Меню

troqn KitaiИнститутът по планинско животновъдство и земеделие Троян беше посетен от 6-ма учени, специалисти по овощарство, от Селскостопанската академия на Китай, провинция Хъйлундзян, с ръководител на Zhang Taizhong, директор на клон Мудандзян. Целта на визитата беше обучителен курс в различни направления от областта на овощарството.Съвместното сътрудничество между двете страни започва преди повече от 15 години.
Академичният състав на ИПЖЗ Троян представи дейността си и сподели научните си достижения пред китайските колеги през първата седмица от визитата. Доц. д-р Диян Георгиев, директор на Институт по планинско животновъдство и земеделие Троян, презентира технологии за размножаване и сортов състав при дребноплодните овощни видове (малина, къпина, боровинка) в планинсите региони.
В областта на селекцията говори проф. д-р Иван Минев, в направление агротехника, технологии за създаване и отглеждане на овощни насаждения, при различни схеми на засаждане и подходящи сортоподложкови комбинации – доц. д-р Боряна Стефанова, биотехнологии и in vitro размножаване – доц. д-р Мария Георгиева, растителна защита при семкови, костилкови и дребноплодни овощни видове – доц. д-р Петко Минков.
В ИПЖЗ Троян се поддържат колекционни и демонстративни опитни полета, сливови градини с различна степен на интензивност, насаждения от дребноплодни (малини, касис, къпини, арония).
Гостите от Китай разгледаха научно-изследователските лаборатории на ИПЖЗ, по микроразмножаване, по вирусология, лабораторен комплекс за аналитични и химични анализи на плодове и продукти от тях, оборудвани с модерна техника и апаратура.
Китайската делегация посети и други научни звена към ССА: опитната станция по сливата в Дряново (филиал на ИПЖЗ Троян), Институт по Овощарство Пловдив, Институт по лозарство и винарство Плевен и Институт по царевицата Кнежа и Института по земеделие Кюстендил.

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!