Меню

75a219af-da56-477f-85f5-2e0e3ce08d11С огромно мнозинство, без нито един глас против, промените в Закона за Селскостопанска академия бяха приети на второ гласуване в пленарна зала.
3 са основните промени . Първата е свързана с начина на финансиране, което е ключово за дейността на ССА. Преминава се към автономен бюджет.


Втората е по отношение състава на Управителния съвет, който ще бъде само от хабилитирани учени от Селскостопанска академия. Третата е структурна промяна, която засяга държавните предприятия към ССА. Създава се едно Държавно предприятие „Научно- производствен център“, което ще обедини 15 от сега съществуващите.

Държавните предприятия: Опитна станция по бубарство и земеделие-Враца, Опитна станция по земеделие - Средец, Опитна станция по земеделие -Търговище и Опитна станция по животновъдство и земеделие - Смолян се преобразуват в научни центрове. Експерименталните бази Троян и Шумен преминават към съответните институти.

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!