Меню

51214392 2230853840535958 5135536805789040640 nВ аулата на Селскостопанска академия се проведе семинар по проблемите на запазването, развъждането и перспективите пред Дунавската порода коне. На срещата присъстваха председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов, експерти и учени от Института по животновъдни науки - Костинброд, Тракийския университет в Стара Загора, Аграрен университет – Пловдив, Българската федерация по конен спорт, собственици и любители на коне от Дунавската порода.
В лекцията си на тема „Дунавската порода коне – минало, настояще и перспективи“, проф. д-р Георги Бързев от Тракийския университет направи ретроспекция на създаването и развитието на породата. Бяха показани уникални фотографии от бонитировиките, в които са участвали водещи учени и специалисти по коневъдство. Проф. Бързев подчерта, че трябва час по-скоро да се възвърне водещата роля на науката при вземане на решенията за развитието на породите, особено на тези, които са национално достояние. Според проф. Бързев, развъдната програма за Дунавския кон, разработена още от акад. Хинковски не се спазва, като се продменя дори оригиналния, характерен за породата цвят на космената покривка.
Преглед на линиите и фамилиите на породата и състоянието им към настоящия момент направи гл. ас. д-р Надежда Луканова от Института по животновъдни науки в Костинброд. Тя изрази притеснение от това, че в системата на БАБХ като Дунавски са записани коне с имена, които не могат да бъдат отнесени към съществуващите генеалогични структури на породата.
Презентацията на проф. д-р Васил Николов „Генетика и селекция в животновъдството. Науката в помощ на опазването на Дунавския кон“ беше разработена в контекста на Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година. В нея развъдната дейност се представи с акцент върху понятията необходимост, формалност, морал. Проф. Николов обърна внимание на присъсващите, че изискванията на политическите документи - регламенти, закони, са насочени по-скоро към регулиране на обществени отношения, но не изчерпват, а понякога изкривяват научнообоснаваните подходи при развъдната дейност. Изискванията на нормативните документи трябва да се отчитат при разработването на развъдните програми, но това трябва да се извършва от научни колективи, на основата на обстоен анализ и да дава научнообоснована насока за развитие на породата и стъпките за постигане на целите.

51620589 2230853843869291 4256007613298245632 n

51392598 2230853880535954 155901218286206976 n

51010709 2230853877202621 7699635429712068608 n

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!