Меню

PHOTO 10111Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов и проф. дбн Диана Петкова, председател на Съюза на учените в България подписаха договор за сътрудничество и взаимодействие. На събитието присъстваха акад. Дамян Дамянов, дългогодишен председател на Съюза на учените и почетен негов член, зам. председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Мая Игнатова, главният научен секретар на на Академията проф. д-р Елена Тодоровска и проф. Пламена Йовчевска от Института по аграрна икономика.
Ползотворното сътрудничество и взаимодействие между Селскостопанска академия и Съюза на учените в България са с доказани ползи във времето. Те са продиктувани от обща цел за развитие на научните изследвания и утвърждаването им като фактор, осигуряващ прогреса на ниво личност, общност и общество. И ако на всеки етап от развитието от страната двете организации са търсели онези важни проблеми, върху които да съсредоточат своите съвместни усилия, днес тази отговорна позиция се възражда. Членската маса от Академията в Съюза на учените расте, комуникацията се възражда и всяка една от страните има нужда от това. „Няма по-силна научна организация в България, работеща целенасочено в едно направление, от изключителна полза за народа ни, каквато е ССА, отбеляза проф. Николов. От почвата и водите, през растенията и животните, до храните и трапезата на хората - всичко е съсредоточено при нас. Единственото, което е необходимо, и засега ни липсва, е интеграция и съвместни научни дирения по цялата верига“. „Това сътрудничество и взаимодействие за нас е необходимо и важно, когато младите хора все повече се оттеглят от науката, и ние трябва да ги стимулираме да останат“, акцентира проф. дбн Диана Петкова.
Договорът предвижда подкрепа при изготвянето на съвместни становища по развитието на науката и висшето образование, тяхното финансиране и законодателно решаване. Важна част от споразумението и възроденото сътрудничество е предстоящата работа за по-тясното интегриране на селскостопанската и университетската наука и научните изследвания, съчетана с широко пропагандиране на научните постижения и научно-приложните разработки на Селскостопанска академия.

PHOTO 43333

PHOTO 722222

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!