Меню

В изпълнение на Заповед № РД–07–266 от 10.12.2012 г. на Председателя на ССА, на основание чл. 11, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на държавните предприятия към Селскостопанската академия, приет с ПМС № 239/26.09.2008 г. (ДВ, бр. 87/07.10.2008 г.)

Прочети още...

В Риболюпилния комплекс и експерименталните бази на Института по рибарство и аквакултури в Пловдив ежегодно се произвеждат от 7 до 9 милиона личинки и малки рибки, и 200 000 – 300 000 броя зарибителен материал от видовете шаран, бял и пъстър толстолоб, бял амур, европейски сом, щука, лин. Това съобщи директорът на научното звено към Селскостопанска академия проф. дсн Лиляна Хаджиниколова.

Тази година за първи път в Института е размножена бяла риба при контролируеми условия. Чрез този метод са произведени 70 000 броя укрепнали личинки, които представляват излюпени рибки на няколко дни. Институтът ще продължи да работи в това направление, за да отговори на нуждите на бизнеса, заяви проф. Хаджиниколова.

Прочети още...

Единадесет млади учени и пост – докторанти от Института по животновъдни науки (ИЖН) в Костинброд ще повишат квалификацията си по проект, финансиран по Оперативна програма „Човешки ресурси”. Това съобщи на пресконференция ръководителят на проекта доц. Мая Игнатова. Двугодишната инициатива, на стойност близо над 197 хил. лв., се осъществява със съдействието на Министерство на образованието, младежта и науката.

Проектът ще стимулира развитието на научния потенциал в Института по животновъдни науки и ще осигури необходимата приемственост в науката, изтъкна доц. Игнатова. Със средства от Европейския социален фонд младите учени ще имат възможност да купят съвременна апаратура за нови научни изследвания, ще получат достъп до специализирани бази данни и онлайн библиотеки, и ще участват в програми и обучения у нас и в чужбина.

Прочети още...

На 3 декември, понеделник, доц. Мая Игнатова от Института по животновъдни науки в Костинброд ще представи на пресконференция основните акценти в проекта „Подкрепа за развитието на млади учени и пост-докторанти”, финансиран по Оперативна програма „Човешки ресурси”.

Уважаеми колеги,

заповядайте на пресконференцията, която ще се състои от 12 ч. на 3 декември (понеделник) в „София прес”. В нея ще участват още директорът на Института доц. Катя Цочева и координаторът на проекта доц. Иван Янчев.

Прочети още...

Успешният модел на торене е в ръцете на учените от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Н. Пушкаров” (ИПАЗР). Това оповести на Втория агросеминар на зърнопроизводителите директорът на института професор Тотка Митова. За да са полезни на фермерите, научните работници разработват съвременната електронно - информационна система за оценка и подобряване плодородието на почвите у нас, основана на лабораторни анализи.

Прочети още...

През следващата 2013 година учените от Добруджанския земеделски институт в гр. Генерал Тошево ще предложат на зърнопроизводителите два нови сорта зърнени култури – тритикале сорт „Респект” и твърда пшеница сорт „Северина”. Това съобщи водещият селекционер на Института проф. Николай Ценов. Сорт „Респект” може успешно да се отглежда на слаби и кисели почви. Той е подходящ е за производство на диетичен хляб. Вторият сорт „Северина” е зимна твърда пшеница, която се отличава с висока студо- и зимоустойчивост.

Прочети още...

Страница 83 от 95

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!