено сътрудничество с институти и университети в Република Китай“, добави проф. Игнатова.
В рамките на Българо-китайския форум за развитие на селското стопанство, учени от двете организации ще представят свои научни разработки в областта на развитието на селските райони в Китай, туризмът в България, проблеми и перспективи в развитието на винената индустрия в България, производство на етерични ароматни растения в Китай и България. Ще бъдат изложени стратегии за устойчиво развитие на икономиката на селските райони в Китай и България.

30be1ab6-a7da-4fe3-b725-bfc7785521bc

46b00c66-62fa-4626-b0ce-5ab7c649c83c

cdea135b-83aa-41ab-8433-ce9e2db891ca

cb3b1153-6cc6-4a12-8574-d777dbdaae6b

c6443146-8f14-4394-a483-346e98d9d3e0

 

81c3a0ba-ba13-48ac-8224-0fc264e0cbdf

ncanemblemaJust 2На 23 април (понеделник) 2018 г. ще се проведе Българо - китайски форум за развитие на селското стопанство.
Организатори са Институтът за аграрна икономика към Селскостопанска академия, Шанхайският университет „Жао Тонг”, Китай, Аграрният университет – Пловдив и Университетът за национално и световно стопанство – София.
На събитието ще присъства представител на Министерство на земеделието, храните и горите, заместник–министърът на образованието и науката проф. Иван Димов, първи заместник-министър на Министерство на науката и технологиите на Китай г-н Хуанг Вей, посланикът на Китай в България Н. Пр. Джан Хайджоу, заместник-ректорът на Шанхайския университет „Жао Тонг” проф. Дан Ву, председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов, ректори на университети и други.
Събитието ще започне от 9.30 ч. в Бест уестърн хотел експо, гр. София.

Повече за събитоето може да видите https://forumbulgariachina.alle.bg

 

Страница 9 от 87

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!