Меню

1Учени от Селскостопанска Академия – проф. д-р Иван Цветков (Агробиоинститут – София), проф. д-р Мариана Петкова (Институт по животновъдни науки – Костинброд) и гл. ас. д-р Николая Велчева (Институт по растителни генетични ресурси – Садово) взеха участие във финална конференция, засягаща подготвителни действия относно повишаване ролята на растителните и животински генетични ресурси в селското стопанство на ЕС, която се проведе през периода 06–07.09.2018 г. в гр. Нант, Франция.
Конференцията беше организирана от Консорциум по растителни и животински генетични ресурси към Европейската Комисия.
Целта на конференцията беше обсъждане ролята на пренебрегваните до сега местни и традиционни генетични ресурси в селското стопанство и подобряване използването на техния икономически потенциал; представяне на добри практики за устойчиво опазване на традиционни сортове и породи и насърчаване на фермерите и други заинтересовани страни да се включват по-активно в тези инициативи.
На форума бяха докладвани резултати от завършили проекти по тези приоритети, финансирани от ЕС, както и проучвания за състоянието на генофонда в 28-те държави-членки на ЕС. Подчертана беше необходимостта от по-нататъшни действия за насърчаване на устойчивото използване на традиционните сортове и породи, което ще допринесе за повишаване на икономическия потенциал на съхранения генофонд.
Обсъдено беше ръководство за подпомагане и повишаване устойчивостта на проекти, засягащи местните сортове и породи в селското стопанство на ЕС.
Участниците в конференцията посетиха фестивал Fête de la vache nantaise https://www.vachenantaise.fr/, на който бяха представени местни породи и сортове растения, селскостопански продукти на дребни производители и фермери, характеризиращи се с традиционен вкус и гарантирано високо качество. Изложението има за цел популяризирането на местното биологично разнообразие.
С повече информация за събитието бихте могли да се запознаете на:
http://www.geneticresources.eu/events-conferences/conference-2018/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3111d

 

211d

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!