Меню

46473310 2184406448514031 5698271826161958912 n

Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов взе участие в осмото заседание на Българско-белоруската междуправителствена комисия по търговско-икономическото и научно-техническо сътрудничество, в качеството си на представител на Министерството на земеделието, храните и горите. Събитието се състоя в Министерство на икономиката.
„Бих искал да изразя готовността и пълната подкрепа на Министерството на земеделието, храните и горите на България за осъществяване и път на бъдещо ползотворно и взаимноизгодно сътрудничество между нашите две страни в селскостопанския сектор. Провеждането на тази сесия е едно от доказателствата за готовност и желание на България и Беларус да развиват и конкретизират областите на двустранно сътрудничество. През последните няколко години двете страни са активни партньори в селското стопанство, като сектор с най-обещаваща перспектива“, заяви проф. д-р Николов. Председателят на научната институция подчерта, че съществува голям потенциал за сътрудничество в областта селекцията на нови сортове растения и породи животни, в изучаването и опазването на традиционни и нови технологии, в растениевъдството и животновъдството, в опазването и подобряването на състоянието на почвените ресурси и почвеното плодородие.

В рамките на осмата сесия на Междуправителствената българо-беларуска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество двете страни се договориха за ускоряване на сътрудничеството между научно-изследователските институти и участие в съвместни международни научно-изследователски проекти.
Обсъдена бе и възможността за подписване на Споразумение за сътрудничество в областта на селскостопанската наука между Селскостопанска академия и сродната структура в Беларус. Потвърден бе и взаимният интерес за участие в съвместни проекти, касаещи безопасността на храните, ветеринарната и фитосанитарната област, лабораторния контрол и контрола на фуражите.

46507819 2184406445180698 5806661776917397504 n

46507150 2184406458514030 4736997216911097856 n

IMG 20181107 153146На 7 и 8 Ноември в гр.Милано, Италия се проведе Втория Европейски конгрес по соргото. По покана на ръководството на Асоциацията „Sorghum ID” в работата на конгреса взе участие доц. д-р Калин Сланев от Земеделски институт гр. Шумен –съавтор на сортове сорго за зърно и зелена маса.
Освен представители на държави от Европа с развито производство на сорго на конгреса участваха и гости от Австралия, Китай,САЩ, Южна Африка и Иран и др.
Към представените резултати от доц. д-р Калин Сланев беше проявен интерес от представители на страни като Чехия, Италия, Русия и др.
По всеобщо мнение работата на Втория Европейски конгрес по соргото изпълни своята мисия за популяризиране отглеждането на тази култура, която заема пето място по производство на зърнени култури в света.

 

novo vrachvane11Делегация от Обединените арабски емирства, начело с министърът на продоволствената сигурност на Н.Пр. Мариям Ал Мехаири посети Селскостопанска академия. Министър Махаири се срещна с председателя на ССА проф. д-р Васил Николов. Обсъдени бяха възможностите и насоките за осъществяване на научно сътрудничество между България и ОАЕ.
На срещата присъстваха: заместник подсекретар за устойчивите общества, Министерство на климатичните промени и околната среда г-н Сейф Ал Шара, временно управляващият посолството на Обединените арабски емирства в България г-н Тарег Бавазир ръководството на Академията и директори от структурните звена. Проф. д-р Николов представи някои световно известни научни постижения на Академията. Учени от Института по консервиране и качество на храните - Пловдив, Института по криобиология и хранителни технологии, Института по зеленчукови култури „Марица“ и Института по овощарство в Пловдив направиха презентации и демонстрираха свои научни продукти.
„България е известна с производството на органични продукти и вярвам, че имате ноу-хау и съвременни технологии за отглеждане на селскостопански продукти", заяви министър Ал Махаири. Тя отбеляза, че ОАЕ и България може да си партнират и да обменят опит и информация. „Ще създадем канали на комуникация между нас и ще набележим отправни точки за добра съвместна работа“.
Проф. Николов подчерта, че Академията има възможност да работи по целия цикъл на производство - от почвата, през растението до излизането на готовия продукт на пазара, а също така и в областта на животновъдството и рибовъдството. Той предложи да се работи по съвместни проекти за разработване на култури, устойчиви на висока температура, засушаване и болести. „Ние имаме голям опит в тази сфера. Различните институти могат да предложат сортове, които биха могли да бъдат изпитани във вашите условия и тези, които са устойчиви ще се трансферират. Можем да си партнираме и в областта на хранителните технологии. Ние разработваме различни рецепти, като особено държим продуктите, с които работим, да бъдат биологично производство и с максимално подчертаване на естествените им качества и вкусове. Това е запазена марка на Селскостопанска академията“.
Министър Ал Мехаири изтъкна, че предложението на проф. Николов е точно това, което те се интересуват. „Имаме институт за биологични изследвания, с повече 60 учени от цял свят. Те имат възможности за доста широка научна дейност“. Използваме случая да поканим учени от Селскостопанска академия да ни посетят. Ще определим направления и ще започнем конкретна дейност по сътрудничеството.
Заместник подсекретар за устойчивите общества, Министерство на климатичните промени и околната среда г-н Сейф Ал Шара заяви, че при следващото им посещение в Селскостопанска академия ще дойдат заедно с компании от ОАЕ.
Гостите от ОАЕ тестваха лиофилизирани храни (мляко, плодове, зеленчуци), стевия и разработки на различни видове фъстъчени масла. Те дадоха много висока оценка на изпитаните продукти.
Председателят на ССА проф. д-р Васил Николов връчи на министъра на продоволствената сигурност на Обединените арабски емирства Н.Пр. Мариям Ал Мехаири почетен знак на Академията.

901fdea3-b7dc-40bb-9e03-38d412028616

nova obshta OAE

4300085b-d624-4754-af23-fe7cf701acea46491885 2182131775408165 3925341547217813504 n

 

46305683 2182130562074953 9732533331689472 n

7f28d866-dab1-4a7d-b6cf-624166927ae0

46422851 2182134165407926 4597384000670007296 n 

ban11111222Днес в сградата на БАН се състоя среща на председателите на Българската академия на науките, акад. Юлиан Ревалски и Селскостопанската академия, проф. д-р Васил Николов. Обсъдени бяха въпроси от взаимен интерес, в това число възможностите за съвместно сътрудничество в научни проекти.
На срещата присъстваха зам.-председателят на БАН чл.-кор. Костадин Ганев, главният научен секретар проф. Евдокия Пашева и научният секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“ чл.-кор. Димитър Иванов.
Предмет на дискусията бяха и конкретните проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и одобрените от правителството национални научни програми за периода 2018-2022 г., по които учени от двете академии да работят съвместно.

 

 

ban222nnnn

troqn KitaiИнститутът по планинско животновъдство и земеделие Троян беше посетен от 6-ма учени, специалисти по овощарство, от Селскостопанската академия на Китай, провинция Хъйлундзян, с ръководител на Zhang Taizhong, директор на клон Мудандзян. Целта на визитата беше обучителен курс в различни направления от областта на овощарството.Съвместното сътрудничество между двете страни започва преди повече от 15 години.
Академичният състав на ИПЖЗ Троян представи дейността си и сподели научните си достижения пред китайските колеги през първата седмица от визитата. Доц. д-р Диян Георгиев, директор на Институт по планинско животновъдство и земеделие Троян, презентира технологии за размножаване и сортов състав при дребноплодните овощни видове (малина, къпина, боровинка) в планинсите региони.
В областта на селекцията говори проф. д-р Иван Минев, в направление агротехника, технологии за създаване и отглеждане на овощни насаждения, при различни схеми на засаждане и подходящи сортоподложкови комбинации – доц. д-р Боряна Стефанова, биотехнологии и in vitro размножаване – доц. д-р Мария Георгиева, растителна защита при семкови, костилкови и дребноплодни овощни видове – доц. д-р Петко Минков.
В ИПЖЗ Троян се поддържат колекционни и демонстративни опитни полета, сливови градини с различна степен на интензивност, насаждения от дребноплодни (малини, касис, къпини, арония).
Гостите от Китай разгледаха научно-изследователските лаборатории на ИПЖЗ, по микроразмножаване, по вирусология, лабораторен комплекс за аналитични и химични анализи на плодове и продукти от тях, оборудвани с модерна техника и апаратура.
Китайската делегация посети и други научни звена към ССА: опитната станция по сливата в Дряново (филиал на ИПЖЗ Троян), Институт по Овощарство Пловдив, Институт по лозарство и винарство Плевен и Институт по царевицата Кнежа и Института по земеделие Кюстендил.

IKKH OAE111Временно управляващият посолството на Обединените арабски емирства в България г-н Тарег Бавазир посети институти от системата на Селскостопанска академия: Института по консервиране и качество на храните, Института по зеленчукови култури „Марица“ и Институт по овощарство в Пловдив.
В срещата проведена в ИККХ -Пловдив участваха доц. д-р С. Иванова - директор на дирекция „МОВОП“ към ССА, доц. д-р Т. Петрова - директор на института, гл. ас. д-р Ив. Бакалов - зам. директор, доц. д-р Г. Живанович - научен секретар, доц. д-р М. Рускова , доц. д-р П. Иванова и инж. техн. В.Янева. На гостите бяха показани лабораториите на института.
В ИЗК Марица г-н Бавазир се срещна с директора на доц. Даниела Ганева, която представи дейността и показа оранжериите.
Гостите от ОАЕ посетиха и Института по овощарство.

 

 

 

 

IZK OAE

IKKH 2222

IO OAE

 

 

Страница 6 от 97

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!