Меню

 

52341891 2244276879193654 1043724396352503808 nРъководството на Селскостопанска академия - председателят на проф. д-р Васил Николов, заместник-председателят проф. д-р Мая Игнатова и главният научен секретар доц. д-р Здравка Петкова връчиха удостоверенията за заемане на академични длъжности доцент и професор и свидетелства за одобрените иновативни продукти на постоянната комисия по иновации и технологии към Селскостопанска академия. Тържествената церемония се състоя в рамките на Международната селскостопанска изложба „Агра 2019”. Новохабилитираните учени са:

 

Институт

ак. Длъжност

Научна специалност

Име

Презиме

Фамилия

1

ИПК - Чирпан

професор

Селекция и семепроизводство на културни

Виолета

Златева

Божанова

2

ИКХТ - София

професор

Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)

Илиана

Борисова

Начева

3

ЗИ- Стара Загора

професор

Овцевъдство и козевъдство

Иван

Димитров

Иванов

4

ЗИ-Шумен

професор

Развъждане на с.с. животни, биология и биотехника на размножаването

Йордан

Марчев

Йорданов

5

ИПАЗР - София

професор

Механизация и електрификация на животновъдството

Христо

Събков

Събков

6

ИПАЗР - София

професор

Почвознание

Тома

Ангелов

Шишков

7

ИПЖЗ - Троян

доцент

Развъждане на с.с. животни, биология и биотехника на размножаването

Цветомира

Петкова

Банчева

8

ИРГР - Садово

доцент

Селекция и семепроизводство на културните растения

Свилена

Асенова

Тошева

9

ИО-Пловдив

доцент

Агрохимия

Ирина

Николова

Станева

10

ИКХТ - София

доцент

Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)

Силвия

Атанасова

Иванова

11

ИЖН- Костинброд

доцент

Специални отрасли (пчели)

Ралица

Георгиева

Балканска

12

ИПЖЗ - Троян

доцент

Овцевъдство и козевъдство

Светослава

Тодорова

Енева-Стойчева

13

ИЛВ-Плевен

доцент

Растителна защита (хербология)

Нели

Николова

Проданова-Маринова

14

ИПЖЗ -за Смолян

доцент

Говедовъдство и биволовъдство

Димитър

Георгиев

Гаджев

15

ИПАЗР - София

доцент

Механизация и електрификация на растениевъдството

Иван

Енчев

Мортев

16

ИРА - Пловдив

доцент

Ботаника (хидробиология, алгология)

Костадин

Тодоров

Дочин

17

ИПАЗР - София

доцент

Почвознание

Христо

Ивайлов

Вълчовски

18

ИПЖЗ - Троян

доцент

Говедовъдство и биволовъдство

Николай

Цветанов

Марков

19

ИЛВ-Плевен

доцент

Лозарство

Емил

Сашев

Цветанов

52956301 2244277505860258 8124231640282038272 n

52953560 2244279925860016 626655687199424512 n

52953560 2244279925860016 626655687199424512 n

52407126 2244280575859951 8489462967505518592 n

53005021 2244279799193362 1864804435473989632 n

52803697 2244280339193308 4070335386818183168 n

52777678 2244277672526908 4246955896707481600 n

52598464 2244277515860257 7106553128203321344 n

52592552 2244279952526680 7210550109098999808 n

52528730 2244277682526907 435731029248966656 n

52518039 2244280365859972 1438958844687417344 n

52480837 2244280625859946 42914754875883520 n

52454232 2244279942526681 8585058373894930432 n

52407126 2244280575859951 8489462967505518592 n

52381275 2244279802526695 6930288237311164416 n

52373455 2244277495860259 2547945775908782080 n

52123806 2244280615859947 1851350377404825600 n

52038534 2244280182526657 2559972740899536896 n

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!