Меню

 

Равносметка за ефективно преструктуриране на Селскостопанска академия 
Празник в края на „една усилна година“

0fce9aca-deb9-4b7d-b6b9-fc28d2e2da84

С подредена голяма изложба, наречена „Даровете на природата“, Селскостопанска академия (ССА) по традиция отвори гостоприемно вратите си на 25 октомври. Това е денят, в който агрономи, зооинженери и ветеринарни специалисти отбелязват празника на аграрната наука. За ССА той е професионален празник и повод да сподели приложените в практиката разработки на своите учени и институти. От изложбата и богатата трапеза с „Даровете на природата“ бе очевидна работата им за добруването на българина.
Професионалният празник на учените и служителите на Селскостопанска академия е и ден за равносметка на ръководство й по пътя на реформите след реализиране на очакваната от години промяната на Закона за Селскостопанска академия. „Той не бе труден и се случи в рамките само на една усилна година“, заяви председателят на академията проф. Васил Николов, при официалното откриване на празника. Проф. Николов благодари, за възможността да се работи в конструктивно партньорство с министерство на земеделието, правителството и парламента, за проявената съпричастност и осъзната необходимост от страна на институциите за ролята на земеделската наука в селскостопанското производство у нас.
На празника в Деня на селскостопанската наука присъстваха министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, Атанас Кацарчев -

началник на кабинета, народните представители Ирена Димова, Бюрхан Абазов, Имрен Мехмедова, Йордан Апостолов и Александър Сабанов, както и Мария Балашова- втори секретар на Руското посолство в България.

 

gosti snimka

 

 Финансова автономност на реформиращата се Селскостопанската академия


Отлаган като актуализация и преосмислян повече от десетилетие, на 1 април т.г. новият Закон за Селскостопанска академия влезе в сила. Промените в него постигнаха целта за въвеждане на самостоятелност на Селскостопанска академия при управлението на паричните средства. Създаде се пълна прозрачност на движение на финансите на структурните звена. Това създаде възможност при увеличение на собствените приходи да се увеличат и разходите, включително за работни заплати. „По решение на управителния съвет, всеки от институтите, който покрива 50 на сто от разходите си, има правото да увеличи с до 30% заплатите на служителите си за сметка на увеличените си приходи“, подчерта председателят проф. Николов. Това вече е факт в институтите в Чирпан и Добрич, и научния център в Смолян.
Като цяло през годината заплатите са повишени – с 7.43% на професорите, 7.97% на доцентите, 8.70% на главните асистенти и 16.0% на асистентите. Освен това, по заповед на председателя на Академиятя, на всички асистенти с докторски титли (общо 25%) са обявени конкурси за главни асистенти, което е довело до дъпълнително увеличение на доходите им, средно с 32%.
Реалното условие да се получава възнаграждение, базирано на положения труд, вече води до по-висока активност на работещите в системата на Селскостопанска академия. Към първи октомври, собствените приходи са 10.1 млн. лева, толкова, колкото са за цялата предходна година.
Освен финансовата сфера, реформата в ССА засяга структурата на организация и управление, начина за избор на директори, формирането на научните съвети, организацията на дейността и т.н., отразено в новите устройствени правилници на Академията и структурните й звена.


6c14e38a-b9fc-45f0-a1d4-2c8876b43261

 

 ССА работи по 228 проекта, поддържа патенти за 350 сорта и съхрнява националните генетичните ресурси в растениевъдството

 

В рамките на тази година институтите и другите звена към академията участват в изпълняват 228 научни проекта, от които 26 са финансирани от фонд „Научни изследвания“, а 30 са с международно участие.
Академията притежава патенти за 350 сорта растения и породи животни и 20 марки. През 2018 г. с патентовани 10 нови сорта от институтута по земеделие в Генерал Тошево, по полски култури в Чирпан, по лозарство и винарство в Плевен, по декоративни и лечебни растения – София.
In situ и ex situ се съхраняват 140 000 образци от растителни образци- сортове, линии и т.н. От тях семенните видове за дългосрочно и средносрочно съхраняване са 72 хиляди, 10 хиляди са трайните насаждения.

 

5411a2af-3d01-460b-a1d2-29403072ad3f


„Националната генбанка в животновъдството се съхранява в ИАСРЖ и се поддържа целенасочено от държавата. Фермерите, които отглеждат животни от застрашени породи, получават допълнителна субсидия, субсидират се и развъдните организации, които работят с тези породи, и това безспорно е правилна политика на МЗХГ“, заяви проф. Николов. На този етап обаче съхраняването на националния генофонд в растениевъдството не се подпомага по никакъв начин, като за тази цел Академията изразходва от собсвения си бюджет над 2 млн. лв. годишно“.
В момента, Академията работи и по 3 задачи на МЗХГ:
1. Подготовка на стратегия за биоикономика
2. Разработване на визия за равитие на преживното животновъдство
3. Определяне на защитните прагове на застрашените породи.
И 4 национални научни програми на МОН
4. „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“
5. „ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ЗА СИЛНА БИОИКОНОМИКА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ
6. „РЕПРОДУКТИВНИТЕ БИОТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ“ – РЕПРОБИОТЕХ
7. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“

„Изключителна важна тема е новата ОСП след 2020. „Много е важно МЗХГ, с помощта на науката, да даде насоки и да препоръчаме програми. Така че, който иска да има ефективно производство, да му се препоръча да работи по определен начин, с определени породи, семена и т.н. Защото само наливането на субсидии не е всичко”, заяви категоричната си позиция министърът на земеделието Румен Порожанов.
В рамките на официалната част на празника той сподели: „Не е тайна, че световната икономика и земеделската икономика са на едно изключително технологично ниво и тези, които не ползват нова техника, са земеделците, които единствено усвояват субсидии“. По думите му бъдещето на земеделието е в технологиите. От особено значение е и международното сътрудничество. „Към момента ССА работи по близо 30 международни проекта. Всеки един директор на институт трябва да положи максимално усилие, за да стабилизира своя институт. Международното сътрудничество е изключително важно, а и като цяло работата с науката”, убеден е министър Порожанов.

Министър Порожанов връчи отличията за създадените нови сортове цветя, памук, твърда пшеница, фасул и пипер. На тържествената церемония последователно бяха удостоени:
- за създаден нов сорт карамфил „София“
Института по декоративни и лечебни растения – София
- за създаден нов сорт далия „Радка“ Института по декоративни и лечебни растения – София
-за създаден нов сорт хризантема „Лидия“ Института по декоративни и лечебни растения – София
- за създаден нов сорт гладиол „Деси“ Института по декоративни и лечебни растения – София
-за създаден нов сорт памук „Егея“ Института по полски култури – Чирпан
- за създаден нов сорт памук „Нике“ Института по полски култури – Чирпан
- за създаден нов сорт памук „Цветелина“ Института по полски култури – Чирпан
- за създаден нов сорт твърда пшеница „Хеликс“ Института по полски култури – Чирпан
-за създаден нов сорт фасул линия „ГТБ Скития“ Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево
- за създаден нов сорт пипер „Ивайловска капия“ Опитна станция по поливно земеделие – Пазарджик към Държавно предприятие „Научно-производствен център“ и Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив

На тържествената церемония бяха връчени и дипломите за професор на Иван Цветков, Агробиоинститут за професор и Снежан Божков и за доцент на Весела Браничева, Бисер Христов и Юрий Янакиев от ИПАЗР - Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растения „Никола Пушкаров“.
Кулминация на празника стана връчването на титлата „Доктор хонорис кауза“ на проф. д-р Димитър Домозетов“ досегашен директор на Земеделски институт Кюстендил. Под негово ръководство в България са засадени 100 хил. дка овошки и всички те се управляват от Института в Кюстендил. С инициативата и труда на този енергичния и всеотдаен български учен овощар такива градини са направени и в Сърбия, Македония, Китай.

 

0c1bb9a3-0481-4b22-a01a-3bd6d694d79a

9075b0b1-1bfa-45cf-97d4-53d91543b435

 

 

 2314429a-3516-4e1d-b927-b4e969428ea5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nelivalkova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eb1af81f-7d03-484c-adab-5a287435f573

 

 

 

 

georgieva

1459dcec-b026-45c4-96d1-dc7ebc71c4f4

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!