Меню

Titul-Bul-Pol conf-2018Традиционната международна конференция на тема“ „Приоритети за развитие на селското стопанство и селските райони на България и Полша
в новата финансова рамка на ЕС“ ще се проведе от 18 до 20 септември 2018 г. в Полски институт на ул. „Веслец“ 12 (зад Централна баня) в град София.
Конференцията е пореден научен проект, реализиран от Институт по аграрна икономика в София съвместно с Институт по икономика на селското стопанство и продоволствието – Национален изследователски институт във Варшава и Аграрния университет в Пловдив. Сътрудничеството между изследователските колективи има дванадесет годишна история.
Целта на настоящата конференция е да се оценят и сравнят промените в земеделието и селските райони на България и Полша в рамки на периода 2014-2020, както и възможностите и перспективите след 2020 година.
Конференцията се провежда с финансовата подкрепя на ФНИ съгласно Договор № ДПМНФ 01/16 от 16.08.2018 г.

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!