Меню

iae3На 31 октомври – 01 ноември 2017 година в хотел „Бест Уестърн Експо”, гр. София се проведе международна научна конференция „ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ”, организирана от Селскостопанска академия, Институт по аграрна икономика, Център за изследване и анализи в селското стопанство към ИАИ с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания” към МОН и Фондация „Америка за България”.
Конференцията беше открита от директора на Института проф. д-р Димитър Николов. Приветствие към участниците във форума поднесоха зам. министър д-р Лозана Василева от МЗХГ и проф. д-р Васил Николов, Председател на ССА. Участие взеха повече от 20 учени от водещи национални и международни институти и университети в областта на земеделието от България, САЩ, Великобритания, Холандия, Ирландия, Унгария, Украйна, Полша и Румъния.
През първия ден на конференцията се изнесоха научни доклади свързани с прилагането на ОСП - директни плащания, пазарни мерки; хранителни вериги; развитие на селските райони и еко-управление.
Вторият ден протече под формата на три дискусионни панела. Първите два бяха свързани със средносрочните пазарни перспективи за развитие на сектор „Растениевъдство” и сектор „Животновъдство”. Третият беше фокусиран върху бъдещето на ОСП след 2020 година. В дискусиите, освен академичната общност взеха участие и представители на браншови организации на земеделските производители и организации от хранително-вкусовата промишленост.

iae2

IMiae1

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!