Меню

3d11aadb-7054-44c3-b157-4a5acb7c1b71Екип от специалисти от Института по декоративни растения – София ще ви очаква в двора на Църквата "Рождество Христово" в Младост-3, София, в неделя (1 април), с най-прекрасните пролетни цветя и професионални съвети как да се грижите за тях, за да създават уют и красота в домовете ви.

starosel2На 22 и 23.03 се проведе работна среща на ръководството на Селскостопанска академия с директорите на институтите и 4-те нови научни-центъра. Дискутирани бяха подходите и основните моменти при разработването на новия устройствен правилник на Академията, който предстои да бъде приет, след влизане в сила на новия Закон за ССА.
Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов изложи визията за структурните звена на Академията. Той предложи Научните съвети да бъдат формирани по научни направленя, на квотен принципи и или те, или експертните съвети да изпълняват ролята на програмни съвети. В управлението на институтите, освен общото събрание, по значителна роля трябва да има дирекциоввите съвети, в който, според проф. Николов, директорът и зам. директорът, задължително да участват научният секретар на института, председателят на доминиращия профсъюз, директорът на експерименталната база и ръководителите на секции, които пък трябва да се избират от колективите.
Ввнимание беше отделено на принципите на управление на бюджета, които ще бъдат дискутирани на по- късен етап, след изясняване на взаимовръзката с министерството на земеделието и храните и министерството на финансите.
На работното съвещание, експертите от отдел „Наука и образование“ представени спечелени от ССА научните проекти, финансирани от фанд „Научни изследвания“, проектите, по които в момента тече процедура по одобрение и възможностите за кандидатстване по бъдещи проекти и програми.

starosel1

2d4f5175-aafa-43c3-99fb-f1c2145cf1f9

 

rKN11В Института по земеделие – Кюстендил се проведе организирания съвместно с НССЗ, офис Кюстендил „СЕМИНАР ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НА ОВОЩНИТЕ ВИДОВЕ“.
Въпреки лошото време на открития ден присъстваха земеделски производители от районите на Кюстендил, Благоевград и Разлог. Лектори бяха доц. д-р А. Борисова-Крумова, гл. ас. д-р В. Петрова и експерта от Национална служба за съвети в земеделието г-ца И. Новакова.
Лекторите на семинара запознаха присъстващите с основните болести и неприятели при сливата, ябълката, череша и техния контрол. Разгледани бяха някои възможности за кандидатстване по програмата за развитие на селските райони.
На дискусия след семинара бяха зададени много конкретни въпроси свързани с определяне на болестите и неприятелите, момента на пръскане и правилното приготвяне и смесване на разтворите.
Направена бе демонстрация на безопасно боравене с препарати за растителна защита и правилното приготвяне на разтвор от няколко препарата за ранно пролетно третиране.

IMG-44f5dab161adcd299433b18991eaf603-V

PKF iai BTAИнститут по аграрна икономика (ИАИ) към ССА, Аграрен университет - Пловдив (АУ) и Нов български университет (НБУ)

Проектът е финансиран от Фонд научни изследвания. Ще бъдат представени целите, дейностите, очакваните резултати и ефекти от разработването на проекта и приложението му в практиката.

Участници: проф. д-р Димитър Николов - директор на ИАИ; проф. д-р Пламена Йовчевска - зам.-директор на ИАИ; проф. д-р Нина Котева - ръководител проект, ИАИ; проф. д-р Красимира Кънева - ръководител работен пакет, ИАИ; проф. д-р Храбрин Башев - ръководител работен пакет, ИАИ; доц. д-р Димо Атанасов - декан и координатор, АУ; доц. д-р Кристиян Хаджиев - координатор, НБУ. Поканени са представители на МЗХГ, ССА и асоциации в земеделието.

Линк към пресконференцията 

http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_vq6shn8a

iai proektНа 21.03.2018 г. /сряда/ от 11:00 - 12:00ч.. в БТА ще се проведе начална пресконференция за представяне напроект "Иновационни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България",

финансиран от Фонд научни изследвания, договор № ДН 15/11 от 18.12.2017г.
На срещата се очакват представители на МЗХГ, ССА, асоциации в земеделието.
Участници в събитието са представители на базовата организация - Институт по аграрна икономика (ИАИ) към ССА и партньорските организации-
Аграрен университет - Пловдив (АУ) и Нов български университет (НБУ) : проф. д-р Димитър Николов - директор на ИАИ; проф. д-р Пламена Йовчевска - зам. директор на ИАИ; проф. д-р Нина Котева - ръководител проект, ИАИ; проф. д-р Красимира Кънева - ръководител работен пакет, ИАИ; проф. д-р Храбрин Башев - ръководител работен пакет, ИАИ; доц. д-р Димо Атанасов - декан и координатор, АУ; доц. д-р Кристиян Хаджиев - координатор, НБУ.
На пресконференцията ще бъдат представени целите, дейностите, очакваните резултати и ефекти от разработването на проекта и приложението му в практиката.

78951a75-e456-4643-9b74-3466651483a2Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов се срещна с колектива на Института по декоративни растения - София.
Проф. Николов предложи да се разгледа идеята за диверсификация на научната дейност на института, чрез създаването на направление лечебни растения.
Бяха дискутирани и актуални теми, свързани с приетите промени в Закона за ССА, финансирането и други.
Председателят разгледа оранжериите и лабораторията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ad94955-35a0-4893-9b50-f82f7a30a1f5

f8644571-a7c0-4a53-844e-7df020808c3e

Страница 9 от 86

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!