Меню

33745844 2030801403914346 3730981521020944384 nСелскостопанска академия подписа меморандум за сътрудничество с Националния институт по животновъдство, Виетнам. Подписването стана по време на срещата между ръководствата на двете научни институции в Ханой, Виетнам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

33763720 2030399430621210 5853415210353688576 n

 

0f0d87ab-e453-452b-b2b6-aaaea4f967f7Селскостопанска академия подписа меморандум за сътрудничество с Виетнамския национален университет по селско стопанство. Документът бе подписан от председателят на ССА проф. д-р Васил Николов и заместник-председателят на университета по селско стопанство доц. д-р Нгуен Тат Кан в град Ханой, Виетнам.

Целта на меморандума е да се задълбочи съвместното сътрудничеството в академичната и образователна сфера.
Двете институции ще работят за развитие на фундаментални и приложните научни изследвания:
• Обмен на учени за организиране на конференции и семинари, участие в научни журита и извършване на съвместни изследователски проекти.
• Провеждане на съвместни научни събития.
• Обмен на докторанти и постдокторанти.
• Сътрудничество в областта на научните изследвания и представяне на получените резултати.

 

 

 

 

249c3a4b-2eb7-41d5-8b82-42b03b7ba13c

 

 

2c8d8498-195d-4ad7-a8f2-b9a19c5706caДелегацията е в състав: Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов, заместник-председателят проф. д-р Мая Игнатова, проф. Лазар Козелов от Института по животновъдни науки – Костинброд и главният секретар на Министерство на земеделието, храните и горите г-н Георги Стоянов. Посещението е по покана на Университетa по земеделие и гори - Тай Нгуен, Виетнам.
Първата, от поредица срещи на българската делегация, беше с ръководството на университетa в град Тай Нгуен, Виетнам. От виетнамска страна присъстваха: ректорът доц. д-р Тран Ван Дин, заместник-ректорът проф. д-р Нгуен Хунг, деканът на Факултета по животновъдство и ветеринарна медицина, проф. д-р Куанг Хин и Д-р Пам Банг Пуонг, заместник-директор по изследователска и международна дейност.
Ректорът благодари за приетата покана от българска страна и представи университета. Проф. Николов запозна домакините с дейността на Селскостопанска академия. Обсъдени бяха възможностите за задълбочаване на научното сътрудничество в земеделието.
Визитата на българската делегация продължава със срещи в Националния университет по селско стопанство, Министерството на земеделието и селското развитие, Виетнамска академия по селскостопански науки и Институт по животновъдство.

za kachavenfr1Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов се срещна с Мари-Люс Гиб, съветник към посолството на Франция по селскостопанските въпроси за Румъния, България и Сърбия.
Те обсъдиха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в областта на научните изследвания на черен гъши дроб и хуманното отношение, етерично-маслените култури и месодайното овцевъдство и други.
Проф. Николов обясни, че в системата на Академията има специализиран Институт по розата и етерично маслените култури – Казанлък, който работи по селекция на розата, технология на отглеждане и преработка на етерично маслени и лечебни растения. В Институт по изследване и развитие на храните - Пловдив се занимава с изследването и качеството на храните. И двата научни института разполагат с акредитирани лаборатории, в които се изследват съответните продукти.
Г-жа Гиб запозна председателя на ССА с програми финансирани от Франция , по които Академията може да кандидатства. Тя заяви, че има възможност за предоставяне на стипендии за докторанти, които да отидат да се обучават във Франция. Френската съветничка беше впечатлена от контактите, които имат учените на Академията с френските им колеги.
На срещата присъстваха д-р Евгения Ачкаканова, нач.отдел „Наука и образование“ на ССА, Мария Юнакова и Теодор Василев и главни експерти.

33216381 2049775901731755 8095444987052818432 nНа 21 май в Пловдив и на 22 май в град Троян се проведоха работни срещи на ръководството на Селскостопанска академия с директорите на институтите и 4-те нови научни-центъра и държавно предприятие „Научно- производствен център“.
На срещата беше представен и обсъден проекта на нов Устройствен правилник на Селскостопанската академия. Проекта е качен за обществено обсъждане и рамките на законоустановения 30 дневен срок може да се внасят предложения за промени.
Директорите на структурните звена представиха вижданията на колективите. Предложения за съществени корекции на проекта за устройствен правилиник не бяха направени, с изключение на: - предложение за преименуване на научно- стопанския съвет – в дирекционен и по- ясно определяне на членовете и функциите му; -предложения за запазване на старите наименования на Института по тютюна и тютюневите изделия, Института по царевицата – Кнежа и Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията - „ Н. Пушкаров“; - в устройствения правилник да не се фиксират имената на научните съвети, а това да бъде в правомощията на управителния съвет на Академията. Като цяло устройственият правилник беше одобрен, като особено се акцентира на изчерпателното посочване на функциите и дейностите на Академията и отделните й структурни звена, същността на академичната автономия, академичните свободи, въвеждането на академични символи и др.
Обсъдени бях и други актуални теми свързани с новия начин на финансиране.
Дискутирането на устройствения правилник продължава със среща на директорите на опитните станции, която ще се проведе на 25 май в Опитната станция по поливно земеделие в Пазарджик.

Страница 7 от 87

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!