Меню

DokladDirektorЧужди фирми търсят сортовете на Добруджанския земеделски институт. Това съобщи директорът на Добруджански земеделски институт доц. д-р инж. Илия Илиев, по време на представянето на годишния отчет за научната и стопанска дейност на института през 2017 г.
През 2017 година е работено по 15 лицензионни договора с чужди фирми от Кипър, Турция, Румъния, Молдова, Украйна и др. В резултат на това сътрудничество през изтеклата година в Беларус е признат хибрид слънчоглед Алпин, а сортовете обикновена пшеница Мерилин и Лазарка са утвърдени в Националната сортова листа на Република Турция.
През годината са подписани 14 нови международни договора – за лиценз, за сортоизпитване и обмен на генетичен материал, а институтът е посетен от специалисти от Франция, Румъния, Турция, Полша, Испания, Молдова, Украйна, Румъния, Русия, Сърбия и други.
Научният екип на Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево участва в разработване на четири научно-изследователски проекта. Основните задачи, залегнали в проектите, са свързани със селекцията и агротехниката при зърнено-житни, бобови култури и слънчоглед. Целите на селекционно-подобрителната работа са свързани с повишаването на добива и качеството при пшеница, ечемик, тритикале, фасул, леща, грах и слънчоглед, както и с повишаване на тяхната устойчивост към биотични и абиотични стресови фактори.
През 2017 г. е осъществена поддръжката на 78 бр. сертификати - за 36 сорта обикновена пшеница, 6 сорта твърда пшеница, 11 сорта тритикале, 5 сорта ечемик, 5 сорта фасул, 2 сорта грах, по 1 сорт леща и нахут и за 1 сорт, 5 хибрида и 5 линии слънчоглед.
След успешно изпитване са признати един сорт ечемик - Оникс, два хибрида слънчоглед - ГТС Теди и Деведа, и три линии слънчоглед - N102 R, G240R и P427R.
От новите сортове (с издадени сертификати след 2011 г.) са внедрени: обикновена пшеница Божана, ГТП Киара, ГТП Калина, Горица, ГТП Рада, Косара, Пчелина; тритикале Добруджанец; ечемик ГТЕ Ахат; фасул ГТБ Устрем и ГТБ Блян.
Сортовете с издаден сертификат за внедряване са: обикновена пшеница ГТП Катаржина, ГТП Ками, Жана, Фани, Сладуна и Кристалина; твърда пшеница Мирела, Мелина и Мирабел; тритикале Дони 52 и Благовест; ечемик ГТЕ Яспис, Тангра и Пагане.
Гости на отчета бяха Красимир Кирилов – областен управител на област Добрич, проф. Николай Ценов, проф. Илия Илиев и проф. Михаил Христов – бивши служители с голям принос към научните постижения на института.

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!