Меню

b2bda591-b6ca-4417-9fd3-3f1ac8e8e8c4Комисията по земеделие и храни в Народното събрание прие на първо четене предложените промените в Закона за Селскостопанска академия. Пред членовете на Комисията, от името на вносителя - Министерство на земеделието, храните и горите, проектът беше представен от председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов.
Предложени са 3 основни промени. „Първата е свързана с начина на финансиране, което е ключово за дейността на ССА. Преминава се към автономен бюджет по примера на висшите учебни заведения и Българската академия на науките“, каза той. Председателят на Академията заяви, че институцията ще продължи да бъде второстепенне разпоредител с бюджетни средства към МЗХГ, но ще може да управлява самостоятелно средствата от държавния трансфер и собствените приходи.
Втората промяна е по отношения състава на Управителния съвет на Академията, като се предлага той да бъде само от учени, които работят в системата на ССА.
Третото предлажение е за структурна промяна на държавните предприятия към ССА. Предлага се създаване на едно Държавно предприятие „Научен- производствен център“, което ще обедени 15 от сега съществуващите 19 държавни предприятия. Останалите 4 опитни станции да се преобразуват в научни центрове. Проф. д-р Николов подчерта, че основната дейност на Научен - производствения център ще е приложна и обслужваща дейност на Академията. „Трябва да има ясна връзка межди институтите и новото държавно предприятие. Обединявайки множеството държавни предприятия ще можем най-удачно да планираме и управляваме приложната и развойна дейност на Академията. Ще се създаде възможност новосъздадените сортове, линии и хибриди от институтите да се изпитват в различни региони на страната при различни условия и надморски височини. Ще бъдат създадени демонстрационни центрове на новите продукти на Академията, там, където към настоящия момент има най-голяма потребност. Ще се създаде възможност за бързо и безпрепятствено размножаване на генетични ресурси, към които има повишен интерес.

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!