Меню

sait1

За първа година Министерство на образованието и науката (МОН) отличи изявени участници в Рамковата програма (РП) на Европейския съюз (ЕС) за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. На Церемонията по награждаването, зам. министър Ангелиева връчи сертификати за проектна активност по програмата на Агробиоинститут – София и на Института по зеленчукови култури (ИЗК) „Марица“ – Пловдив.
Сертификата за ИЗК „Марица“- Пловдив получи неговият директор доц. д-р Даниела Ганева. „Преминахме успешно и оползотворихме ефективно възможностите на Шеста и Седма рамкови програми на ЕС за научни изследвания и иновации. В момента имаме четири действащи проекта по РП „Хоризонт 2020“ и един изпълнен по нея в края на 2018 г. С помощта на тези средства в ИЗК „Марица“ е изградена съвременна лабораторна инфраструктура, отговаряща на европейското изследователско пространство, и значителна част от персонала му е специализирал във водещи европейски университети и институти.
„Хоризонт 2020“ е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като 7-годишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро. По-голямата част от финансирането за научни изследвания в ЕС се предоставя въз основа на покани за представяне на предложения на състезателна основа, но бюджетът й включва и финансиране за Съвместния изследователски център -научната служба на Европейската комисия, Европейския институт за иновации и технологии и изследвания в рамките на Договора за Евратом. „Хоризонт 2020“, осмата рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, ще продължи до 2020 г.

sait2

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!