Меню

2c8d8498-195d-4ad7-a8f2-b9a19c5706caДелегацията е в състав: Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов, заместник-председателят проф. д-р Мая Игнатова, проф. Лазар Козелов от Института по животновъдни науки – Костинброд и главният секретар на Министерство на земеделието, храните и горите г-н Георги Стоянов. Посещението е по покана на Университетa по земеделие и гори - Тай Нгуен, Виетнам.
Първата, от поредица срещи на българската делегация, беше с ръководството на университетa в град Тай Нгуен, Виетнам. От виетнамска страна присъстваха: ректорът доц. д-р Тран Ван Дин, заместник-ректорът проф. д-р Нгуен Хунг, деканът на Факултета по животновъдство и ветеринарна медицина, проф. д-р Куанг Хин и Д-р Пам Банг Пуонг, заместник-директор по изследователска и международна дейност.
Ректорът благодари за приетата покана от българска страна и представи университета. Проф. Николов запозна домакините с дейността на Селскостопанска академия. Обсъдени бяха възможностите за задълбочаване на научното сътрудничество в земеделието.
Визитата на българската делегация продължава със срещи в Националния университет по селско стопанство, Министерството на земеделието и селското развитие, Виетнамска академия по селскостопански науки и Институт по животновъдство.

za kachavenfr1Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов се срещна с Мари-Люс Гиб, съветник към посолството на Франция по селскостопанските въпроси за Румъния, България и Сърбия.
Те обсъдиха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в областта на научните изследвания на черен гъши дроб и хуманното отношение, етерично-маслените култури и месодайното овцевъдство и други.
Проф. Николов обясни, че в системата на Академията има специализиран Институт по розата и етерично маслените култури – Казанлък, който работи по селекция на розата, технология на отглеждане и преработка на етерично маслени и лечебни растения. В Институт по изследване и развитие на храните - Пловдив се занимава с изследването и качеството на храните. И двата научни института разполагат с акредитирани лаборатории, в които се изследват съответните продукти.
Г-жа Гиб запозна председателя на ССА с програми финансирани от Франция , по които Академията може да кандидатства. Тя заяви, че има възможност за предоставяне на стипендии за докторанти, които да отидат да се обучават във Франция. Френската съветничка беше впечатлена от контактите, които имат учените на Академията с френските им колеги.
На срещата присъстваха д-р Евгения Ачкаканова, нач.отдел „Наука и образование“ на ССА, Мария Юнакова и Теодор Василев и главни експерти.

33216381 2049775901731755 8095444987052818432 nНа 21 май в Пловдив и на 22 май в град Троян се проведоха работни срещи на ръководството на Селскостопанска академия с директорите на институтите и 4-те нови научни-центъра и държавно предприятие „Научно- производствен център“.
На срещата беше представен и обсъден проекта на нов Устройствен правилник на Селскостопанската академия. Проекта е качен за обществено обсъждане и рамките на законоустановения 30 дневен срок може да се внасят предложения за промени.
Директорите на структурните звена представиха вижданията на колективите. Предложения за съществени корекции на проекта за устройствен правилиник не бяха направени, с изключение на: - предложение за преименуване на научно- стопанския съвет – в дирекционен и по- ясно определяне на членовете и функциите му; -предложения за запазване на старите наименования на Института по тютюна и тютюневите изделия, Института по царевицата – Кнежа и Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията - „ Н. Пушкаров“; - в устройствения правилник да не се фиксират имената на научните съвети, а това да бъде в правомощията на управителния съвет на Академията. Като цяло устройственият правилник беше одобрен, като особено се акцентира на изчерпателното посочване на функциите и дейностите на Академията и отделните й структурни звена, същността на академичната автономия, академичните свободи, въвеждането на академични символи и др.
Обсъдени бях и други актуални теми свързани с новия начин на финансиране.
Дискутирането на устройствения правилник продължава със среща на директорите на опитните станции, която ще се проведе на 25 май в Опитната станция по поливно земеделие в Пазарджик.

32595187 1971053519605929 5220595368911175680 nЗа четвърта поредна година Институтът по аграрна икономика към ССА беше домакин на деня на отворените врати "Aграрната наука в полза на практиката". Във форума взеха участие и учени от Институт по декоративни растения, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, Институт по криобиологи и хранителни технологии, Институт по животновъдни науки, Агробиоинститут.
Директорът на ИАИ проф. д-р Димитър Николов откри празника. От името на проф. д-р Васил Николов, председател на ССА, приветствие към участниците и присъстващите на деня на отворените врати поднесе доц. д-р Здравка Петкова, главен научен секретар на ССА.
Научните звена представиха на посетителите своята дейност и проектите, върху които работят.
ИАИ представи на посетителите нов двугодишен проект на тема: „Иновационни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” с ръководител проф. д-р Нина Котева. Целта на проекта е да се разработят иновативни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства чрез подобряване на управленската компетентност, управление на риска, внедряване на иновации, повишаване на инвестиционната активност, разширяване на предприемаческите възможности и пр. Моделите ще са в помощ на управителите и собствениците на земеделските стопанства при вземането на адекватни и информирани решения, в съответствие с националните, европейските и световните новости и добри практики.
Г-жа Румяна Василева представи презентация на тема: „Новите технологии в Научно-информационна дейност”
В рамките на форума се проведе семинар „Младите в аграрната наука”, с модератор проф. Пламена Йовчевска от ИАИ, на който бяха представени достижения в следните научни области:

• Прилагане метода на тъканните култури за ex situ съхранение на застрашени от изчезване видове змийска трева (Goniolimon L.)
ас. Деничка Манолова, ИДР
• Биологично активни храни – съвременна концепция за осигуряване и поддържане на здравословния статус на човека
гл. ас. д-р инж. Александър Вълчков, Институт по криобиология и хранителни технологии
• Биологично активни вещества в горските плодове
гл. ас. д-р Ивайла Динчева, Агробиоинститут
• Почвени патогенни гъби по житни култури със слята повърхност: видов състав, разпространение и средства за борба
ас. Иво Янашков, ИПАЗР "Н. Пушкаров"
• Определяне на поленовия състав на пчелен мед с ДНК методи
ас. Радостина Стойкова, гл.ас. д-р Катерина Стефанова от Агробиоинститут , гл. ас. д-р Ралица Балканска, ИЖН –Костинброд
• Молекулярен анализ на генетичното вариране в локуса на DMRT3 гена при коне
гл. ас. д-р Надежда Луканова, гл. ас. д-р Катерина Стефанова от Агробиоинститут, ас. Радостина Стойкова, ИЖН –Костинброд
• Екоуправление и екологични рискове в земеделието в България
докторант Антон Митов, Институт по аграрна икономика
Форумът протече при повишен интерес от страна на колегията, на потребителите на резултатите от научно-изследователската дейност и от участниците в младежката сесия. Беше направено предложение за организиране на повече подобни срещи с участието на всички научни звена от системата на Селскостопанска академия.

32699979 1971053552939259 970962058310844416 n

32652394 1971052209606060 6898428728255184896 n

32634518 1971053512939263 1299008778456268800 n

Страница 9 от 89

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!