Меню

f8484ebd-fec7-430a-8b1e-cd3c70267aefЗа 7-ми пореден път Институтът по декоративни растения - София чества своя традиционен празник „Цветята – символ на пролетта и красотата, 9 май”. Тържеството откри директорът на ИДР проф. Бистра Атанасова с кратък доклад за дейността и постиженията през 2017 година. Връчени бяха награди на отличени учени и служители на института.

В ИДР се поддържа, съхранява и опазва богат генофонд от луковични и грудколуковични цветя, едногодишни и многогодишни цветни видове представени от 13 колекции: десет in vivo колекции с 1507 образци - 564 вида, 626 сорта и 249 хибридни форми; две еx situ колекции - 25 диви вида, 10 от сем. Plumbaginaceae (р. Limonium и р. Goniolimon) и 15 от сем. Caryophylacae и една in vitro колекция с 182 образци от 25 вида и 125 сорта от саксийни и листно-декоративни видове, хризантеми, карамфил, лилиум и 14 диви защитени цветни видове, включени в Червената книга на РБългария.
През изминалата година са одобрени и вписани в Сортовата листа на РБългария 4 нови сорта цветя, създадени в ИДР: „София” - мини карамфил, „Деси” - гладиол, „Радка” - далия и „Лидия” - хризантема. На международното изложение АГРА 2018 г. инститът участва в конкурс за Иновативни продукти и технологии с новосъздадените сортове цветя, като сорт „София” спечели ДИПЛОМ.
Създадените в института сортове се размножават и реализират на пазара, както и разработените нови технологии. ИДР предлага семена, расади, резници, луковици и отрязан цвят от едногодишни и многогодишни видове, саксийни цветя (цъфтящи и листнодекоративни), както и здрав, автентичен in vitro посадъчен материал, произведен в Научно-производствената лаборатория по тъканни култури.
ИДР-София сключва договори за оздравяване и микроразмножаване на цветни култури, провежда семинари и курсове за обучение на цветопроизводители и любители на цветя, организира открити дни свързани с технологичните аспекти при отглеждане на декоративните видове, предоставя консултански услуги и други.

4db7b4fa-5eb6-4fd7-880a-b40a9c3bf446

87edf560-b087-4f9b-9f01-56422bfc2a51

d7024811-a93b-4235-98d7-6c5da5293d26

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!