Меню

НИКОЛА ПАЧИНОВСКИ - МАКЕДОНИЯ -1В Земеделския институт – Шумен се проведе VIII-та годишна научна конференция с международно участие „Иновации в аграрната наука за ефективно земеделие”.
Основната й цел на е да се определят приоритетите на научните изследвания в областта на селскостопанските науки, да се очертаят бъдещите насоки, съобразени с главните проблеми в този отрасъл.
В конференцията взеха участие учени от Австрия (д-р Кристина Пфайфър, BOKU – Viena), Великобритания (д-р Пол Роуз, Хърпър Адамс Юнивърсити), Македония (Проф. Никола Пачиновски, Университет Кирил и Методи в Скопие) и в съавторство от Полша и САЩ.
Официални гости на конференцията бяха заместник-председателят на ССА проф. д-р Мая Игнатова и директори на институти и опитни станции от системата на ССА. Общият брой на научните съобщения беше 44, а на всички участници в конференцията - над 60 учени, включително от Тракийски университет – Стара Загора, Аграрен Университет - Пловдив, Институт по животновъдни науки - Костинброд, Институт по почвознание – Пушкаров, София, Институт по рибарство и аквакултури - Пловдив, Институт по фуражни култури - Плевен, Институт по планинско земеделие и животновъдство - Троян, Добруджански земеделски институт, Институт по земеделие - Карнобат, опитни станции по земеделие Средец, Хан Крум и др.
Събитието се осъществи в две направления – „Животновъдство”, където бяха представени 7 доклада и 16 постера, и „Растениевъдство”, където броят на докладите и постерите беше съответно 5 и 16. Работни езици бяха английски и български, като докладите бяха изнесени основно на английски. По време на форума учените обмениха информация за най-новите тенденции и достижения в аграрната наука и обсъдиха възможностите за практическо приложение на съвременните методи и технологии в земеделието, както и насоките за бъдещо сътрудничество по проекти.

IMG 20170928 101841-1

ПОСТЕРНА СЕСИЯ -1

 

CHRISTINA PFEIFFER -1

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!