Меню

VOTRISОсновната цел на проекта е да се подобри квалификацията на работещите и да се засили международното сътрудничество чрез създаване на мрежа за обмяна на опит и добри практики в образованието (трансфер на знания от науката към практика) в селскостопанския сектор.
Тази задача се осъществява чрез трансфер на ноу-хау в областта на образователните дейности с пример за добра практика, която ще подобри знанията, уменията и компетенциите на лицата, отговарящи за организирането и осъществяването на образователни услуги в селскостопанския сектор.
От 19 до 23 март 2018 година, членовете на консорциума ще имат първа работна среща в Земеделски институт – Стара Загора. В рамките на срещата е предвидено посещение на ферми, които са под селекционен контрол на Асоциацията за развъждането на Черношарената порода град Добрич. На 22.03.2018 в конферентната зала на хотел Армира (Старозагорски минерални бани) ще се проведе семинар, на който участниците в проект VOTRIS ще могат да се запознаят с новостите в управлението на животновъдни ферми. Лектор ще бъде доктор Абеле Кюйпърс, а темата „Иновации в млечното фермерство“.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРИ:
НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ЖИВОТНОВЪДНА ПРОДУКЦИЯ – КРАКОВ, ПОЛША;
АГРО МЕНИДЖМЪНТ ИНСТРУМЕНТИ WUR – ВАГЕНИНГЕН, ХОЛАНДИЯ;
ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ – УХРИНЕВЕЦ, ЧЕХИЯ;
УНИВЕРСИТЕТ ЗА ЗДРАВНИ НАУКИ – КАУНАС, ЛИТВА;
ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ.

Проектът е предназначен за административния персонал, изследователите, учените и надзорните органи, които отговарят за създаването и прилагането на професионално обучение за фермерите, животновъдите и земеделските консултанти. Бенефициентите по проекта са тези, които отговарят за създаването на политики за обучение, учебни планове, набиране на средства, реализиране на обучения и търсене на нови методи на обучение.
В резултат на проекта бенефициентите ще укрепят своята квалификация и ще обогатят международното си сътрудничество в рамките на изградената мрежа, чрез институционални и лични контакти.

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!