Меню

aUL 2967-1Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов участва в конференция на тема „Наука и иновации в подкрепа на земеделието“, организирана от ICT Media и Capital.

Проф. д-р Николов коментира предизвикателствата и иновации пред аграрната наука, в дискусионен панел: „Развитие на устойчиво земеделие чрез внедряване на иновации.“ Акцентите в панела бяха: • Политики за развитие на иновациите и българските приоритети; • Готовността на научния сектор и бизнеса да участват в развитието на иновациите; • Ниво на внедряване на иновациите в българското земеделие.
Проф. Николов е категоричен, че науката и учените от Академията имат готовност да се включат активно в процеса на трансфер на знания. „Не може процесът на иновации да се извършва без наука“, добави той. „Но иновациите са двустранен процес, и в този процес за мен е по-важно да се стимулира бизнесът да търси науката.“, убеден е Председателят на Академията.
Според проф. д-р Николов предстоящото отваряне на „Мярка 16: Сътрудничество“ по Програмата за развитие на селските райони трябва да насърчи бизнеса в търсене и използване на научните достижения, в разработването на съвместни иновативни продукти. Проф. Николов даде пример със селекцията при животните. „Преди 7-8 години „селекция“ беше мръсна дума, а без селекция не може да съществува нито съвременното растениевъдство, нито животновъдството. Благодарение на програмите по финансиране както на развъдните организации, така и на фермерите, този въпрос вече не стои и стотици фермери с десетки хиляди животни вече са част от този процес. „Иска ми се по подобен начин, с мярка 16.1 да покажем пътя на фермерите и към науката", добави председателят на ССА.

aUL 3039-2

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!