Меню

ec295727-28e2-4806-b9cc-b8b2f3c7e549През периода 26-29.09.2017 г. на посещение в ССА беше делегация от Юнанската Селскостопанска Академия, Китай - господин Ма - зам. директор на Институт по овощарство, госпожа Ли – професор, специалист по болести при пшеницата и господин Шубин Ли – технолог по отглеждане на рози от Институт по цветята и господин Ли – зам. директор на отдел за международно сътрудничество.
Китайските учени бяха запознати с основните направления и дейности на Селскостопанска академия от зам. председателя проф. д-р Мая Игнатова и гл. научен секретар доц. д-р Здравка Петкова.
Китайската делегация посети Института по земеделие Земеделие - гр. Кюстендил, Института по растителни генетични ресурси „Константин Малков”, Садово и Института по розата и етерично маслените култури, Казанлък.
Китайските учени проявиха желание за осъществяване на съвместна изследователска работа.
Постигнати бяха принципни споразумения за обмен на специалисти и двустранно сътрудничество с Юнанската селскостопанска академия.

8c07b641-0d74-4999-8aef-b697d498083a

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!