Меню

Изх. № БПО 55/30.05.2012 г.

Целта на конкурса е да насърчи:

  • провеждане на качествени и конкурентоспособни научни и научно–приложни изследвания в следните приоритетни области:
  • Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии;
  • Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни;
  • Нови материали и технологии;
  • Културно - историческо наследство;
  • Информационни и комуникационни технологии;
  • Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера.
  • междуинституционалната интеграция на университети и висши училища, научни звена на Българска академия на науките и на Селскостопанска академия, предприятия, нестопански
  • организации и други;
  • засилване на връзката „наука – бизнес”.

Общ размер на финансовите средства

Прочети още...

На 30 май 2012 година в Опитната станция по соята, град Павликени ще се проведе семинар и открит ден организиран съвместно с областни офиси на Националната служба за съвети в земеделието - град Велико Търново и град Габрово.

Ще бъдат изнесени лекции и презентации по проблематиката на използването на фуражните култури при храненето на преживни животни и фуражното значение на изкуствените ливади и пасища в България. Ще бъдат посетени и демонстративни опитни полета с различни сортове и хибриди фуражни култури. Мероприятието е подходящо за всички земеделски стопани отглеждащи или използващи фуражни култури в техните стопанства.

Прочети още...

На 05.05. и 06.05. 2012 г. Селскостопанска академия участва в Първия национален събор на овцевъдите в България, който се проведе в Арбанаси край Петропавловския манастир.

То се организира от Националната асоциация за развъждане на синтетична популация на българска млечна овца и се финансира от Държавен фонд „Земеделие” с одобрената от Европейската комисия схема за държавна помощ за участие в изложение по овцевъдство. Това е първото по рода си изложение на породисти овце, кочове, агнета и кучета. На него се представят млечни, месни продукти и деликатеси от овце.

Прочети още...

На 23-24 април, 2012 г. в ИЗК „Марица” – Пловдив сe събраха учените от Балканската мрежа по зеленчуковите култури. На срещата присъстваха и представители на Селскостопанска Академия (ССА), Министерството на земеделието и горите, директори и колеги от институти към ССА и Аграрния Университет. Срещата бе инициирана от проект EU-BAKANVEGETABLES към Седма рамкова програма на Европейската Комисия.

Приветствие към присъстващите и резюмирано представяне на програмата на събитието направи координаторът на проекта доц. д-р Д. Костова. Тя подчерта, че основният акцент на Втората среща е да се търсят възможности за финансиране на земеделската наука, както и да се споделят трудности и проблеми, които възпрепятстват нормалното протичане на изследователския процес.

Прочети още...

Г-н Брад Киндер и г-жа Шейла Слемп - представители на международната програма USDA Forest Service, (отговорни за Русия, Европа и Близка Азия) посетиха ЦУ на ССА и разговаряха с председателя на Академията - доц. д-р Георги Костов.

Програмата насърчава устойчивото управление на горите и опазването на биологичното разнообразие в международен план. Чрез обединяване на уменията на служителите на USDA с партньори от чужбина, те се стремят да отговорят на най-критичните въпроси и притеснения, свързани с горското стопанство .

Биолози, горски икономисти, хидролози, специалисти по бедствия и управление на пожари, както и политици са сред тези, от които се състои персоналът на службата. Броят на служителите надхвърля тридесет хиляди.

Прочети още...

Българска делегация от ССА бе на работно посещение в Академията на селскостопанските и горски науки на Румъния (РАСГН) по покана на президента на Академията проф. д-р Жеорже Син.

От българска страна участваха доц. д-р Георги Костов – председател на Селскостопанска академия, доц. д-р Галина Панайотова - зам. председател и доц. д-р Маргарита Николова - главен научен секретар на Академията, доц. д-р Иван Киряков - директор на Добруджанския земеделски институт, гр. Генерал Тошево и доц. д-р Димитрия Петкова - директор на Института по земеделие и семезнание „Образцов Чифлик”, Русе.

Прочети още...

Страница 91 от 98

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!