Меню

knot1Учените от Института по земеделие – Кюстендил се прославиха в далечен Китай. Това стана ясно по време на годишния отчет на института. В момента учените изпълняват два съвместни проекта по покана на Института по овощарство, гр. Янтай, Китай. Целта на първия е отбор на подходящи черешови сортове и елити с повишена устойчивост на стресови фактори в районите на Кюстендил и Янтай с ценни биологични и стопански качества. Обект на изследване са 19 новоинтродуцирани черешови сортове от Полша и Китай, от колекционна градина на Институт по земеделие – Кюстендил, създадена през 2012 г.
По другия съвместен проект се проучат най-пълно събраните генетични ресурси от устойчиви на болести перспективни ябълкови сортове и хибриди в ИЗ - Кюстендил и Института по овощарство - Янтай с оглед устойчивото им използване и адаптиране на производството на ябълки към променящите се климатични условия.
В научноизследователската програма на институт през изминалата година са включени още 10 проекта.
Сред проучванията на Института са „Биологично производство на малини, мулчирани с полиетиленово фолио“, като е установено положително влияние на мулчирането с полиетиленово фолио върху растежните и репродуктивни прояви на малината. Под влияние на мулчирането значително се подобрява качеството на плодовете, което се проявява най-добре във варианта със сребристосиво фолио. Изследваният химичен състав на плодовете, показва високи качества свързани с природните антиоксиданти, витамин „С”, общите захари и фенолите.
През 2017 г. Институт по земеделие – Кюстендил е съорганизатор на 2 изложби - Празник на черешата и Празник на Плодородието в Кюстендил; участвал е в 2 изложения - Агра, 2017, и ИТИ’ 2017. В Института са организирани и 2 курса – по резитба и растителна защита за земеделски производители, дадени са многобройни консултации, раздадени са над 2500 листовки и брошури отразяващи най-новите постижения с практическа насоченост на Института.
На годишния отчет присъства зам.-председателят на ССА проф. д-р Мая Игнатова.

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!