Меню

doktorantiСелскостопанската академия преобявява конкурс за прием на докторанти в редовна и започна форма на обучение.

Общо 25 са предложенията, от които могат да избират вече завършилите магистри. 

Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

            Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30  часа. Телeфони за контакти: 028127560, 028127580.

            Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (ДВ бр. 16 от 20.02.2018 г.)

 Такса за кандидатстване – 30 лв.

Селскостопанската академия преобявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2017/2018 г. по следните акредитирани докторски програми:

Докторска програма

Форма на обучение

Научна организация

Р

З

1

Генетика

4

-

Агробиоинститут, София

2

Физиология на животните и човека

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

3

Механизация и електрификация на растениевъдството

1

1

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

4

Механизация и електрификация на животновъдството

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

5

Хидромелиоративно строителство

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

6

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

1

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

7

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

2

-

Институт за изследване и развитие на храните, Пловдив

8

Общо земеделие

2

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

9

Почвознание

2

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

10

Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

11

Агрохимия

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

12

Селекция и семепроизводство на културните растения

1

-

Институт по полски култури, Чирпан

2

-

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

-

1

Земеделски институт, Шумен

2

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

1

1

Институт по земеделие, Карнобат

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

13

Растениевъдство

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

14

Овощарство

1

-

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

15

Декоративни растения

1

-

Институт по декоративни растения, София

16

Фуражно производство, ливадарство

1

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

17

Растителна защита (вирусология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

Растителна защита (фитобктериология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

Растителна защита (вкл. фитопатология,вирусология, хербология и др.)

1

-

Институт по зеленчукови култури „Марица”,  Пловдив

Растителна защита (фитопатология)

1

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

18

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

1

-

Земеделски институт, Ст. Загора

2

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

ЗИ, Шумен

19

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

2

-

Институт по фуражните култури, Плевен

20

Говедовъдство и биволовъдство

1

-

Земеделски институт, Шумен

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

21

Овцевъдство и козевъдство

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

1

-

Земеделски институт, Шумен

22

Свиневъдство

2

-

Земеделски институт, Шумен

23

Специални отрасли (пчели)

1

-

Институт по животновъдни науки, Костинброд

24

Екология на селскостопанските животни

1

-

Институт по животновъдни науки, Костинброд

4d12f08c-e9ec-4caa-ab0d-e7606f4bdf58

Селскостопанска академия спечели 8 награди в традиционния конкурс за иновации на международната селскостопанска изложба „Агра 2018“, в съревнование с 68 кандинати  на 50 фирми и научни институти. Със статуетка и диплом, като водещи в категориите си са отличени: - високобелтъчен хляб - „Зърнея“ наИнститута по криобиология и хранителни технологии; -сорт домат „Алено сърце“на Института по зеленчукови култури „Марица“; -технология за отглеждане на орехи на учените от Института по овощарство в Пловдив. Дипломи са присъдени и на Института за изследване и развитие на храните – Пловдив, за създадения пастет от птиче месо и зеленчуци, обогатен с пробиотици; Института по декоративни растения – София за нов сорт карамфил;.- технологията – „Пелети от отпадната биомаса на лавандулата“, съвместна разработка на  Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Н. Пушкаров" и Руският държавен аграрен университет – Московската селскостопанска академия “К. А. Тимирязев“; сорт пипер Ивайловска капия на Опитна станция по поливно земеделие - Пазарджик съвместно с Института по зеленчукови култури – Марица; сорт стевия „Стела“ на Земеделски институт – Шумен.

Високобелтъчният хляб - „Зърнея“ е с повишено съдържание на биологично активни субстанции, като β-глюкани, омега-6 мастни киселини, микро- и макроелементи, като калий, калций, манган, желязо, мед, цинк, селен, магнезий и витамини от група В. Миксът от брашна съдържа незаменимите аминокиселини лизин, триптофан, хистидин, фенилаланин, левцин, изолевцин, треонин, метионин, валин и аргинин. Хлябът „Зърнея” е източник на здравословни нутриенти за потребителя. Той може да се прилага профилактично при диабет, онкологични и сърдечно-съдови заболявания.

Сортът домат „Алено сърце“ е с традиционен български вкус и аромат. По съдържание на вещества с антиоксидантно действие – аскорбинова киселина, общи багрила и ликопен, сортът „Алено сърце“ превишава „Биволско сърце“. Съчетанието на приятен сладко-кисел вкус и типичен доматен аромат с добър външен вид и нежна текстура определят сорта като подходящ за прясна консумация.Сортът може да се отглежда както в култивационни съоръжения, така и на открито – при полски условия за ранно и средноранно производство. При оранжерийни условия добивите са 5000-7000 kg/da, а при полски условия 4500-6000 kg/da.

Технологията за отглеждане на орехи дава подробна информация за ботаническите и морфологични особености на ореха, за неговите биологични и екологични изисквания като овощен вид. Включена е и икономическа оценка на отглеждането на ореха в България.

Пастетът от птиче месо и зеленчуци, обогатен с пробиотици е с по-малко мазнини, повече протеини и обогатен с ингредиенти, за подобряване на функционално-здравословните му качества. Продуктът притежава здравословен потенциал, оптимален мастно-киселинен състав, намалена енергийна стойност, запазена биологична стойност, пребиотична активност, и подобрени качествени характеристики.

Сорт Ивайловска капия е по-едър и месест от останалите български сортове капия, добивите са от 5 до 10% по – високи - средно 3,5- 4 тона. Сортът е с високо съдържание на сухо вещество и пиперките лесно се белят.

Ттехнологията – „Пелети от отпадната биомаса на лавандулата“ е свързана с оползотворяване на отпадната биомаса от лавандула за енергийни цели. Пелетите са с минимално съдържание на прахова фракция и здравина над 90%, подходящи за изгаряне в пелетни горелки.

Първи български сорт от растението стевия. Сортът е разработен от учени от Земеделски институт – Шумен и носи името „Стела“. Понастоящем стевията остава естествен заместител на захарта. Увеличеният потребителски интерес към натуралните хранителни добавки означава, че продукти като стевия ще бъдат обект на голямо внимание от страна на потребителите. Сортът проявява добра екологична пластичност и може да се отглежда във всички райони на страната при поливни условия. Притежава относително добра устойчивост на гъбни болести.

Новият сорт карамфил е перспективен и конкурентоспособен не само за българския пазар.

В конкурсът за иновации участваха и Института по земеделие – Карнобат със Зимен двуреден сорт ечемик Дария. Сортът е върхово постижение на българския и европейски пазар с добиви до 923.4 kg/da; два сорта пасищен райграс - „Тетрани“ и „Тетрамис“ на Института по фуражни култури – Плевен; - два нови хибрида царевица и монография посветена на тази култура Институтът по царевицата – Кнежа; -диетични безглутенови кексчета на  Институт за изследване и развитие на храните; -многофункционално противороево дъно за пчелни кошери на Института по животновъдни науки в Костинброд; - "Технология за производство на полски фасул" на Добруджанския земеделски институт – Генерал Тошево; -методично ръководство „Възможности за използване на хетерозистната селекция при самоопрашващите се култури фъстъци, сусам и ориз“ на  Института по растителни и генетични ресурси –Садово.

В международното изложение Агра 2018 със своите продукти участваха всички 25 института и 10 от опитните станции на Академията, както и Националния земеделски музей. Щандовете на Академията бяха посетени от вицепремиера Валери Симеонов, зам.- министърът на министерството на земеделието и храните Лозана Василева, г-н Георги Гергов и др.

 

irrh1

ikht1

 

ab6da513-5d59-42a2-92a4-4a93ff1ed0d1

cb2bb1aa-2a77-4001-b55b-e8203d1e5aa0

8e7f1215-1dea-44a3-8c39-efca9c8756c8

106085c2-5966-4e5a-b891-8c9cbc0e3719

c93ee008-6854-4f65-a7d7-428453d580ce

b7877813-eecd-45db-b22c-399ad120e48d

5f8f1d6c-535e-4506-80ce-53fbca0a7e28Ръководството на Селскостопанска академия - председателят на проф. д-р Васил Николов, заместник-председателят проф. д-р Мая Игнатова и главният научен секретар доц. д-р Здравка Петкова връчиха удостоверенията за заемане на академични длъжности доцент и професор и свидетелства за одобрените иновативни продукти на постоянната комисия по иновации и технологии към Селскостопанска академия. Тържествената церемония се състоя в рамките на Международната селскостопанска изложба „Агра 2018”.Новохабилитираните учени са:

 1. Професор д-р Генчо Милев Милев – ДЗИ, Г.Тошево
 2. Професор д-р Цветослав Николов Миховски – ИПЖЗ, Троян
 3. Професор д-р Димитър Кръстев Митев – ИПЖЗ, Троян
 4. Професор д-р Боряна Георгиева Чуркова – ИПЖЗ, Троян
 5. Професор д-р Анелия Илиева Кътова – ИФК, Плевен
 6. Професор д-р Наталия Георгиева Анастасова – ИФК, Плевен
 7. Професор д-р Монко Иванов Нанков – ИЦ, Кнежа
 8. Професор д-р Стефан Владимиров Вълчинков – ИЦ, Кнежа
 9. Професор д-р Магдалена Георгиева Облакова – ЗИ, Стара Загора
 10. Доцент д-р Мариана Благоева Христова – ИПАЗР, София
 11. Доцент д-р Илиян Костадинов Баджаков – АБИ, София
 12. Доцент д-р Мария Дончева Донева –  ИКХТ, София

          

  Одобрените иновативни продукти

 1. Методично ръководство: Възможности за използване на хетерозисната селекция при самоопрашващите се култури фъстъци (Arachis hypogaea L.), сусам (Sesamum indicum L.) и ориз (Oryza sativa L.) – ИРГР, Садово
 2. Tехнология за семепроизводство на твърда пшеница – ИПК, Чирпан
 3. Tехнология за производство на твърда пшеница – ИПК, Чирпан
 4. Иновационен продукт: напитка „Леден чай" – ИКХТ, София
 5. Иновационен продукт:  напитка „Медовина - древна напитка със съвременно звучене" –  ИКХТ, София

d3d48b6b-285b-4a16-8e3f-ae9827bd4518

b1d6e952-9daa-4df5-a720-ed211ffc6b4f

 

a2c6e496-140c-490f-aceb-c998a581dc19

6429a89c-6927-4461-9a31-119bbf3d2de8

 1. 20342f7a-e2b6-4f83-a832-3fd42445e99d51397be2-75c3-41ca-b387-9f783d99ebd364a64d50-7385-4369-b6cc-288384962011
 2. 23b11af5-0f9a-4a10-9d58-970fe1f2891a

9aba9619-36fb-4d0d-b5d1-8e9bebbf5f11

28276521 2010014972619847 2661282535955046028 nНаучната институция се представя на международното изложение „Агра 2018“ със своите 25 института,  опитни станции и Националния земеделски музей.

По време на изложението „Агра 2018“, на щандовете на Селскостопанска академия, може да се запознаете с най-новите разработки на учените, както и да закупите посадъчен материал и семена на автентични български сортове. Учени от всички структури на Академията ще са на разположение за въпроси на бизнеса, фермери и любители земеделци.

В „Конкурса за иновации“ ССА  участва с 19 новости.

Нов висококачествен сорт домат „Алено сърце“ с традиционен български вкус и аромат представя Института по зеленчукови култури „Марица“.По съдържание на вещества с антиоксидантно действие – аскорбинова киселина, общи багрила и ликопен, сортът „Алено сърце“ превишава „Биволско сърце“. Съчетанието на приятен сладко-кисел вкус и типичен доматен аромат с добър външен вид и нежна текстура определят сорта като подходящ за прясна консумация.Сортът е с добра адаптивна способност и може да се отглежда както в култивационни съоръжения, така и на открито – при полски условия за ранно и средноранно производство. При оранжерийни условия добивите са 5000-7000 kg/da, а при полски условия 4500-6000 kg/da.

Нов уникален сорт българска капия. Опитна станция по поливно земеделие - Пазарджик съвместно с Института по зеленчукови култури – Марица създадоха нов уникален сорт Ивайловска капия. Сортът е висококачествен – пипера е по-едър и месест от останалите български сортове капии. Добивите са от 5 до 10% повече за останалите сортове капии, които средно е 3,5- 4 тона. Най-новият български сорт от тип Капии е с висока съдържание на сухо вещество и лесно се белят.

Един от най-новите сортове на Института по земеделие – Карнобат е Зимен двуреден сорт ечемик Дария. Сортът е върхово постижение на българския и европейски пазар. Сортът е признат за оригинален през 2016 година. Сорт Дария се характеризира с висока зимо- и студоустойчивост. Притежава много добра устойчивост на основните икономически важни болести по ечемика.Сорт Дария е високо продуктивен. Добивите от сорта достигат до 923.40 kg/da. Дария превишава добивът на средния стандарт с 2.68 % до 16.63 %.

Първи български сорт от растението стевия. Сортът е разработен от учени от Земеделски институт – Шумен и носи името „Стела“. Понастоящем стевията остава естествен заместител на захарта. Увеличеният потребителски интерес към натуралните хранителни добавки означава, че продукти като стевия ще бъдат обект на голямо внимание от страна на потребителите.Сортът проявява добра екологична пластичност и може да се отглежда във всички райони на страната при поливни условия. Притежава относително добра устойчивост на гъбни болести.

Пелети от отпадната биомаса от лавандула. Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Н. Пушкаров" съвместно с -разработена съвместно с Руския държавен аграрен университет – Московската селскостопанска академия “К. А. Тимирязев“. Създадена е технология за за оползотворяване на отпадната биомаса от лавандула за енергийни цели. Пелетите са с минимално съдържание на прахова фракция и здравина над 90%, подходящи за изгаряне в пелетни горелки.

Новост от европейски мащаб е високо белтъчният хляб, подходящ  за болни от диабет и съредчносъдови заболявания. Той е разработен от Институт по криобология и хранителни технологии, произвеждащ ястия за космонавти.

Как по-бързо се създадат нови сортове необходими както за промишлеността така и за конкретни екологични райони като отговор на глобалните промени на климата? Отговор на този въпрос може да получите като прочетете методично ръководство „Възможности за използване на хетерозистната селекция при самоопрашващите се култури фъстъци, сусам и ориз“, което е написано учените от Института по растителни и генетични ресурси –Садово.

В помощ на земеделските производители е илюстрирана книжка "Технология за производство на полски фасул" на учени от Добруджанския земеделски институт – Генерал Тошево. Авторите предлагат на потребителите резултатите от своите научни изследвания по селекция, технология и икономика на фасула.

Два вида пасищен райграс - „Тетрани“ и „Тетрамис“, дават по-обилна реколта с по-добро качество. Те са създадени от учените от Института по фуражни култури – Плевен.Те са високопродуктивни, екологични стабилни и дълготрайни.

Искате да отглеждате орехи, запознайте със специално разработената технология за отглеждане на орехи на учените от Института по овощарство в Пловдив.Технологията дава подробна информация за ботаническите и морфологични особености на ореха, за неговите биологични и екологични изисквания като овощен вид. Включена е и икономическа оценка на отглеждането на ореха в България.

Високобелтъчен хляб „Зърнея“ – здравословният хляб.  Той е разработен от Институт по криобология и хранителни технологии. Продуктът съдържа повишено количество биологично активни субстанции, като β-глюкани, омега-6 мастни киселини, микро- и макроелементи, като калий, калций, манган, желязо, мед, цинк, селен, магнезий и витамини от група В. Миксът от брашна съдържа незаменимите аминокиселини лизин, триптофан, хистидин, фенилаланин, левцин, изолевцин, треонин, метионин, валин и аргинин. Хлябът „Зърнея” е източник на здравословни нутриенти за потребителя. Той може да се прилага профилактично при диабет, онкологични и сърдечно-съдови заболявания.

Нови два продукта на  Институт за изследване и развитие на храните. В диетичните безглутенови кексчета се използва брашно не от пшеница, а от царевица и нахут, а захарта е заменена с брашно от рожков и естествен подсладител с ниска енергийна стойност. Пастетът от птиче месо и зеленчуци,  обогатен с пробиотици, е с по-малко мазнини и повече протеини.

Учените от Института по животновъдни науки в Костинброд многофункционално противороево дъно за пчелни кошери.Полезният модел улеснява работата на 28378658 2010015175953160 3099872533337377643 nпчеларите. Целта на полезния модел е да се създаде устройство, с което осъществяването на основните противороеви методи: Демариране или налитане на маточник, както и дейностите: сформиране и разформирано на стратерно семейство или отделяне на пчели за създаване на ново семейство, да се осъществява от самите пчели, с намален брой манипулации, за по-кратко време и с ограничен досег с пчелите.

Институтът по царевицата – Кнежа участва в конкурса за иноваците и два нови хибрида царевица и монография посветена на тази култура. Новите хибриди царевица са високодобивни и устойчиви на икономически важните болести при тези растения.

Институтът по декоративни растения –София представя нов сорт карамфил. Перспективен и конкурентоспособен не само за българския пазар.

Тези и други иновативни продукти на ССА ще се участват в Конкурса за иновации на „Агра 2018“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27973561 2010014599286551 6929334844006772276 n

28279956 2010014595953218 3824755679563301366 n

 

 

28167353 2010015209286490 5548834759657336095 n

28378087 2010015239286487 4308021834289047769 n

 

 

28279484 2010015385953139 7172779998880130193 n

28379206 2010014825953195 5792193617270946974 n

28059329 2010014932619851 3745805243580073294 n

 

28277351 2010014982619846 4256637989108871739 n

 

 

 

 

28058860 2010014625953215 3120515654379003373 n 

28276613 2010015082619836 4780626147497525351 n

28056760 2010015269286484 6654150622668315994 n

28056321 2010014919286519 4402650333878825873 n

28055987 2010014892619855 8591168274130861811 n

28056323 2010014885953189 3337211331150797295 n

konferenciaСелскостопанска академия работи за възвръщането на сортовете с традиционния български вкус. Това заяви председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов на пресконференция преди откриването на международното изложение „Агра 2018“ в Пловдив. Той представи новите продукти и технологиите на Академията пред аудиторията.
„През последната година ССА е получила от Патентно ведомство 20 сертифика за последната година, а за последните 10 години 229 нови сорта.“, заяви проф. Николов. Той посочи, че учените работят в крак със световните тенденции в земеделието. „В момента силно е акцентирано на био производството и разработването на нови био сортове. Създаваме все повече семена и посадъчен материал за биологично производство Правим изследвания в областта на биодинамичното земеделие.
Проф. д-р Николов подчерта, че учените в ССА работят за предлагане на готов завършен продукт на земеделските производители „От анализ на почвата, през създаването на сорта се завърши с икономическата обосновка“.
Проф. Николов представи новостите, с които Селскостопанска академия ще участва в Конкурса за иновации.

8cc064ff-0a3d-4086-ba7d-f147400c94abСлед официалното откриване „Агра 2018“ в Пловдивския панаир. Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика г-н Валери Симеонов и заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева посетиха щандовете на Селскостопанска академия. Председателят на научната институция представи разработките и продуктите, които предлагат структурните звена в системата на ССА.

 

 

 

 

 

 

 

d681f96b-150c-477d-ac72-8ab0fea8ac01

 

 

 

d3898424-ede9-45a1-88a5-f93c272c48df

7367c23b-31fc-4575-b446-b81c8b6b2fba

4551dfaa-08d3-4874-8bad-62840aa68120

253bd804-cf07-4726-ab58-d7be77623a53

02f1e648-77b4-44c4-bd2a-2a0f933eeb36

 

93f28bf6-67ea-4428-9738-10b6149e435d

8daab8da-dc9d-409f-9948-749589b3e253

 

 

Страница 9 от 84

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!