Меню

ban11111222Днес в сградата на БАН се състоя среща на председателите на Българската академия на науките, акад. Юлиан Ревалски и Селскостопанската академия, проф. д-р Васил Николов. Обсъдени бяха въпроси от взаимен интерес, в това число възможностите за съвместно сътрудничество в научни проекти.
На срещата присъстваха зам.-председателят на БАН чл.-кор. Костадин Ганев, главният научен секретар проф. Евдокия Пашева и научният секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“ чл.-кор. Димитър Иванов.
Предмет на дискусията бяха и конкретните проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и одобрените от правителството национални научни програми за периода 2018-2022 г., по които учени от двете академии да работят съвместно.

 

 

ban222nnnn

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!