Меню

sonya1На 27-28.09.2018 година в Земеделски институт – Шумен се проведе традиционната IX та научна конференция с международно участие на тема:.
Земеделски институт – Шумен посрещна утвърдени учени от Великобритания, Полша, Русия и Македония. Партньорските отношения на Земеделски институт – Шумен с Harper Adams University – Великобритания се развиват ползотворно в областта на животновъдството от 4 години. Тази година участие в конференцията взеха д-р Стивън Мансбридж и д-р Васил Пиргозлиев. Присъствието на проф. Ярослав Олав Хорбанчук – директор на Институт погенетика и животновъдство към Полската академия науките, заедно с неговите колеги проф. Атанас Атанасов и д-р Артур Йозвик положи основите на сътрудничеството с Полската Академия на науките. Обсъдени бяха идеи и насоки за съвместни проекти. Руският изследователски институт по физиология, биохимия и хранене на животни беше представен от неговия директор Евгений Леонидович Харитонов.
Официални гости на конференцията бяха Заместник-председателят на ССА проф. Мая Игнатова и директори на институти и опитни станции от системата на ССА.
Участниците в конференцията бяха над 70 учени от Аграрен Университет - Пловдив, Институт по животновъдни науки - Костинброд, Институт по почвознание – Пушкаров, София , Институт по фуражни култури - Плевен, Институт по планинско земеделие и животновъдство - Троян, Добруджански земеделски институт, Институт по земеделие - Карнобат, Научни центрове по земеделие Средец, Хан Крум Търговище и др. По време на научния форум бяха представени 26 научни разработки в областта на животновъдството и 30 проучвания в областта на растениевъдството.
След официалното откриване в конферентната зала на гранд-хотел Шумен бяха изнесени следните пленарни доклади: „Интерактивен иновативен модел в Европейските изследвания в областта на селското стопанство”, от доц. д-р Соня Иванова, директор на дирекция „Международни отношения, връзки с обществеността и протокол” към ССА, „Иновативни изследвания в животновъдната наука в Европейския Съюз по Програма Хоризонт 2020, от проф. Хорбанчук и „ Диетични природни продукти, регулиращи ефлукса на холестерола от макрофагите” от проф. Атанасов.
По време на конференцията учените обмениха информация за най-новите тенденции и достижения в аграрната наука и обсъдиха възможностите за практическо приложение на съвременните методи и технологии в земеделието, както и насоките за бъдещо сътрудничество по проекти. И в двете секции бяха проведени ползотворни дискусии и обмяна на мнения по дискутираните теми. Форумът предостави възможност за участие на млади изследователи и допринесе за тяхното кариерното израстване.
Конференцията се проведе с финансовата подкрепа на ФНИ, МОН съгласно Договор № ДПМНФ 01/30 от 23.08.2018 г.

zala1

otvan

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!