Меню

PKF iai BTAИнститут по аграрна икономика (ИАИ) към ССА, Аграрен университет - Пловдив (АУ) и Нов български университет (НБУ)

Проектът е финансиран от Фонд научни изследвания. Ще бъдат представени целите, дейностите, очакваните резултати и ефекти от разработването на проекта и приложението му в практиката.

Участници: проф. д-р Димитър Николов - директор на ИАИ; проф. д-р Пламена Йовчевска - зам.-директор на ИАИ; проф. д-р Нина Котева - ръководител проект, ИАИ; проф. д-р Красимира Кънева - ръководител работен пакет, ИАИ; проф. д-р Храбрин Башев - ръководител работен пакет, ИАИ; доц. д-р Димо Атанасов - декан и координатор, АУ; доц. д-р Кристиян Хаджиев - координатор, НБУ. Поканени са представители на МЗХГ, ССА и асоциации в земеделието.

Линк към пресконференцията 

http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_vq6shn8a

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!