Меню

Sreshta KitaipНа 8 юни 2018 г. бе подписано Споразумение за съвместно обучение на дипломанти и докторанти по почвознание, агротехнологии и защита на растенията между Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ към Селскостопанска академия и Института по зеленчуци и цветя, Пекин, към Китайската академия на аграрните науки, за срок от пет години.
На официалната церемония присъстваха и първият секретар по земеделие и първият секретар по наука и технологии на посолството на Китай в България.

varna111Страните от Черноморския регион се обединиха за устойчиво рибарство и аквакултури

Институтът по рибни ресурси, Варна и Институтът по рибарство и аквакултури, Пловдив взеха участие в конференция на високо равнище за рибарството и аквакултурите в Черно море, състояла се на 6-7 юни в София.
Конференцията е събитие в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, като съорганизатори на конференцията бяха Генералната комисия по рибарство за Средиземно море в рамките на Световната организация по храни и земеделие (ФАО) към ООН и Министерството на земеделието, храните и горите на България.
Във форума участваха комисарят, отговарящ за околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела, генералният секретар на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество Майкъл Христидис, Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, изпълнителният секретар на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море към ФАО Абдела Срур, министри и заместник-министри на земеделието от страните в черноморския регион, в т.ч. и на страни извън ЕС.
Основни теми на конференцията бяха общото устойчиво управление на рибните запаси и екосистемите в Черно море, засилването на системните научни изследвания, разработването на надеждни системи за събиране на данни и контрол, борбата с нелегалния, недеклариран и нерегламентиран риболов, развитието на аквакултурите, дребномащабния рибоулов и други. Сред ключовите акценти бяха статутът и бъдещите приоритети на научните изследвания в подкрепа на управлението на рибарството и аквакултурите в Черно море, изпълнението на техническия проект BlackSea4Fish и засилената координация между държавите в областта на науката и контрола.
Конференцията завърши с подписване на съвместна декларация за риболова и аквакултурите в Черно море. С нея всички държави, участвали в конференцията се ангажираха да засилят сътрудничеството помежду си и заявиха готовност за сътрудничество при справяне с общите предизвикателства.

Na poleto3Тази година Денят на отворените врати в Добруджански земеделски институт премина под надслов „Заедно напред в земеделската наука и практика“. Събитието привлече фермери, бизнес-партньори и учени от цялата страна, обединени около идеята за подкрепа на производството и пазарната реализация на семена от висококачествени и високодобивни български сортове зърнено-житни култури - гаранция за сигурност в родното земеделие.
Денят започна с пресконференция.
На официалното откриване от директора на института доц. д-р инж. Илия Илиев присъстваха инж. Десислава Иванова – директор на Областна дирекция “Земеделие” – Добрич, Дарина Василева и Ваня Недкова от ОД на БАБХ – Добрич, представители на фирми-партньори на института от Република Турция - Тарар и Чамладжа Тохумджулук.
Г-н Реджеп Кайя от фирма Тарар удостои с плакети проф. Николай Ценов за създаването на сорт пшеница „Ивета“, гл. асистент д-р Тодор Александров за сорт твърда пшеница „Северина“ и проф. Валентин Байчев за сорт тритикале „Респект“. Тези сортове са вписани в официалната сортова листа на Република Турция.
Още два сорта пшеница – Божана и Драгана - са регистрирани в сортовата листа на Република Турция от фирма Чамладжа Тохумджулук.
„Надявам се на едно „завръщане“ на земеделските производители към сортовете на Добруджански земеделски институт“ - сподели в тази връзка директорът на института. „За нашите селекционери това би било стимул за създаване на още по-качествени и високодобивни сортове“.
На участниците в събитието бяха представени над 40 сорта зърнено-житни култури, създадени в Добруджански земеделски институт. Те имаха възможност да разгледат на място развитието на посеви от сортове обикновена и твърда пшеница, тритикале и ечемик. Сред тях са сортовете обикновена пшеница от група А, отличаващи се с отлично качество на зърното - Аглика, Милена, Лазарка, Мерилин, Галатея и Пчелина; от група Б - Божана, Стояна, Рада, Кристи, Карина, Корона, Косара, Горица, Ками, Калина, Катаржина, Енола, Сладуна, Киара и Драгана; твърда пшеница Малена, Северина, Мирела, Мелина, и Мирабел; тритикале - Добруджанец, Колорит, Благовест, Респект, Дони-52, Борислав и Атила; ечемик Тангра и Ахат. Специалисти от института предоставиха информация по конкретни въпроси, свързани с основните предимства и технологията на отглеждане на предлаганите сортове.
За есенната сеитбена кампания на 2018 г. институтът отново предлага богата гама семена от сортове обикновена пшеница – общо 25 сорта. Наред със сортовете, вече познати на местните фермери, като пшениците Енола, Драгана, Аглика, Кристи; тритикале Колорит, Атила и Благовест, ще се предлагат семена от по-новите сортове пшеница, сред които Катаржина, Косара, Киара, Калина, Горица, Мерилин и Пчелина. Ще се предлагат и семена от твърда пшеница, сорт Мелина, и тритикале Добруджанец.
Най-новата селекция на зърнено-житни култури бе представена от пшеница сорт Никодим, тритикале сорт Борислав и твърда пшеница сорт Малена. Отличителна черта на тези сортове е тяхната екологична пластичност, устойчивост на най-разпространените болести, висок добивен потенциал и много добро качество на зърното.
Участниците имаха възможност да разгледат и демонстрационни парцелки, засети с четири сорта полски фасул – Еликсир, Устрем, Блян и Скития, като характерното за последните три е това, че са с изправен храст, което ги прави подходящи за директно механизирано прибиране. Това значително улеснява земеделските производители и намалява разходите при реколтиране на тази култура.
Програмата продължи с дискусия по проблемите на съвременното земеделие.
На гостите беше предоставена възможност да дегустират хляб, приготвен от над 20 различни сорта пшеница, създадени в Добруджански земеделски институт.

Tritikale Respekt

Na poleto1

Otkrivane1

Izlojba

Plaket2

Plaket1

Otkrivane2

0bad8db7-63aa-4500-a992-ce00ad8221e5Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов се срещна с проф. д-р Сирай Канлаинарат, председател на Комисията по качество и следберитбени технологии в градинарството към Международната организация в областта градинарските науки. Проф. Канлаинарат е преподавател и в Кралския университет по технологии, Банкок, Тайланд.
По време на срещата бяха обсъдени теми, по които Академията и Кралският университет, Тайланд могат да си сътрудничат: рибарство и аквакултури, животновъдство, черешопроизводство и други. Проф. Николов и проф. Канлаинарат се договориха на основата на набелязаните теми да изготвят споразумение за сътрудничество между Академията и Кралския университет в Тайланд .
Проф. Канлаинарат покани председателя на ССА да посети Тайланд.

 

 

 

 

 

 

 

e0d22d84-e6dc-4081-9fc4-528155a8de4e

5c6fcb2e-f160-43a8-a175-e7f768367f62В станцията се проведе открит ден на житните култури

В опитна станция по поливно земеделие – Пазарджик се произвеждат и продават генетично и механически чисти семена на зърнено-житни култури, които са собствено производство. Това заяви директорът на Опитната станция, доц. Христина Георгиева при откриването на открития ден. Доц. Георгиева представи висококачествените семена, който ОСПЗ произвежда и предлага на фермерите: Пшеница сорт „Садово 1“ – Б и Ц1, ечемик - „Обзор“ – Б и C1, пшеница – „Енола“ –C1, тритикале – „Колорит“ C1 и C2, граф – „Джеймс“. Тя направи презентация и анализира влиянието на климатичните условия. в района върху растежа и развитието на културите през 2017-2018г.
На демонстрационното поле на станцията учени от Института по земеделие – Карнобат, Института по растителни генетични ресурси –„Константин Малков“ – Садово, Института по полски култури- Чирпан и Добруджанския земеделски институт - Генерал Тошево представиха сортовете на своите институти, демонстрирани на опитното поле.
Институтът по земеделие – Карнобат се представи с 20 сорта двуреден и многореден ечемик. Учени от Института по растителни генетични ресурси - Садово представиха 12 сорта пшеница, един сорт тритикале и двуреден пивоварен ечемик сорт .
Проф. Валентин Байчев разказа за сортовете селектирани в Добруджанския земеделски институт - Генерал Тошево, като бяха представи 2 сорта ечемик, 15 сорта пшеница, 3 сорта тритикале и 2 сорта твърда пшеница.
Асистент Рангел Драгов от Института по полски култури - Чирпан представи 6 сорта твърд пшеница.
Учените и земеделските производители се запознаха с общо 27 сорта обикновена пшеница, 8 сорта твърда пшеница, 23 сорта ечемик и 4 тритикале. Всички сортове са високачествени и са селектирани от учените на Селскостопанска академия. Те са с различни биологични изисквания (приспособими към различни районни условия) и с добри стопански качества.
На мероприятието присъстваха близо 60 учени и земеделски производители, председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов и главният научен секретар доц. Здравка Петкова.

67b09dd5-1def-4254-b2a0-acaa8fa6f725 1

98d054cb-21fc-406a-becb-a4cf2b2d8777

9a6fb040-2f8b-4657-bfd9-6d4afce541f3

7ab1f14b-71da-49d0-9c7f-0733101a4a5d

260c5bcf-cd9c-4b23-aeaf-46b8d16dff35

ed988962-7ddf-41a0-a986-56350e03de4c

f580a0da-6210-4676-91fc-b68c8a4880a4

71fe7dd0-d10f-4e32-a417-7dfbe853f1c1

2e3d1edd-0439-43a5-a149-87b07c8eec38

IMG 1660 1На 5 юни в Институт по земеделие – Карнобат се проведе oткрит ден. Той премина под мотото „Иновации в земеделието“. Форумът бе организиран от Селскостопанска академия – София и Институт по земеделие – Карнобат.
Откритият ден имаше за цел да се представят нови и утвърдени сортове ечемик, овес и пшеница на Института, от които през 2018 година ще бъдат предложени на пазара елитни категории висококачествени семена.
Директорът на института проф. д-р Драгомир Вълчев с кратко приветствие откри тържественото събитие. „Тази година имаме признати три нови сорта ечемик – зимен фуражен ечемик сорт „Ахинора“ и два пролетни сорта ечемик – „Савелия“ и „Денис“, от които ще разполагаме със семена през следващите 2 години. Освен това от няколко години в Турция се изпитват наши сортове ечемик, които успешно бяха регистрирани в националната им сортова листа, а това е едно голямо постижение за Института“.
Проф. д-р Мая Игнатова, зам.-председател на ССА от името на Академията поздрави всички присъстващи.
В залата имаше представители на 12 фирми, директни вносители и производители на торове, препарати, селскостопанска техника и консултански услуги в сферата на земеделието. Част от фирмите промотираха своите продукти и услуги пред гостите от страната и чужбина – земеделски производители, представители на кооперации и частни фермери. От името на фирма Тарар ун, бе връчен и плакет за регистрирания през тази година ечемик сорт Ситара в националната листа на Република Турция.
Проф. д-р Дарина Вълчева презентира основните характеристики на сортовете включени в продуктовата листа на института и техните предимства, с цел да бъдат улеснени фермерите в подбора на сорт и в закупуването на категории семена.
В Открития ден бе включена и обиколка на опитните полета на Института, където на фермерите от страната и чужбина бяха демонстрирани сортовете ечемик, овес и пшеница, иновативни подходи в технологията на тяхното отглеждане, ефектът от комбинациите на препарати за растителна защита и торове.

IMG 5283 1

IMG 5204 1

IMG 5302 1

IMG 1548 1

Страница 7 от 89

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!