Меню

54f0d19a-8fb6-4b29-9348-0060b06f8f00На 27 април в гр. Сливен се проведе международн научно-приложна конференция на тема: „Животновъдство – традиции, биологично разнообразие и споделен опит“, като част от интегрираната програма на традиционното ежегодно Национално изложение по животновъдство. Участници в конференцията са учени и специалисти от България, Германия, Гърция, Италия, Македония, Молдова, Обединеното кралство, Румъния, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Франция, Хърватска и Чехия. Основни направления на конференцията бяха „Съвременни технологии в животновъдството“, „Съхранение, опазване и усъвършенстване на генетичните ресурси“, „Производство, преработка и маркетинг на животински продукти“, „Оценка и комуникация на риска при здравеопазване на животните“.
Конференцията беше открита от заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров. Д-р Димитров подчерта, че развитието на животновъдството е неотменима част от темите, които се обсъждат по време на българското председателство. Продължава да се следят отблизо и селскостопанските пазари, особено в чувствителните сектори, като мляко и млечни продукти, говеждо и телешко месо, свинско и пилешко месо, плодове и зеленчуци. Д-р Димитров обясни, че не може да се организира конкурентноспособно животновъдно производство, без прилагане на иновативни технологии, без провеждане на целенасочена развъдна дейност, без опазване здравето и околната среда, и обвързването на европейските политики в тези области с политиките на заобикалящите ни страни.
Генераленният секретар на европейската федерация по животновъдни науки Андреа Росати поздрави д-р Димитров за това, че след повече от 30 години отсъствие България се е завърнала в организацията. В организацията членуват страни от Европа, Северна Африка и Близкия изток, а основната й цел е подобряване на знанието и разултатите от научните изследвания в животновъдството.
Председателят на Селскостопанска академия – проф. д-р Васил Николов, поздрави участниците във форума от името на Академията, като подчерта, че тя обединява над 40 научни звена, а в нея работят над 2000 служители, от които над 600 учени. В момента се провежда реформа, от която Академията трябва да излезе по- силна.
Гости на конференцията бяха кметът на град Сливен Стефан Радев, изпълнителният директор на службата за съвети в земеделието г-н Младен Младенов и народни представители.

b99c3276-66a0-42f5-9927-5a1d84268248

c1233cf0-2791-480d-a9e8-31236e0c00ef

687daa0c-fd4f-450a-9ae4-07752438fc23

29870936-b23c-490e-b681-018ca9b28b7d

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!