Меню

knigaУважаеми колеги,

Първи ноември се утвърди трайно в българския празничен календар като Ден на народните будители. Той припомня възрожденската просветителска мисия на онези бележити българи, които съградиха основите на просветата и познанието, отстояваха моралните устои на нацията.
Припомня на онези, на които искат да им бъде припомнено.
Но този ден е само един ден, от 365. И ако през всички останали 364 дни ние не говорим за наука, не говорим за образование за духовност, съвременните будители ще продължават да се асоциират единствено и само с някакви там „старци“.
Съхраняването на духовността и извисяването на ценностната система на нашия народ минава през дълбоката почит и уважение към словото и идеите, завещани ни от плеяда достойни книжовници и будители, оставили светла диря от дълбините на вековете, като Климент Охридски, Паисий Хилендарски, Неофит Рилски, Захари Зограф…...
От дълбините на вековете.
Но, днес... Днес, голяма част от обществото ни остава сляпо и глухо за проблемите на носителите на словото, на просветата, на науката. Не можем или не искаме да разберем, че думите от одата на Стоян Михайловски „Химнъ на Св. св. Кирилъ и Методи" „… Напред! Науката е слънце, което във душите грей! Напред! Народността не пада там, дето знаньето живей!“ не са само поетичен изблик.
Ще перифразирам и думите на един пълководец и ще кажа, че „Народ който не храни собствената си наука храни чужда“. Въпросът е дали чуждата наука иска да храни нас? И докога? И с какво? И ти идва словата на черноризеца будител „...О неразумни…“
И въпреки, че един философ е казал, че „Историята ни учи, че нищо не научаваме от историята“, друг не съвсем философ пък отбелязва, че „Историята ни учи да се надяваме.“
Затова погледнете дълбоко в историята, а след това с надежда в утрешния ден! Живейте с мисълта, че вие сте тези, които сте призвани да съхраните искрата на предците, за бъдещите поколения!


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССА:
ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ НИКОЛОВ

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!