Меню

96f892da-a452-4f36-9f39-04015b437656Селскостопанска академия (ССА) и Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) подписаха рамково споразумение за сътрудничество. Документът бе подписан от председателя на ССА проф. Васил Николов и директора на НИМХ проф. Христомир Брънзов в зала „акад. Любомир Кръстанов“ на НИМХ в гр. София.
ССА и НИМХ ще обединят усилията си за по-ефективно използване на материалните и интелектуалните си ресурси. Основната цел е определяне на мерки за смекчаване на въздействието на очакваните климатичните промени върху земеделието и подобряване на качеството на метеорологичните и агрометеорологичните измервания на територията на страната.
Двете страни ще работят за гарантиране на националната продоволствена сигурност чрез предоставяне на предварителна информация за метеорологичните и агрометеорологични условия, климатичните и агроклиматични ресурси на страната по региони; превенция на опасността от неблагоприятни явления и процеси с метеорологичен произход, както и планиране на очакваните добиви от различните земеделски култури за осигуряване на устойчиво управление и предвидимост на агропродуктовите баланси.
Споразумението включва и съвместяване на дейности, материални и човешки ресурси в техните структури в страната, навсякъде където е възможно. Това обхваща спектъра от дейности по мониторинга на времето и конкретното му влияние върху земеделски култури и животновъдството в мрежите за наблюдения на НИМХ, до прогноза на времето в краткосрочен и дългосрочен план, включително оценка на измененията на климата и планиране на оперативни дейности и стратегически насоки в селското стопанство на България. Общи научно-приложни изследвания и участие в конкурси, обучение на докторанти, изготвяне на съвместни проекти и публикации.

6b6d75e9-5596-477f-b696-5b98c7d247f1

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!