Меню

ПШЕНИЦА сорт САДОВО 1 е лидер за Южна България и стандарт за страната повече от 40 години. Високодобивен сорт.
Отличава се с голяма екологическа пластичност, отлична сухо-устойчивост и много добра студоустойчивост.
Подходящ за самостоятелно хлебопечене. Устойчив е на жълта ръжда и толерантен на кафява ръжда. Сорта не поляга и не се оронва.
Ефективно използва хранителните вещества от почвата - икономичен сорт
Масата на 1000 зърна през 2017 г.е от 41,3 до 44,5g, кълняемост 96,7 до 99%. Посевна норма около 23-25 kg/da.
Базови семена - 750 лв./тон
СI – 500 лв./тон

ПШЕНИЦА сорт ЕНОЛА е ранен сорт, с дълъг период на наливане на зърното. Притежава висока толерантност към засушаване.
Широко екологично пластичен за България. Подходящ за интензивно отглеждане - изисква по-висок агрофон на отглеждане.
Притежава много добра продуктивна братимост.
Устойчив на полягане и оронване.
Висока устойчивост на фузариум.
Продуктивният потенциал на сорта е 8,5 t/ha (850 kg/da).
Масата на 1000 зърна през 2017 г. е 37,2 g, кълняемост 95%. Посевната норма е 21- 23 kg/da.
СI – 420 лв./тон – рек. 2016 г.

ТРИТИКАЛЕ сорт КОЛОРИТ – пшеничен тип. Ранен сорт. Много добра устойчивост на полягане и оронване
Висока студо- и зимоустойчивост. Високотолерантен на суша.
Комплексна устойчивост на болести.
Не изисква високи норми на азотно торене и обеззаразяване на семената.
Отглежда се успешно на слаби и кисели почви.
Подходящ за производство на диетичен хляб и биомаса.
Продуктивен потенциал –1000 kg/da.
Масата на 1000 зърна през 2017 г. е от 34,4 до 35,14 g, кълняемост 95-97%. Посевна норма около 20 kg/da.
СI – 550 лв./тон
СII –450 лв./тон

ЕЧЕМИК сорт ОБЗОР –
Сорт ОБЗОР е зимно-пролетен (сее се от октомври до февруари), препоръчителна е есенната сеитба, но може и ранно-пролетна сеитба. Сорта е пивоварен, но може да се използва и за фураж. Подходящ за отглеждане в райони до 550 m надморска височина. добра устойчивост на полягане.
Сорта притежава добра зимоустойчивост и в района на Пазарджик не е измръзвал. Пластичен и високо добивен – налива зърното по-рано от пшеницата, с което се избягва засушаването.
При полски условия проявява добра устойчивост към болестите по ечемика, при по-късна сеитба се избягва нападение от хесенска муха.
Масата на 1000 зърна през 2017 г. е от 50,6 -50,8g, кълняемост 98-99%. Посевна норма 23-24 kg/da.
Базови семена - 750 лв./тон
СI – 500 лв./тон
Реколта 2016 г. СI – 400 лв./тон

ГРАХ сорт ДЖЕЙМС – немски сорт. Сеитба ноември – зимува във фаза 3-7 лист. Използва се за зърно. Изправено стъбло с височина до 60-65 см, родовит до 400 kg/da. Лесно се прибира с комбайн. Посевна норма 20-23 kg/da.
Цена на зърното – 500 лв./тон

Забележка: 2017 г. района на ОСПЗ Пазарджик се характеризира със суха есен (при сеитба на есенниците) и силно засушаване през първото и трето десетневие на април и юни и второ десетдневие на май.

ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ВКЛЮЧЕНО ДДС И С ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ ПРИ ЖИТНИТЕ.

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!