Меню

11701150 1608901156064566 1727164717024597478 nУважаеми колеги,

Информираме ви, че в периода 10.12.2018 – 11.01.2019 г. Селскостопанска
академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“.

Съгласно Договор No 2018-1-BG-01-KA103-047052 между Селскостопанска
академия и Център за развитие на човешките ресурси, допустими за
финансиране са следните дейности:
1. Мобилност на докторанти с цел обучение;
2. Мобилност на докторанти с цел практика/стаж;
3. Мобилност на служители с цел преподаване;
4. Мобилност на служители с цел обучение.

За периода 2018/2019 г. Селскостопанска академия разполага с 95
мобилности по 7 дни за преподаватели и служители и 10 мобилности по 3
месеца за докторанти.

Документите, свързани с кандидатстването за
мобилности, може да намерите на електронната страница на Селскостопанска
академия, секция „ЕРАЗЪМ+“.

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!