Меню

iai proektНа 21.03.2018 г. /сряда/ от 11:00 - 12:00ч.. в БТА ще се проведе начална пресконференция за представяне напроект "Иновационни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България",

финансиран от Фонд научни изследвания, договор № ДН 15/11 от 18.12.2017г.
На срещата се очакват представители на МЗХГ, ССА, асоциации в земеделието.
Участници в събитието са представители на базовата организация - Институт по аграрна икономика (ИАИ) към ССА и партньорските организации-
Аграрен университет - Пловдив (АУ) и Нов български университет (НБУ) : проф. д-р Димитър Николов - директор на ИАИ; проф. д-р Пламена Йовчевска - зам. директор на ИАИ; проф. д-р Нина Котева - ръководител проект, ИАИ; проф. д-р Красимира Кънева - ръководител работен пакет, ИАИ; проф. д-р Храбрин Башев - ръководител работен пакет, ИАИ; доц. д-р Димо Атанасов - декан и координатор, АУ; доц. д-р Кристиян Хаджиев - координатор, НБУ.
На пресконференцията ще бъдат представени целите, дейностите, очакваните резултати и ефекти от разработването на проекта и приложението му в практиката.

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!