Меню

   sizb1  Селскостопанска академия участва в 10-то изложение Изобретения, Трансфер и Иновации (ИТИ‘2017). Изложението е среща на изобретатели, селекционери, производители, научни работници, студенти и ученици, предприемачи, иновационни посредници и специалисти от патентното ведомство на България. Общо 9 нови усъвършенствани сортове и хибриди земеделски култури с по-висока екологична пластичност, стабилност на добивите и висока толерантност на биотични и абиотични стресови фактори бяха представени на изложението. Те са разработки на водещи институти и опитни станции от структурата на Селскостопанска академия. Всички участници (1. ОСЗП Пазарджик и ИЗК „Марица” – Пловдив с нов сорт пипер „Ивайловска капия” и автори доц. д-р Христина Георгиева” и доц. д-р Величка Тодорова, 2. Институт по земеделие - Карнобат със сорт двуреден ечемик „Дария” и автори проф. д-р Дарина Вълчева и проф. д-р Драгомир Вълчев, 3. Институт по земеделие Кюстендил със сорт средно ранна череша – „Васиника”, 4. Институт по овощарство – нов сорт праскова „Евмолпия” и автори проф. д-р Живондов и колектив, 5. Институт по полски култури – Чирпан – нов сорт памук и 6. твърда пшеница и 7. Институт по царевицата - Кнежа нови хибриди царевица – доц. д-р Наталия Петровска представиха достойно новите продукти и заслужено получиха поздравленията на 7 членното жури за упорития труд и иновативност.
     С награди бяха отличени - сорт пипер „Ивайловска капия” с автори доц. д-р Христина Георгиева” и доц. д-р Величка Тодорова, съвместна разработка на ОСЗП Пазарджик и ИЗК „Марица” – Пловдив, сорт средно ранна череша – „Васиника” от Института по земеделие Кюстендил, сорт праскова „Евмолпия” с автори проф. д-р Аргир Живондов, доц. д-р Стоян Дъбов и агроном Юлия Божилова от Института по овощарство, Пловдив и хибрид царевица „Кнежа 560” с автори доц. д-р Валентина Вълкова, проф. дсн Кирил Христов, доц. д-р Димитрина Илчовска и доц. д-р Иванка Иванова, представен от Института по царевицата – Кнежа.
    За пореден път Институти от Селскостопанска академия представят своите новосъздадени сортове в изложението. Надяваме се през следващите години иноваторите да стават все повече и с по-голяма популярност, да нараства ролята им за устойчивоWhatsApp Image 2017-11-08 at 17.38.56то развитие на обществото и повишаване на добавената стойност.

sizb2

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!