Меню

Класиране на кандидатури - март 2018Уважаеми колеги,
На 14.03.2018 г. в ЦУ на ССА се проведе Втората вътрешна селекционна процедура за мобилности по програма „Еразъм+“. Резултатите са следните:
• Подадени кандидатури – 54
• Одобрени кандидатури – 34
Поименното оценяване можете да намерите в прикачената таблица.
В периода април – май ще бъде направена оценка на изразходваните средства за одобрените мобилности и в случай на наличност на достатъчни финанси ще бъде обявена още една процедура за кандидатстване за мобилности.
Одобрените колеги моля да подготвят следните документи:
• Попълнено Споразумение за мобилност (Mobility Agreement) по образец на английски език, подписана и подпечатана от приемащата страна и от кандидата за мобилност – 2 екземпляра;
• Таблица с данни за кандидата за мобилност – 1 екземпляр
Документите се намират на Интернет страницата на ССА, секция Еразъм+, както и могат да бъдат изпратени по мейл при поискване. Моля,изпращайте документите не по-късно от един месец ПРЕДИ започването на мобилността, за да имаме техническо време да подпишем договорите и да преведем съответните суми.
Поздравления на класиралите се и успешни мобилности!

За да видите класирането натиснете ТУК

VOTRISОсновната цел на проекта е да се подобри квалификацията на работещите и да се засили международното сътрудничество чрез създаване на мрежа за обмяна на опит и добри практики в образованието (трансфер на знания от науката към практика) в селскостопанския сектор.
Тази задача се осъществява чрез трансфер на ноу-хау в областта на образователните дейности с пример за добра практика, която ще подобри знанията, уменията и компетенциите на лицата, отговарящи за организирането и осъществяването на образователни услуги в селскостопанския сектор.
От 19 до 23 март 2018 година, членовете на консорциума ще имат първа работна среща в Земеделски институт – Стара Загора. В рамките на срещата е предвидено посещение на ферми, които са под селекционен контрол на Асоциацията за развъждането на Черношарената порода град Добрич. На 22.03.2018 в конферентната зала на хотел Армира (Старозагорски минерални бани) ще се проведе семинар, на който участниците в проект VOTRIS ще могат да се запознаят с новостите в управлението на животновъдни ферми. Лектор ще бъде доктор Абеле Кюйпърс, а темата „Иновации в млечното фермерство“.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРИ:
НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ЖИВОТНОВЪДНА ПРОДУКЦИЯ – КРАКОВ, ПОЛША;
АГРО МЕНИДЖМЪНТ ИНСТРУМЕНТИ WUR – ВАГЕНИНГЕН, ХОЛАНДИЯ;
ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ – УХРИНЕВЕЦ, ЧЕХИЯ;
УНИВЕРСИТЕТ ЗА ЗДРАВНИ НАУКИ – КАУНАС, ЛИТВА;
ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ.

Проектът е предназначен за административния персонал, изследователите, учените и надзорните органи, които отговарят за създаването и прилагането на професионално обучение за фермерите, животновъдите и земеделските консултанти. Бенефициентите по проекта са тези, които отговарят за създаването на политики за обучение, учебни планове, набиране на средства, реализиране на обучения и търсене на нови методи на обучение.
В резултат на проекта бенефициентите ще укрепят своята квалификация и ще обогатят международното си сътрудничество в рамките на изградената мрежа, чрез институционални и лични контакти.

DokladDirektorЧужди фирми търсят сортовете на Добруджанския земеделски институт. Това съобщи директорът на Добруджански земеделски институт доц. д-р инж. Илия Илиев, по време на представянето на годишния отчет за научната и стопанска дейност на института през 2017 г.
През 2017 година е работено по 15 лицензионни договора с чужди фирми от Кипър, Турция, Румъния, Молдова, Украйна и др. В резултат на това сътрудничество през изтеклата година в Беларус е признат хибрид слънчоглед Алпин, а сортовете обикновена пшеница Мерилин и Лазарка са утвърдени в Националната сортова листа на Република Турция.
През годината са подписани 14 нови международни договора – за лиценз, за сортоизпитване и обмен на генетичен материал, а институтът е посетен от специалисти от Франция, Румъния, Турция, Полша, Испания, Молдова, Украйна, Румъния, Русия, Сърбия и други.
Научният екип на Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево участва в разработване на четири научно-изследователски проекта. Основните задачи, залегнали в проектите, са свързани със селекцията и агротехниката при зърнено-житни, бобови култури и слънчоглед. Целите на селекционно-подобрителната работа са свързани с повишаването на добива и качеството при пшеница, ечемик, тритикале, фасул, леща, грах и слънчоглед, както и с повишаване на тяхната устойчивост към биотични и абиотични стресови фактори.
През 2017 г. е осъществена поддръжката на 78 бр. сертификати - за 36 сорта обикновена пшеница, 6 сорта твърда пшеница, 11 сорта тритикале, 5 сорта ечемик, 5 сорта фасул, 2 сорта грах, по 1 сорт леща и нахут и за 1 сорт, 5 хибрида и 5 линии слънчоглед.
След успешно изпитване са признати един сорт ечемик - Оникс, два хибрида слънчоглед - ГТС Теди и Деведа, и три линии слънчоглед - N102 R, G240R и P427R.
От новите сортове (с издадени сертификати след 2011 г.) са внедрени: обикновена пшеница Божана, ГТП Киара, ГТП Калина, Горица, ГТП Рада, Косара, Пчелина; тритикале Добруджанец; ечемик ГТЕ Ахат; фасул ГТБ Устрем и ГТБ Блян.
Сортовете с издаден сертификат за внедряване са: обикновена пшеница ГТП Катаржина, ГТП Ками, Жана, Фани, Сладуна и Кристалина; твърда пшеница Мирела, Мелина и Мирабел; тритикале Дони 52 и Благовест; ечемик ГТЕ Яспис, Тангра и Пагане.
Гости на отчета бяха Красимир Кирилов – областен управител на област Добрич, проф. Николай Ценов, проф. Илия Илиев и проф. Михаил Христов – бивши служители с голям принос към научните постижения на института.

WP 20180202 11 06 04 Pro1111През 2017 г, учените от Института по овощарство – Пловдив са работили по 14 проекта: - 8 финасирани от ССА, 6 - към МОН, в т.ч: 1 проект в конкурсна сесия „Млади учени“, 2 - към „Фундаментални научни изследвания“ и 3 бр. по линията на двустранно сътрудничество. Това стана ясно на годишния отчет на института, на който присъства председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов..
Директорът на института проф. дн Стефан Гандев заяви, че производството на сертифициран овощен посадъчен материал е бъдещето печелившо производство в овощарството.
Той представи насоките за развитие на института за 2018 г. като припомни, че през 2018 г. институтът ще бъде домакин на Третия международен симпозиум „Диви родственици на градинарските култури“, организиран под егидата на Международната организация по градинарски науки ( ISHS).
Основните направления в научноизследователската работа са насочени към оценка и управление на нови генетични ресурси при основните овощни култури, оценка на селекционен материал и селекция на нови сортове, притежаващи устойчивост към биотични и абиотични стресови фактори.
Разработват се и съвременни технологични решения за производство на ябълки, както и технологични подходи за оптимизиране производството на овощен посадъчен материал. Въвеждат се биологични подходи при размножаването и отглеждането на орехи, праскови, кайсии и сливи.
Отделя се специално внимание на биологичния контрол на икономически важните неприятели с използването на диспенсери. С оглед задълбочаващия се воден недостиг се провежда проследяване на пространственото-времевото разпределение на водата в активния почвен обем на овощните растения, с цел повишаване на икономическата ефективност, икономия на водата и опазване на околната среда.
Провеждат се изследвания в опитни и производствени насаждения в страната за изясняване етиологията и факторите, благоприятващи възникването и развитието на патологичния процес, водещ до преждевременното загиване на овощните дървета.
По линия на двустранните сътрудничества се разработват съвместни изследвания за контрол на ключови неприятели и размножаване на ценни дървета и храсти с медицинско предназначение.

28471273 2013965738891437 3675922560098221610 nПроведе се Българо – Холандски семинар „Перспективи в агро-индустрията“. Форумът е организаран от Агробиоинститу и Селскостопанска академия и се състоя в град София.
Съорганизатори са: Посолство на Холандия;Съвместен геномен център – СУ “Св. Климент Охридски“;Министерство на Земеделието, Храните и Горите; Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол;Българска Агенция по Безопасност на Храните и Център за оценка на риска по хранителната верига.
Основните теми, които бяха дискутирани са бъдещето на агро-индустрията, както в България и Холандия, така и в световен мащаб. Насоките на развитие на растителната селекция - приложения на геномиката и метаболомиката; качеството на семената и контрола; селекционни права, бъдещето на селекцията при животните и предизвикателствата пред контрола на качеството, безопасността на храните и оценка на риска.
Лектори и участници в днешния семинар са водещи холандски и български изследователи и експерти.

 

 

 

28661456 2013965758891435 5481646862684942694 n

0f844776-3eac-46c7-93d1-f1cd48d73d06

28576190 2013965742224770 2602302155186443570 n

28377521 2013965755558102 5327658913155779423 n

75a219af-da56-477f-85f5-2e0e3ce08d11С огромно мнозинство, без нито един глас против, промените в Закона за Селскостопанска академия бяха приети на второ гласуване в пленарна зала.
3 са основните промени . Първата е свързана с начина на финансиране, което е ключово за дейността на ССА. Преминава се към автономен бюджет.


Втората е по отношение състава на Управителния съвет, който ще бъде само от хабилитирани учени от Селскостопанска академия. Третата е структурна промяна, която засяга държавните предприятия към ССА. Създава се едно Държавно предприятие „Научно- производствен център“, което ще обедини 15 от сега съществуващите.

Държавните предприятия: Опитна станция по бубарство и земеделие-Враца, Опитна станция по земеделие - Средец, Опитна станция по земеделие -Търговище и Опитна станция по животновъдство и земеделие - Смолян се преобразуват в научни центрове. Експерименталните бази Троян и Шумен преминават към съответните институти.

Страница 10 от 86

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!