Меню

starosel2На 22 и 23.03 се проведе работна среща на ръководството на Селскостопанска академия с директорите на институтите и 4-те нови научни-центъра. Дискутирани бяха подходите и основните моменти при разработването на новия устройствен правилник на Академията, който предстои да бъде приет, след влизане в сила на новия Закон за ССА.
Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов изложи визията за структурните звена на Академията. Той предложи Научните съвети да бъдат формирани по научни направленя, на квотен принципи и или те, или експертните съвети да изпълняват ролята на програмни съвети. В управлението на институтите, освен общото събрание, по значителна роля трябва да има дирекциоввите съвети, в който, според проф. Николов, директорът и зам. директорът, задължително да участват научният секретар на института, председателят на доминиращия профсъюз, директорът на експерименталната база и ръководителите на секции, които пък трябва да се избират от колективите.
Ввнимание беше отделено на принципите на управление на бюджета, които ще бъдат дискутирани на по- късен етап, след изясняване на взаимовръзката с министерството на земеделието и храните и министерството на финансите.
На работното съвещание, експертите от отдел „Наука и образование“ представени спечелени от ССА научните проекти, финансирани от фанд „Научни изследвания“, проектите, по които в момента тече процедура по одобрение и възможностите за кандидатстване по бъдещи проекти и програми.

starosel1

2d4f5175-aafa-43c3-99fb-f1c2145cf1f9

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!