Меню

46473310 2184406448514031 5698271826161958912 n

Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов взе участие в осмото заседание на Българско-белоруската междуправителствена комисия по търговско-икономическото и научно-техническо сътрудничество, в качеството си на представител на Министерството на земеделието, храните и горите. Събитието се състоя в Министерство на икономиката.
„Бих искал да изразя готовността и пълната подкрепа на Министерството на земеделието, храните и горите на България за осъществяване и път на бъдещо ползотворно и взаимноизгодно сътрудничество между нашите две страни в селскостопанския сектор. Провеждането на тази сесия е едно от доказателствата за готовност и желание на България и Беларус да развиват и конкретизират областите на двустранно сътрудничество. През последните няколко години двете страни са активни партньори в селското стопанство, като сектор с най-обещаваща перспектива“, заяви проф. д-р Николов. Председателят на научната институция подчерта, че съществува голям потенциал за сътрудничество в областта селекцията на нови сортове растения и породи животни, в изучаването и опазването на традиционни и нови технологии, в растениевъдството и животновъдството, в опазването и подобряването на състоянието на почвените ресурси и почвеното плодородие.

В рамките на осмата сесия на Междуправителствената българо-беларуска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество двете страни се договориха за ускоряване на сътрудничеството между научно-изследователските институти и участие в съвместни международни научно-изследователски проекти.
Обсъдена бе и възможността за подписване на Споразумение за сътрудничество в областта на селскостопанската наука между Селскостопанска академия и сродната структура в Беларус. Потвърден бе и взаимният интерес за участие в съвместни проекти, касаещи безопасността на храните, ветеринарната и фитосанитарната област, лабораторния контрол и контрола на фуражите.

46507819 2184406445180698 5806661776917397504 n

46507150 2184406458514030 4736997216911097856 n

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!