Меню

ncanemblemaJust 2ПОКАНА
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
„АГРАРНАТА НАУКА В ПОЛЗА НА ПРАКТИКАТА”
16 май 2018 г., 09:30 часа, Институт по аграрна икономика
гр. София, бул. „Цариградско шосе” №125, бл. 1
(централно фоайе и читалнята на ЦСБ)

ДЕНЯТ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ СЕ ОРГАНИЗИРА ОТ ИНСТИТУТИ КЪМ
СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ:
ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА
ИНСТИТУТ ПО ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ
ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА „Н. ПУШКАРОВ”
ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ
АГРОБИОИНСТИТУТ

ДЕНЯТ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЩЕ ВИ ПРЕДСТАВИ:
ПРОЕКТ: „ИНОВАЦИОННИ МОДЕЛИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ”, ФИНАНСИРАН ОТ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
Ръководителна проекта проф. д-р Нина Котева

НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
Румяна Василева

СЕМИНАР НА ТЕМА: „МЛАДИТЕ В АГРАНАТА НАУКА”

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!