Меню

32595187 1971053519605929 5220595368911175680 nЗа четвърта поредна година Институтът по аграрна икономика към ССА беше домакин на деня на отворените врати "Aграрната наука в полза на практиката". Във форума взеха участие и учени от Институт по декоративни растения, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, Институт по криобиологи и хранителни технологии, Институт по животновъдни науки, Агробиоинститут.
Директорът на ИАИ проф. д-р Димитър Николов откри празника. От името на проф. д-р Васил Николов, председател на ССА, приветствие към участниците и присъстващите на деня на отворените врати поднесе доц. д-р Здравка Петкова, главен научен секретар на ССА.
Научните звена представиха на посетителите своята дейност и проектите, върху които работят.
ИАИ представи на посетителите нов двугодишен проект на тема: „Иновационни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” с ръководител проф. д-р Нина Котева. Целта на проекта е да се разработят иновативни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства чрез подобряване на управленската компетентност, управление на риска, внедряване на иновации, повишаване на инвестиционната активност, разширяване на предприемаческите възможности и пр. Моделите ще са в помощ на управителите и собствениците на земеделските стопанства при вземането на адекватни и информирани решения, в съответствие с националните, европейските и световните новости и добри практики.
Г-жа Румяна Василева представи презентация на тема: „Новите технологии в Научно-информационна дейност”
В рамките на форума се проведе семинар „Младите в аграрната наука”, с модератор проф. Пламена Йовчевска от ИАИ, на който бяха представени достижения в следните научни области:

• Прилагане метода на тъканните култури за ex situ съхранение на застрашени от изчезване видове змийска трева (Goniolimon L.)
ас. Деничка Манолова, ИДР
• Биологично активни храни – съвременна концепция за осигуряване и поддържане на здравословния статус на човека
гл. ас. д-р инж. Александър Вълчков, Институт по криобиология и хранителни технологии
• Биологично активни вещества в горските плодове
гл. ас. д-р Ивайла Динчева, Агробиоинститут
• Почвени патогенни гъби по житни култури със слята повърхност: видов състав, разпространение и средства за борба
ас. Иво Янашков, ИПАЗР "Н. Пушкаров"
• Определяне на поленовия състав на пчелен мед с ДНК методи
ас. Радостина Стойкова, гл.ас. д-р Катерина Стефанова от Агробиоинститут , гл. ас. д-р Ралица Балканска, ИЖН –Костинброд
• Молекулярен анализ на генетичното вариране в локуса на DMRT3 гена при коне
гл. ас. д-р Надежда Луканова, гл. ас. д-р Катерина Стефанова от Агробиоинститут, ас. Радостина Стойкова, ИЖН –Костинброд
• Екоуправление и екологични рискове в земеделието в България
докторант Антон Митов, Институт по аграрна икономика
Форумът протече при повишен интерес от страна на колегията, на потребителите на резултатите от научно-изследователската дейност и от участниците в младежката сесия. Беше направено предложение за организиране на повече подобни срещи с участието на всички научни звена от системата на Селскостопанска академия.

32699979 1971053552939259 970962058310844416 n

32652394 1971052209606060 6898428728255184896 n

32634518 1971053512939263 1299008778456268800 n

8a408e89-9875-4915-83c8-54e73027d101Започна 21-та научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин-2018“ в град Троян. Форумът е на тема: „Екологични проблеми на планинското земеделие“ и се организира от Института по планинско животновъдство и земеделие град Троян, към Селскостопанска академия.
Форумът беше открит от директора на института доц. Диян Георгиев
В конференцията участват над 100 учени от Сърбия, Румъния, Гърция, Словакия и България.
Пленарните доклади бяха изнесени от: в направление „Животновъдство“- от проф. д-р Васил Николов, на тема „Нови елементи на развъдните програми в животновъдството“; в направление трайни насаждения- Милан Лукич от Изследователски институт по овощарство, Чачак, Република Сърбия, на тема "Съвременни тенденции в асортимента и технологията на отглеждане на семкови плодове в Република Сърбия“; в областта на растениевъдството - Янка Мартинцова от Словакия, на тема „Мониторинг и събиране на растителни генетични ресурси в България и Словакия“.
След пленарната сесия, форумът продължи в четири тематични направления: животновъдство, фуражно производство, трайна насаждения и общо земеделие. Очаква се, през двата дни на конференцията, да бъдат изнесени над 30 доклада.

На конференцията присъства и заместник-председателят на ССА проф. д-р Мая Игнатова и директори на структурни звена към Академията.

2adb0a3d-3c5f-4840-b688-7719e4cb7c5c

82647bf5-b887-49a1-9006-53c741bf43f8

5820b76a-254a-4d65-89bf-2db704470093

ac9cc8e0-a866-4b96-8920-1a2685be280f

0757410e-8f6c-439c-b38f-0949bc39855c

2434ba80-fac1-4bfc-88d9-f4ed1adf2390

 

 

 

e706aaa5-4e31-4a63-b023-c2b1c9e11bccЗапочна представянето на програмите на кандидатите за директори на научни институти към Селскостопанска академия. Досега са представени програми пред научните колективи на 5 института – Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово, Институт по полски култури – гр. Чирпан, Институт по овощарство – Пловдив и Институт по рибарство и аквакултури - Пловдив и Институт по лозарство и винарство – Плевен, за които се провеждат конкурси за избор на директор.
Научните колективи изразиха положително становище по отношение новата процедура за представяне на програмите на кандидатите пред учените и възможността те да бъдат дискутирани. Учените от съответните звена дадоха и своя таен вот за отделните програми.
Представянето на програмите продължава с Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян. С него приключват първите 6 обявени конкурса за директори от общо 12. За останалите 6 института тече едномесечен срок за подаване на документи.
Конкурсите за всеки институт се обявяват след изтичане на 4 годишен мандат на дадения директор.
На изслушванията присъства председателят на ССА проф. д-р Николов, а на тези в ИПК - Чирпан, ИРГР - Садово и ИЛВ – Плевен и заместник-председателят проф. д-р Мая Игнатова.

ovcevadi-ot-cql-svqt-diskutiraha-osnovnite-vaКръгла маса, част от Националния събор на овцевъдите и козевъдите, се проведе във Велико Търново. Дискутирани бяха темите - Какво място заемат младите овцевъди и козевъди и какви са основните предизвикателства пред тях? Консумират ли се овчи и кози продукти и как младите потребители ги приемат? Тези въпроси бяха акцент по време на кръгла маса за проблемите и перспективите в овцевъдния и козевъден сектор.
В кръглата маса участие взеха проф. д-р Васил Николов, председател на Селскостопанска академия, д-р Евгения Ачкаканова, изпълнителен директор на Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс и доц. Божидар Иванов от Института по аграрна икономика (CAPA).
В събитието на високо равнище участваха представители на 17 държави, пряко ангажирани в сектора - Австрия, Азербайджан, Босна и Херцеговина, Германия, Грузия, Дания, Израел, Испания, Италия, Литва, Латвия, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия, Чехия и Финландия. Всички те представиха сектора в своята страна и се обединиха около мнението, че продуктите от овче и козе мляко и месо трябва да се рекламират, за да могат потребителите да знаят за всички позитиви, които носят.
Доц. Божидар Иванов от Института по аграрна икономика към Селскостопанска академия изведе статистически данни от Евростат, които сочат, че като цяло броят на овцевъдните стопанства у нас след 2007 г. от почти 40 хил. спада на 26-27 хил. към 2016 г. Според него обаче положителното при тази ситуация е, че се наблюдава намаляване на основната група управители на стопанства, а именно тази на хората над 65 години, докато делът на младите фермери остава относително стабилен.

21-ва научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин 2018“

на тема

„Екологични проблеми
на планинското земеделие“

която ще се състои на 17-18 май 2018 г. в ИПЖЗ - гр. Троян

Програмата може да видите ТУК

Страница 8 от 87

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!