Меню

b111f5be-39f9-48a3-9f91-d1a85764da3cОт началото на тази седмица започна провеждането на заседанията на новосформираните научни съвети на Селскостопанска академия. Научните съвети са общо 9 по направления – „Животновъдство“, „Рибарство и аквакултури“, „Овощарство и лозарство“, „Общо земеделие“, „Растителна защита“, „Зеленчукови“, „Аграрна икономика“, „Технически“ и „Зърнени, фуражни и технически култури“.
До края на тази седмица ще бъдат проведени заседанията на всички научни съвети, като целта е да бъдат приключени всички процедури, започнали до приемането на промените в Закона за развитие на академичния състав, и Правилника за неговото прилагане.

 

 

 

 

 

 

 

 

77465e36-da25-4629-a742-b8c23d5cf9bb

lastnnnПредседателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов проведе семинар на тема „Съвременно състояние и перспективи на развъдната дейност и отглеждането на говеда от породата Родопско късорого говедо“. Семинарът, в който участваха над 120 фермери от секция „Родопско късорого говедо“ към Асоциацията за развъждане на местни породи говеде в България се проведе в гр. Момчилград.
Отбелязана беше огромната роля на подпомагането по линия на агроекологичните мерки и по схемата за животни под селекционен контрол за запазване и развитие на породата. Същевременно беше изразено притеснение от отглеждането на породата извън ареала й, само за получаване на субсидии. Във връзка с намаляването на субсидията за животните под селекционен контрол, беше поискано да се предложи на министерството на земедеделието и храните да отдели субсидията за автохтонните породи от тази за специализираните месодайни говеда. Броя на животните от породата Родопско късорого говедо вече е достигнал допустимите предели и не нараства, а субсидията намалява поради увеличаване на броя на месодайните говеда в страната.
Проф. Николов очерта две основни насоки за бъдеща работа- разработване на уникални продукти със запазени географски наименования и започване на работа по повишаване на месодайната продуктивност, чрез кръстосване с месодайни породи за животните извън племенното ядро. Предложенията предизвикаха огромен интерес. Дискутирани бяха и въпроси, свързано с храненето и отглеждането на животните, изискванията за регистра по чл. 137 от Закона за ветеринарно медицинската дейност, проблемите с директните продажби и др.

8169cc2c-bcf7-437d-8d65-5ecfd311b6aa

c6613d9e-c507-44a9-99b7-31c1c73ef83f

Връчиха наградите зооинженер на годината


zinjИзпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и Национален съюз на зооинженерите в България раздадоха за 12-ти пореден път наградите зооинженер на годината. Церемонията се състоя в град Пловдив.
Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов е удостоен с приза зооинженер на годината в категория „Цялостен принос в областта на развъдната дейност“ Проф. Николов благодари за отличието и заяви, че с радост го приема. „През тези годините, в които бях изпълнителен директор на ИАРСЖ смe направили доста неща, които днес продължават да се надграждат.“
В категория „зооинженер-селекционер“ призът получи д-р Димитър Георгиев. За зооинженер-мениджър за 2018 е отличен Здравко Иванов. В категория „Перспективен млад зооинжер“ са наградени Вергиния Каменова и Владимир Владов, възпитаници на Аграрания университет - Пловдив.
На събитието присъстваха: ректорът на Аграрния университет - Пловдив проф. Христина Янчева, директорът на дирекция „Животновъдство“ в Министерство на земеделието, храните и горите Силвия Василева, заместник-председателят на Академията проф. д-р Мая Игнатова, директорът на дирекция „Наука, образование и иновации“, ЦУ на Селскостопанска академия д-р Евгения Ачкаканова, представители на развъдни организации, учени и животновъди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zinj2

6b694181-452e-4ed7-9f4d-11bac55cc8aa

48382009 2201067713514571 6603202060831686656 nНа 14 и 15.12.2018 в к.к. Елените се проведе Годишна среща - форум на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА). Темата беше "Стратегически насоки за развитие на овцевъдството и козевъдството в следващите 10 години".
На форума присъстваха председателят на Селскостопанска академия проф.д-р Васил Николов, директорът на Земеделски институт- Стара Загора проф. Стайка Лалева и доц. Невяна Станчева от Земеделски институт- Шумен. На форума са обсъдени текущото състояние и проблемите в развитие на сектора. Проф. Иван Станков - изпълнителен директор на НОКА представи визията на сдружението за развитие на овцевъдството в България, в светлината на новата селскостопанска политика на Европейския съюз, като подчерта, че тя се изготвя съвместно със Селскостопанска академия. В изказването си пред участниците във форума- повече от 400 - човека, проф. Николов подчерта, че не е възможно развитие на който и да е отрасъл в земеделието без науката и отбеляза. В този аспект, пътят който е избрала Националната овцевъдна и козевъдна асоциация- за тясно сътрудничество с науката е единствено верен и трябва да бъде последван и от другите браншови сдружения. Проф. Николов увери фермерите, че експертите от Академията имат готовност да им окажат помощ и съдействие винаги когато бъдат потърсени.

11701150 1608901156064566 1727164717024597478 nУважаеми колеги,

Информираме ви, че в периода 10.12.2018 – 11.01.2019 г. Селскостопанска
академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“.

Съгласно Договор No 2018-1-BG-01-KA103-047052 между Селскостопанска
академия и Център за развитие на човешките ресурси, допустими за
финансиране са следните дейности:
1. Мобилност на докторанти с цел обучение;
2. Мобилност на докторанти с цел практика/стаж;
3. Мобилност на служители с цел преподаване;
4. Мобилност на служители с цел обучение.

За периода 2018/2019 г. Селскостопанска академия разполага с 95
мобилности по 7 дни за преподаватели и служители и 10 мобилности по 3
месеца за докторанти.

Документите, свързани с кандидатстването за
мобилности, може да намерите на електронната страница на Селскостопанска
академия, секция „ЕРАЗЪМ+“.

47574406 2194029650885044 8799848713410314240 nИнститутът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” (ИПАЗР) отбеляза своя празник в Световния Ден на почвата на тържествено събрание в Националния музей „Земята и хората“. Освен института, в организирането на мероприятието се включиха Националният музей „Земята и Хората” и Българското почвоведско дружество. На тържеството присъстваха представители на ЦУ на ССА, НССЗ, АУ-Пловдив, ЛТУ-София, УАСГ-София, директорите на ИЗК „Марица”-Пловдив и Института по розата и етеричномаслените култури, фирми, журналисти от електронни и печатни медии.
Тази година темата на Световния Ден на почвата е „Дай решение за замърсените почви”.
Тържественото събрание беше открито от директора на ИПАЗР „Никола Пушкаров“- проф. д-р Светла Русева. Професор Русева изнесе и планарен доклад на тема „ГЛОБАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПОЧВИТЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА“. В него тя сподели акцентите от най-важните глобални събития в областта на почвените проучвания, протекли през изминалата година. Проф. Русева посочи и предизвикателствата пред националното почвознание през следващите три години 2019-2021 г.
Проф. Ирена Атанасова, научен секретар на ИПАЗР „Никола Пушкаров“ изнесе доклад за Почвеното замърсяване – скритата реалност. Тя представи основните проблеми, свързани със замърсяването на почвите и препоръките на Глобалния симпозиум по замърсяване на почвите, организиран от ФАО. заяви, че националните традиции и иновации в системите на земеделието вървят ръка за ръка. Нанотехнологиите и в частност наноторовете са част от иновациите в тази област.
Проф. Методи Теохаров, председател на Българско почвоведско дружество представи темата „Законодателството – в полза или във вреда на почвите, земята и поземлените отношения”.
Проф. Светла Русева връчи ленти за академична длъжност на ИПАЗР „Н. Пушкаров“ на учените, хабилитирани през 2018 г. – проф. д-р инж. Снежан Божков, доц. д-р Бисер Христов, доц. д-р Весела Петрова-Браничева и доц. д-р Юри Енакиев.
Институтът учредява почетно звание за особени заслуги в развитието на основните научни направления на института и навършване на кръгли годишнини. Със звание „Почетен професор на ИПАЗР „Н. Пушкаров” бяха удостоени проф. дсн Невена Богацевска за особени заслуги в областта на растителната защита, проф. д-р Методи Теохаров за принос в развитието на почвознанието и проф. д-р Димитранка Стойчева за принос в развитието на агрохимията и почвознанието.
В дните на изложбата „РЕШЕНИЯ ЗА ЗАМЪРСЕНИТЕ ПОЧВИ В БЪЛГАРИЯ” от 5 до 14 декември 2018 г., ще бъдат прожектирани научно-популярни филми „Почвите в България”, „Ерозия на почвите”, „Подкрепи Световния ден на почвата и Международната година на почвите” и „Почвата говори с гласа на Едуард Нортън”.

презентация проф. д-р Светла Русева

презентация проф. дн Ирена Атанасова

47577931 2194032070884802 2735189500857679872 n

47365184 2194029957551680 5810401435006795776 n

47430876 2194029967551679 1619943913227812864 n

47089518 2194029807551695 5307389425238409216 n

47458386 2194031970884812 7406990651813789696 n

Страница 4 от 97

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!