Меню

8a408e89-9875-4915-83c8-54e73027d101Започна 21-та научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин-2018“ в град Троян. Форумът е на тема: „Екологични проблеми на планинското земеделие“ и се организира от Института по планинско животновъдство и земеделие град Троян, към Селскостопанска академия.
Форумът беше открит от директора на института доц. Диян Георгиев
В конференцията участват над 100 учени от Сърбия, Румъния, Гърция, Словакия и България.
Пленарните доклади бяха изнесени от: в направление „Животновъдство“- от проф. д-р Васил Николов, на тема „Нови елементи на развъдните програми в животновъдството“; в направление трайни насаждения- Милан Лукич от Изследователски институт по овощарство, Чачак, Република Сърбия, на тема "Съвременни тенденции в асортимента и технологията на отглеждане на семкови плодове в Република Сърбия“; в областта на растениевъдството - Янка Мартинцова от Словакия, на тема „Мониторинг и събиране на растителни генетични ресурси в България и Словакия“.
След пленарната сесия, форумът продължи в четири тематични направления: животновъдство, фуражно производство, трайна насаждения и общо земеделие. Очаква се, през двата дни на конференцията, да бъдат изнесени над 30 доклада.

На конференцията присъства и заместник-председателят на ССА проф. д-р Мая Игнатова и директори на структурни звена към Академията.

2adb0a3d-3c5f-4840-b688-7719e4cb7c5c

82647bf5-b887-49a1-9006-53c741bf43f8

5820b76a-254a-4d65-89bf-2db704470093

ac9cc8e0-a866-4b96-8920-1a2685be280f

0757410e-8f6c-439c-b38f-0949bc39855c

2434ba80-fac1-4bfc-88d9-f4ed1adf2390

 

 

 

e706aaa5-4e31-4a63-b023-c2b1c9e11bccЗапочна представянето на програмите на кандидатите за директори на научни институти към Селскостопанска академия. Досега са представени програми пред научните колективи на 5 института – Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово, Институт по полски култури – гр. Чирпан, Институт по овощарство – Пловдив и Институт по рибарство и аквакултури - Пловдив и Институт по лозарство и винарство – Плевен, за които се провеждат конкурси за избор на директор.
Научните колективи изразиха положително становище по отношение новата процедура за представяне на програмите на кандидатите пред учените и възможността те да бъдат дискутирани. Учените от съответните звена дадоха и своя таен вот за отделните програми.
Представянето на програмите продължава с Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян. С него приключват първите 6 обявени конкурса за директори от общо 12. За останалите 6 института тече едномесечен срок за подаване на документи.
Конкурсите за всеки институт се обявяват след изтичане на 4 годишен мандат на дадения директор.
На изслушванията присъства председателят на ССА проф. д-р Николов, а на тези в ИПК - Чирпан, ИРГР - Садово и ИЛВ – Плевен и заместник-председателят проф. д-р Мая Игнатова.

ovcevadi-ot-cql-svqt-diskutiraha-osnovnite-vaКръгла маса, част от Националния събор на овцевъдите и козевъдите, се проведе във Велико Търново. Дискутирани бяха темите - Какво място заемат младите овцевъди и козевъди и какви са основните предизвикателства пред тях? Консумират ли се овчи и кози продукти и как младите потребители ги приемат? Тези въпроси бяха акцент по време на кръгла маса за проблемите и перспективите в овцевъдния и козевъден сектор.
В кръглата маса участие взеха проф. д-р Васил Николов, председател на Селскостопанска академия, д-р Евгения Ачкаканова, изпълнителен директор на Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс и доц. Божидар Иванов от Института по аграрна икономика (CAPA).
В събитието на високо равнище участваха представители на 17 държави, пряко ангажирани в сектора - Австрия, Азербайджан, Босна и Херцеговина, Германия, Грузия, Дания, Израел, Испания, Италия, Литва, Латвия, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия, Чехия и Финландия. Всички те представиха сектора в своята страна и се обединиха около мнението, че продуктите от овче и козе мляко и месо трябва да се рекламират, за да могат потребителите да знаят за всички позитиви, които носят.
Доц. Божидар Иванов от Института по аграрна икономика към Селскостопанска академия изведе статистически данни от Евростат, които сочат, че като цяло броят на овцевъдните стопанства у нас след 2007 г. от почти 40 хил. спада на 26-27 хил. към 2016 г. Според него обаче положителното при тази ситуация е, че се наблюдава намаляване на основната група управители на стопанства, а именно тази на хората над 65 години, докато делът на младите фермери остава относително стабилен.

21-ва научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин 2018“

на тема

„Екологични проблеми
на планинското земеделие“

която ще се състои на 17-18 май 2018 г. в ИПЖЗ - гр. Троян

Програмата може да видите ТУК

f8484ebd-fec7-430a-8b1e-cd3c70267aefЗа 7-ми пореден път Институтът по декоративни растения - София чества своя традиционен празник „Цветята – символ на пролетта и красотата, 9 май”. Тържеството откри директорът на ИДР проф. Бистра Атанасова с кратък доклад за дейността и постиженията през 2017 година. Връчени бяха награди на отличени учени и служители на института.

В ИДР се поддържа, съхранява и опазва богат генофонд от луковични и грудколуковични цветя, едногодишни и многогодишни цветни видове представени от 13 колекции: десет in vivo колекции с 1507 образци - 564 вида, 626 сорта и 249 хибридни форми; две еx situ колекции - 25 диви вида, 10 от сем. Plumbaginaceae (р. Limonium и р. Goniolimon) и 15 от сем. Caryophylacae и една in vitro колекция с 182 образци от 25 вида и 125 сорта от саксийни и листно-декоративни видове, хризантеми, карамфил, лилиум и 14 диви защитени цветни видове, включени в Червената книга на РБългария.
През изминалата година са одобрени и вписани в Сортовата листа на РБългария 4 нови сорта цветя, създадени в ИДР: „София” - мини карамфил, „Деси” - гладиол, „Радка” - далия и „Лидия” - хризантема. На международното изложение АГРА 2018 г. инститът участва в конкурс за Иновативни продукти и технологии с новосъздадените сортове цветя, като сорт „София” спечели ДИПЛОМ.
Създадените в института сортове се размножават и реализират на пазара, както и разработените нови технологии. ИДР предлага семена, расади, резници, луковици и отрязан цвят от едногодишни и многогодишни видове, саксийни цветя (цъфтящи и листнодекоративни), както и здрав, автентичен in vitro посадъчен материал, произведен в Научно-производствената лаборатория по тъканни култури.
ИДР-София сключва договори за оздравяване и микроразмножаване на цветни култури, провежда семинари и курсове за обучение на цветопроизводители и любители на цветя, организира открити дни свързани с технологичните аспекти при отглеждане на декоративните видове, предоставя консултански услуги и други.

4db7b4fa-5eb6-4fd7-880a-b40a9c3bf446

87edf560-b087-4f9b-9f01-56422bfc2a51

d7024811-a93b-4235-98d7-6c5da5293d26

Slide1СБОРНИК РЕЗЮМЕТА ОТ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО СЛИВЕН 2018 -

 

BOOK OF ABSTRACTS - INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ANIMAL BREEDING 2018, SLIVEN

 

Резюмета - Панел 1 - Abstracts - Panel 1

Резюмета - Панел 2 - Abstracts - Panel 2

Резюмета - Панел 3 - Abstracts - Panel 3

Резюмета - Панел 4 - Abstracts - Panel 4

Резюмета - Постери - Abstracts - Posters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide2

 

 

Страница 10 от 89

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!