Меню

Класиране на кандидатури - март 2018Уважаеми колеги,
На 14.03.2018 г. в ЦУ на ССА се проведе Втората вътрешна селекционна процедура за мобилности по програма „Еразъм+“. Резултатите са следните:
• Подадени кандидатури – 54
• Одобрени кандидатури – 34
Поименното оценяване можете да намерите в прикачената таблица.
В периода април – май ще бъде направена оценка на изразходваните средства за одобрените мобилности и в случай на наличност на достатъчни финанси ще бъде обявена още една процедура за кандидатстване за мобилности.
Одобрените колеги моля да подготвят следните документи:
• Попълнено Споразумение за мобилност (Mobility Agreement) по образец на английски език, подписана и подпечатана от приемащата страна и от кандидата за мобилност – 2 екземпляра;
• Таблица с данни за кандидата за мобилност – 1 екземпляр
Документите се намират на Интернет страницата на ССА, секция Еразъм+, както и могат да бъдат изпратени по мейл при поискване. Моля,изпращайте документите не по-късно от един месец ПРЕДИ започването на мобилността, за да имаме техническо време да подпишем договорите и да преведем съответните суми.
Поздравления на класиралите се и успешни мобилности!

За да видите класирането натиснете ТУК

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!