Меню

Промените в Закона за Селскостопанска академия бяха приети единодушно на второ четене в Комисията по земеделие и храни.
Съгласно приетите поправки „Селскостопанската академия е национална автономна бюджетна организация към министъра на земеделието, храните и горите за научни изследвания, за научно-приложна, иновативна и образователна дейност в областта на земеделието и храните.
Селскостопанската академия е юридическо лице със седалище София и съставя, изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната финансова програма по чл.13, ал 4 от Закона за публичните финанси.sgrada

Селскостопанската академия преобявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2017/2018 г. по следните акредитирани докторски програми:

Докторска програма

Форма на обучение

Научна организация

Р

З

1

Генетика

4

-

Агробиоинститут, София

2

Физиология на животните и човека

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

3

Механизация и електрификация на растениевъдството

1

1

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

4

Механизация и електрификация на животновъдството

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

5

Хидромелиоративно строителство

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

6

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

1

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

7

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

2

-

Институт за изследване и развитие на храните, Пловдив

8

Общо земеделие

2

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

9

Почвознание

2

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

10

Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

11

Агрохимия

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

12

Селекция и семепроизводство на културните растения

1

-

Институт по полски култури, Чирпан

2

-

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

-

1

Земеделски институт, Шумен

2

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

1

1

Институт по земеделие, Карнобат

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

13

Растениевъдство

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

14

Овощарство

1

-

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

15

Декоративни растения

1

-

Институт по декоративни растения, София

16

Фуражно производство, ливадарство

1

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

17

Растителна защита (вирусология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

Растителна защита (фитобктериология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

Растителна защита (вкл. фитопатология,вирусология, хербология и др.)

1

-

Институт по зеленчукови култури „Марица”,  Пловдив

Растителна защита (фитопатология)

1

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

18

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

1

-

Земеделски институт, Ст. Загора

2

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

ЗИ, Шумен

19

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

2

-

Институт по фуражните култури, Плевен

20

Говедовъдство и биволовъдство

1

-

Земеделски институт, Шумен

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

21

Овцевъдство и козевъдство

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

1

-

Земеделски институт, Шумен

22

Свиневъдство

2

-

Земеделски институт, Шумен

23

Специални отрасли (пчели)

1

-

Институт по животновъдни науки, Костинброд

24

Екология на селскостопанските животни

1

-

Институт по животновъдни науки, Костинброд

  Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

            Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30  часа. Телeфони за контакти: 028127560, 028127580.

            Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (ДВ бр. 16 от 20.02.2018 г.)

 Такса за кандидатстване – 30 лв. 

sa1Министърът на околната среда, водите и земеделието на Кралство Саудитска Арабия г-н Н.Пр. Абдулрахман АлФадли посети Агробиоинститута към Селскостопанска академия.
Директорът на АБИ проф. Иван Атанасов представи научната дейност на института, включваща изпълнение на широк кръг научно-изследователски и приложни проекти с международно и национално финансиране. Той изтъкна, че основната част от извършваните в АБИ изследвания са в областта на молекулярна генетика, функционална геномика и метаболомика, както и биотехнологични решения на реални проблеми на агросектора.
На срещата бяха представени практическите приложения на молекулярната генетика в използването на наличните растителни генетични ресурси, селекцията на растенията и анализа на посевния и посадъчния материал.
Министър АлФадли се поинтересува относно научно-приложните услуги и иновативни продукти, които учените от института могат да предложат на земеделския бизнес в страната и ЕС, и дали те са приложими в страни от други географски ширини. Бяха дискутирани и насоките на развитие на съвременните биотехнологии за разработване на иновативни продукти в областта на биоикономиката, както и възможностите за приложение на новите технологии на растителна селекция.
Министър АлФадли разгледа и лабораторната част на АБИ.
На срещата присъства председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов.
В делегацията от Саудитска арабия бяха още - г-н Халед Ал Абуди, директор на Саудитска агенция за инвестиции в селското стопанство и животновъдството (SALIC), инж. Абдулазис Алоаиш, изпълнителен директор, Генерален отдел за международно сътрудничество и земеделски инвестиции в чужбина и г-н Бандар Аламри, секретар на министъра).

sa2

 

resize on the fly 6Близо 150 земеделски производители от България и Сърбия посетиха демонстрационния ден по резитба на дървесни овощни видове организиран от Институт по земеделие – Кюстендил към Селскостопанска академия и Териториален областен офис (ТОО) - Кюстендил на Национална служба за съвети в земеделието. Директорът на Института по земеделие проф. д-р Димитър Домозетов бе основен лектор. „Резитбата на костилковите видове и младите овощни дървета от всички видове, трябва да започне след 14 февруари, когато вече са преминали основните студове. Ябълките и крушите могат да се режат още от декември. Тогава се започва със силните дървета. Земеделците трябва като отидат до дървото, да преценят колко е пораснало, къде са му плодородните пъпки и каква резитба да му направят. Те трябва да го съхранят и за следващата година”, поясни проф. д-р Домозетов.
По време на демонстрационния ден се проведе и състезание по резитба. В не го се включиха 7 души. В рамките на 45 минути всеки един от тях трябваше да направи резитба на 3 ябълкови дървета. Първото място спечели 28-годишният Павел Георгиев от село Соволяно, второ място бе присъдено на Милена Коцева от Кюстендил, а третото е за Петър Попов.
Заместник-председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Мая Игнатова връчи грамоти на наградените.

 

resize on the fly 1

resize on the fly 3

 

resize on the fly 5

resize on the fly

resize on the fly 4

 

image-0-02-04-f4950c6468a7ebfa3f9bd10e66b72aa7298ea43a9ea3d7bd9907ee0bcbf33e2d-V

На ритуала зарязване за берекет на лозето, доц. д-р Галина Дякова - Директор на Института поздрави колектива и пожела на всички плодородна и успешна 2018 година.
В резултат на интензивната селекционна дейност в Института са създадени редица десертни сортове лози, приспособени към континенталния климат на България: Велика, Ряхово, Сияна, Приста, Мискет русенски,; безсеменните: Русенско без семе, Зорница и Тангра.
През 2017 г. в ИАСАС приключи конкурсно изпитване 2 винени сорта: Кристален и Мискет Викинг и в 2018 предстои тяхното признаване като устойчиви на болести сортове. .

IMG 20160215 110637

WhatsApp Image 2018-02-13 at 15.44.00С новия закон Селскостопанската академия ще стане още по-ефективна, казва председателят на Селскостопанската академия

- Кои са най-важните промени в новия закон за Селскостопанската академия (ССА), г-н Николов?

- Нека първо да изразя задоволство от дискусията при обсъждането на закона и благодарността си към депутатите за съпричасността с проблемите на Селскостопанска академия, за разбирането и оценката на мястото и ролята ѝ за настоящето и бъдещето на нашата страна.

Наистина е време да се разбере, че подценяването на земеделската наука е пагубно за страната. Не омаловажавам ролята на науката в другите области, но в земеделието работим с живи обекти, а всеки от тях се създава от човешките ръце в строго специфични условия на средата - земя, вода, слънце, вятър. Няма универсален сорт, няма универсална порода.

Във всички институти и опитни станции на ССА се съхраняват, създават и усъвършенстват десетки хиляди уникални сортове, линии, хибриди - носители на традиционния, специфичен вкус на българската земя, който трябва да запазим. Съхраняването и развитието на аграрната наука е въпрос на национална идентичност, на национална сигурност и това ясно прозвуча в парламента.

Що се отнася до закона, направени са 3 основни предложения за промени, свързани със стабилизиране на финансовото състояние на академията. Най-важното е за начина на финансиране -преминава се към управление на автономен бюджет, подобно на БАН и на университетите.

Втората промяна е в състава на управителния съвет, като се предлага той да бъде само от учени, които работят в системата на ССА.

Третото предложение е за структурна промяна на държавните предприятия към академията. Предлага се създаване на едно държавно предприятие “Научен- производствен център”, което ще обедини част от сега записаните в закона 19 държавни предприятия. Друга част от опитните станции ще се преобразува в научни центрове със статут на институти.

Основната дейност на научно-производствения център ще е приложна, обслужваща, демонстрационна и развойна. Обединявайки научния и производствения капацитет на съществуващите държавни предприятия, ще се създаде по-добра връзка с научните институти, ще можем по-глобално да планираме и управляваме приложната и развойна дейност. Ще има възможност за бързо и безпрепятствено размножаване на генетични ресурси, към които има повишен интерес от страна на фермерите.

- Ще останат ли институтите без земи?

- В законопроекта никъде не става дума за земя и грешно, случайно или не, провеждащата се в момента инвентаризация на земите се свърза със закона. Земята е основният ресурс на академията и намаляването ѝ, както е било в предходни години, ще доведе до унищожаване на академията. Това се разбира от ръководството на министерството и беше ясно заявено при обсъждане на закона - земята няма да се намалява

- Ще се наложи ли закриването на институти?

- Това също не се предвижда в промените на закона. Ще отпаднат структури, които отдавна не съществуват, като САПИ, КОС Ямбол и КОС-Септември. Реформата цели оздравяване на всички структурни звена, но те постепенно трябва да вземат бъдещето си в собствените си ръце. Първоначално ще се налага по-съществено преразпределение на средствата, както е до момента, тъй като част от институтите са в тежко състояние. Постепенно преразпределението ще отпадне, като ще бъдат създадени фондове - за развитие на наука, за инвестиции, за иновации, които да подпомагат по-мащабни проекти, изискващи повече средства.

- Уреден ли е въпросът с финансирането на академията?

- Направена е първата крачка с автономния бюджет. Що се отнася до държавния трансфер за наука, ежегодно той ще зависи от множество конкретни обстоятелства. Ясно е, че държавата постепенно трябва да увеличава относителния дял за финансиране на науката в държавния бюджет.

- Над какви проекти работите в момента

- В момента институтите и опитните станции на ССА правят отчети за своята дейност за предходната година. Когато приключат, ще публикуваме резултатите. Академията работи по десетки проекти с фундаментален и приложен характер във всички сфери на земеделската наука. От почвите, растениевъдството, животновъдството, рибарството и аквакултурата до храните, напитките, икономическите анализи и фундаменталните генетични изследвания. Проектите се финансират от средствата на ССА, фонд “Научни изследвания”, различни европейски програми, международни проекти и др.

- Използват ли се достатъчно иновации в селското стопанство?

- Внедряване на иновации е от решаващо значение за развитие на земеделието. Тази година с голям интерес се очаква да бъде отворен приемът на подмярка 16.1 “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на европейското партньорство за иновации” към Програмата за развитие на селските райони. Тя ще даде възможност за подкрепа и прилагане на иновативни решения в земеделските стопанства, за трансфера на научни продукти и знания. Институтите на ССА ще участват активно по прилагане на мярката.

- Има ли нови сортове и породи, които се създават у нас?

- Сред последните и най-търсени са домати “Алено сърце”, грах “Пълдин”, пипер “Ивайловска капия”, бяло главесто зеле сорт “Билян”.

В различните институти са признати нови сортове зимен ечемик и овес, пшеница, фасул, хибриди и линии слънчоглед, стевия, райграс, царевица, Очаква се издаването на 5 сертификата по подадени заявки за сорт зимна обикновена пшеница, твърда пшеница, тритикале, хибрид и линия слънчоглед.

Институтът по растителни и генетични ресурси - Садово, създаде уникален сорт сусам, който може да се прибира механизирано. 99% от отглеждания сусам в света се прибира ръчно, което повишава себестойността му. Същото важи и за сеитбата, което ограничава площите.

Освен това предлаганите български сортове сусам са с вкусови качества на зърното, превишаващи световните тенденции.

- Наскоро споделихте, че се отчита голямо търсене на български сортове? Кои са те?

- Засилено е търсенето както на семена от зеленчукови и зърнени култури, така от посадъчен материал от овошки и лози. Например през последните години всички произведени семена на Института по зеленчукови култури “Марица” са продадени.

Страница 10 от 84

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!