Меню

IMG 20181129 1406021На 29 ноември 2018 г. Дирекция „Библиотечна и издатеска дейност” към Селскостопанска академия организира обучение за ползване на базите данни за научна информация на EBSCO Publishing. Лекторът Мартин Колман, представител на EBSCO за Средна и Източна Европа, запозна участниците с различните начини за достъп до пълните текстове на включените източници. Демонстрирано беше търсене на информация по различни параметри, представени бяха новите технологични решения за улесняване на достъпа до научна информация. Присъстваха млади учени и докторанти от научни звена на територията на София, които проявиха активен интерес към обсъжданите въпроси. Предвижда се Селскостопанска академия да се включи в споделения абонамент за базите данни на EBSCO Publishing през 2019 г., като се възползва от допълнителното включване на база данни ULTIMATE за достъп до пълния текст на статиите на още 3500 научни списания.

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!