Меню

c4d019b4-5bca-43ec-ac52-3b30ffe13492В Института по полски култури – Чирпан се проведе открит ден на житните култури. Директорът на института проф. д-р Нели Вълкова с кратко приветствие откри тържественото събитие.
На демонстрационно-опитното поле ас. Рангел Драгов представи сортове твърда пшеница - селекция на ИПК Чирпан, както и международен генофонд от сортове и напреднали линии твърда пшеница, включващ над 200 образци от 15 страни. На селекционното поле бяха представени и сортовете, от които през 2018 година ще бъдат предложени на пазара елитни категории висококачествени семена, както и най-новите сортове твърда пшеница: Реядур, Райлидур, Церера, Сая и Хеликс. Тези сортове са с висок генетичен потенциал за добив и отлични технологични и кулинарни качества и се очаква в най-скоро време да бъдат предлагани семена от тях.
Доц. д-р Виолета Божанова от ИПК Чирпан представи презентация на тема: „Твърдата пшеница – състояние и перспективи“. Беше изтъкнато, че твърдата пшеница е традиционна култура за България. Наред с утвърдените сортове, които се отглеждат на по-голямата част от площите с твърда пшеница у нас, продължава работата по селекциониране на нови сортове с висока продуктивност и качество на зърното, които са високо адаптивни и подходящи за непрекъснато променящите се агрометеорологични условия.
На мероприятието присъстваха земеделски производители, учени от Селскостопанска академия и Аграрен университет - Пловдив, представители на фирми за растително-защитни продукти и семена, както и г-н Димостенис Катсис от гръцка фирма, която отглежда 4 сорта твърда пшеница, селекция на института, в района на централна Гърция. Гост на събитието беше и главният научен секретар на ССА доц. Здравка Петкова.

f294eb78-f37b-44e3-ba6c-3fe314de0393

da0a288a-64e1-4d84-b964-fb33ede45646

b17373c8-66bc-4078-81f4-9641f51be758

23be82a5-f52f-42f8-a149-1b262e9287b7

b6707a8f-e19e-45f6-a318-e5b7202aa304

0d4650df-cb0c-44de-b5eb-f800bd059521

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!