Меню

396e8120-a285-4c10-af97-1f0508cfbfe4На 27.11.2018 в Хисаря се проведе среща на браншовия синдикален актив на Сeлскостопанска академия към Федерацията на синдикатите от земеделието – КНСБ с председателя на Академията проф. д-р Васил Николов.
Участниците поставиха много въпроси по актуални теми. Обсъдени бяха постъпили становища по приложението на Устройствения правилник на Селскостопанска академия, условията на труд в нея, дейността й по европейски проекти и програми, изпълнението на бюджета за 2018. Повдигнат бе и въпросът за недостатъчното финансиране за издръжка и оборудване на структурните й звена.
Предмет на дискусия бяха и трудовите възнаграждения във връзка с очакваното увеличение на работните заплати в бюджет 2019 г., диференцираното заплащането на квалифицирания персонал от специалисти, експерти, изпълнители. Направените предложения относно работните заплати, заедно с тези на синдиката „Подкрепа“ ще бъдат внесени за разглеждане и и решение на Управителен съвет на Селскостопанска академия.
Срещата премина в атмосфера на добър ползотворен социален диалог.

0f0d87ab-e453-452b-b2b6-aaaea4f967f7

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!