Меню

 

3pazrИнститутът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“беше посетен от г-н Луо Цин – Първи секретар по наука и технологии и г-н Ли Кайхан – Първи секретар по земеделие в посолството на Китайската Народна Република в България.

Посещението е в резултат на проявен интерес към дейността на ИПАЗР „Н.Пушкаров”, като партньор в изпълнението на съвместен двустранен договор с Института по зеленчуци и цветя към Китайската Академия по Аграрни Науки.

Проектът е на тема: „Напояване, базирано на евапотранспирацията, за устойчиво земеделие: оценка на потребностите от вода за напояване на оранжерийно отглеждани земеделски култури”, одобрен за финансиране от Фонд „Научни изследвания” с Протокол от Петнадесетата сесия на Българо-Китайската комисия за двустранно научнотехническо сътрудничество България-Китай.

Българският колектив на проекта представи изпълнението на договора, проведените експерименти и получените резултати за 2017 г., а именно ефективността на използване на водата за напояване върху добива.

Бяха обсъдени възможности за продължаване на двустранните отношения и в нови съвместни научни дейности.

2pazr

4pazr1пазр

   sizb1  Селскостопанска академия участва в 10-то изложение Изобретения, Трансфер и Иновации (ИТИ‘2017). Изложението е среща на изобретатели, селекционери, производители, научни работници, студенти и ученици, предприемачи, иновационни посредници и специалисти от патентното ведомство на България. Общо 9 нови усъвършенствани сортове и хибриди земеделски култури с по-висока екологична пластичност, стабилност на добивите и висока толерантност на биотични и абиотични стресови фактори бяха представени на изложението. Те са разработки на водещи институти и опитни станции от структурата на Селскостопанска академия. Всички участници (1. ОСЗП Пазарджик и ИЗК „Марица” – Пловдив с нов сорт пипер „Ивайловска капия” и автори доц. д-р Христина Георгиева” и доц. д-р Величка Тодорова, 2. Институт по земеделие - Карнобат със сорт двуреден ечемик „Дария” и автори проф. д-р Дарина Вълчева и проф. д-р Драгомир Вълчев, 3. Институт по земеделие Кюстендил със сорт средно ранна череша – „Васиника”, 4. Институт по овощарство – нов сорт праскова „Евмолпия” и автори проф. д-р Живондов и колектив, 5. Институт по полски култури – Чирпан – нов сорт памук и 6. твърда пшеница и 7. Институт по царевицата - Кнежа нови хибриди царевица – доц. д-р Наталия Петровска представиха достойно новите продукти и заслужено получиха поздравленията на 7 членното жури за упорития труд и иновативност.
     С награди бяха отличени - сорт пипер „Ивайловска капия” с автори доц. д-р Христина Георгиева” и доц. д-р Величка Тодорова, съвместна разработка на ОСЗП Пазарджик и ИЗК „Марица” – Пловдив, сорт средно ранна череша – „Васиника” от Института по земеделие Кюстендил, сорт праскова „Евмолпия” с автори проф. д-р Аргир Живондов, доц. д-р Стоян Дъбов и агроном Юлия Божилова от Института по овощарство, Пловдив и хибрид царевица „Кнежа 560” с автори доц. д-р Валентина Вълкова, проф. дсн Кирил Христов, доц. д-р Димитрина Илчовска и доц. д-р Иванка Иванова, представен от Института по царевицата – Кнежа.
    За пореден път Институти от Селскостопанска академия представят своите новосъздадени сортове в изложението. Надяваме се през следващите години иноваторите да стават все повече и с по-голяма популярност, да нараства ролята им за устойчивоWhatsApp Image 2017-11-08 at 17.38.56то развитие на обществото и повишаване на добавената стойност.

sizb2

ijn6Проведе се научна конференция на тема „Животновъдната наука – предизвикателства и иновации” в „Парк хотел Москва“ в София. Събитието се организира от Института по животновъдни науки – Костинброд.
На откриването на форумът приветствия поднесоха председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов и кметът на община Костинброд Трайко Младенов.
Проф. д-р Николов поздрави ИЖН-Костинброд за организирането на събитието. Той отбеляза, че темите, които представят и дискутират трябва да са в основата за задълбочаването на сътрудничеството между учените в животновъдния сектор. „С научния потенциал, инфраструктурата и идеите, които имате е необходимо заедно да разработвате големи научни проекти“, добави още той. Кметът на Костинброд Трайко Младенов поздрави участниците и отбеляза, че общината и институтът са изградили топла връзка за съвместна работа.
В научната конференция участваха над 60 учени от България, Сърбия, Молдова, Украйна, Русия, Македония, САЩ и Виетнам. Изнесени са 27 научни доклада по следните тематични направления: Хранене и физиология на животните; екология и качество на животновъдната продукция; Развъждане, генетика и репродукция на животните; технологии на отглеждане и икономика на селското стопанство и представени са 35 постера.

ijn1

ijn5

ijn4

ijn3

ijn2

iae3На 31 октомври – 01 ноември 2017 година в хотел „Бест Уестърн Експо”, гр. София се проведе международна научна конференция „ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ”, организирана от Селскостопанска академия, Институт по аграрна икономика, Център за изследване и анализи в селското стопанство към ИАИ с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания” към МОН и Фондация „Америка за България”.
Конференцията беше открита от директора на Института проф. д-р Димитър Николов. Приветствие към участниците във форума поднесоха зам. министър д-р Лозана Василева от МЗХГ и проф. д-р Васил Николов, Председател на ССА. Участие взеха повече от 20 учени от водещи национални и международни институти и университети в областта на земеделието от България, САЩ, Великобритания, Холандия, Ирландия, Унгария, Украйна, Полша и Румъния.
През първия ден на конференцията се изнесоха научни доклади свързани с прилагането на ОСП - директни плащания, пазарни мерки; хранителни вериги; развитие на селските райони и еко-управление.
Вторият ден протече под формата на три дискусионни панела. Първите два бяха свързани със средносрочните пазарни перспективи за развитие на сектор „Растениевъдство” и сектор „Животновъдство”. Третият беше фокусиран върху бъдещето на ОСП след 2020 година. В дискусиите, освен академичната общност взеха участие и представители на браншови организации на земеделските производители и организации от хранително-вкусовата промишленост.

iae2

IMiae1

varn1По случай Международния ден на Черно море, 31 Октомври 2017 г. Институтът към Селскостопанска академия съвместно с Агенция за социално развитие „ВИЖЪН” откри изложба на картини, снимки и колажи на морска тематика в Аквариума на института.
До края на месец ноември 2017 г., гостите на аквариума ще могат да разгледат и изложбата, раположена в една от експозиционните зали.

 

 

 

 

varn3

 

 

 

 

 

varn2

varn4

rum2Институтът по земеделие и семепроизводство „Образцов чифлик” Русе беше посетен от 32 румънски студенти от Университет за аграрна икономика и ветеринарна медицина – гр. Букурещ, филиал Калъраш.
Те се запознаха с академичният състав, историята на Института и научно-изследователската работа. Бяха представени сортовете полски култури и лозя, създадени в Института, както и най-новите научни разработки.
Проведе се и двустранна работна среща между Сдружение „Общество Идеи” към Бизнес иновационен център Инобридж и ИЗС „Образцов чифлик” Русе по проект „16.4.2.021 Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност”. По време на срещата представител на „Общество Идеи” представи проекта и идеята на посещението.

 

 

 

 

rum1

Страница 8 от 77

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!