Меню

Селскостопанска академия грабна 10 награди на Четвъртото национално изложение „Изобретения, технологии и иновации 2012”, организирано от Съюза на изобретателите в България. На официална церемония в Руския културно – информационен център в столицата, златният медал бе връчен на Института по декоративни растения в Негован, за първите български сортове лилиум. Учените представиха пет разновидности на екзотичното цвете.

Лилиумите съществуват в огромно разнообразие от цветове, форми и размери. Нашите сортове са от групата на Азиатските хибриди и се отличават с продължителен цъфтеж и голям брой цветове. Те достигат до 12-13 цвята на стрък, което им придава висока декоративна стойност. Цветята могат да бъдат аранжирани както на красиви букети, така и да се използват за озеленяване.

Прочети още...

Безопасността на храните и продоволствената сигурност са водещи при новите изследвания и разработки на науката. Това каза в пленарния си доклад директорът на Института по изследване и развитие на храните /ИИРХ/ - Пловдив доц. д-р Наньо Нанев, при откриване на научно - приложната конференция „Храни, технологии и здраве”. С международния форум в Пловдив, беше отбелязан 50 годишния юбилей на института.
Изискванията на Европейската аграрна политика и националните приоритети в областта на земеделието и агроиндустрията са основни при преформулиране на изследванията в областта на един от водещите сектори на националната ни икономика – хранително-вкусовата промишленост, подчерта доц. Нанев. Той допълни, че бъдещата визия за развитието на института е подчинена на принципите на иновативност, икономичност и конкурсното и програмно начало, а акцентите падат върху развитие на био и нанотехнологиите, както и върху екологичните и енергоспестяващи производства.

Прочети още...

Утре, 8 ноември /четвъртък/, с международна научно – приложна конференция, на тема „Храни, технологии и здраве”, ще бъде отбелязан 50 годишния юбилей на Института по изследване и развитие на храните /ИИРХ/ в Пловдив.

 

Прочети още...

Уважаеми колеги,

Скъпи деятели на непреходната мисия за утвърждаване на българската наука, образоване, култура и бит, приемете както от мое име, така и името на цялото ръководство на Селскостопанска академия най-сърдечни поздрави по повод днешния светъл празник.

Денят на будителите, 1 ноември, е празник на всички търсещи личности, с буден и критичен поглед към случващото се в нашето настояще и бъдеще. Този празник принадлежи на всички Вас - хората подбуждащи другите към любознателност и откривателство, и към стремеж за съвършенство в делата.

С духа и силата на българските будители нека съхраним образованието и науката за бъдещето на Българи. Това е заветът на цялата плеяда възрожденци, на миналото и на историята.

Пожелавам още веднъж на всички крепко здраве, много научни и творчески постижения!

Председател на Селскостопанска академия:

Проф. Петър Славейков

В изпълнение на Заповед № РД–07-247/30.10.2012 г. на Председателя на ССА., във връзка с неточности в Процедурните правила за провеждане на конкурси за директори в структурните звена в системата на ССА, приети от Управителния съвет на ССА, на основание чл.3, ал.3 от Устройствения правилник на ССА, приет с ПМС № 226 от 15.09.2008 г. (обн., ДВ. бр. 83/23.09.2008 г., изм. ДВ. бр. 42 и 79 от 2009 г., бр. 84 и 101 от 2010 г., бр.14 от 2012 г.),

Председателят на СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ОТМЕНЯ

Заповед № РД–07-234/11.10.2012 г.за обявяване на

КОНКУРСИ за ДИРЕКТОРИ на:

Агробиоинститут – София

Земеделски институт – Стара Загора

Институт по аграрна икономика – София

Институт по декоративни растения – София

Институт по зеленчукови култури „Марица” - Пловдив

Институт по земеделие – Кюстендил

Институт по криобиология и хранителни технологии – София

Институт по лозарство и винарство – Плевен

Институт по овощарство – Пловдив

Институт по полски култури – Чирпан

Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

Институт по растителни генетични ресурси „К.Малков” – Садово

Институт по царевицата – Кнежа

КОНКУРС за ДИРЕКТОР на

Национален земеделски музей - София

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ В-К „НОВИНАР”

НА 12 ОКТОМВРИ 2012

Заповед

Селскостопанска академия ще подпише меморандум за сътрудничество с аграрните факултети в Либия за обучение научни кадри в областта на селското стопанство. За това се разбраха председателят на Селскостопанска академия проф. Петър Славейков и временно управляващият посолството на Либия Н. Пр. Юсеф Зургани. Либийските студенти и стипендианти ще бъдат включени в програмите на Академията за научи сътрудници и докторанти. На срещата присъстваше и главният научен секретар на институция проф. Валентин Бъчваров.

Прочети още...

Страница 79 от 89

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!