Меню

sg1ИНСТИТУТИ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ЩЕ УЧАСТВАТ В Х НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ * ТРАНСФЕР * ИНОВАЦИИ
ITI'17,
което ще се проведе
от 1 до 3 ноември 2017г. в София, Дом на техниката,
ул. Раковски № 108, 2 ет,
под патронажа на
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

banner1-1-227x300Международна научна конференция:

„Общата селскостопанска политика – настояще и бъдеще”

31 октомври – 01 ноември 2017г.

Органозатори :

Селскостопанска академия,

Институт по аграрна икономика,

Център за икономически анализи на селското стопанство (Capa)

Място на провеждане:

Хотел „Бест уестърн хотел Експо”,

гр. София бул.”Царуградско шосе” № 149

Целите на форума са насочени към:

Представяне на нови идеи за евентуални подобрения в сегашната ОСП – селско стопанство, хранително-вкусовата верига и развитието на селските райони.

Трансфер на научни знания и опит при осъществяването на предвиждания за развитие на селското стопанство и търговията със земедеслки продукти в страни от ЕС, сред които: България, Великобритания , Холандия, Ирландия, Полша, Румъния и други, и САЩ.

Почетен комитет:

Зам. министър д-р Лозана Василева, Министерство на земеделието, храните и горите на Република България;

проф. д-р Васил Николов, Председател на ССА;

проф. д-р Димитър Николов, Директор (Институт по аграрна икономика, София)

проф. д-р Пламен Мишев, УНСС, София;

проф. Уйлям Майерс, (Университет „Мисури”, щат Колумбия, САЩ)

Институт по царевицата - Кнежа
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ПРОФЕСОР"
Професионално направление - 6.1. Растениевъдство
Научна специалност - „Общо земеделие“

Прочети още...

przn1Заедно с екипа, който ръководя и с подкрепата на Ръководството на МЗХГ работим за единна и силна Академия. Това заяви председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов при откриването на тържественото честване празника на земеделската наука „Даровете на природата“, който е професионален празник на работещите в областта на земеделската наука.. Проф. д-р Васил Николов поздрави учените и специалистите от системата на Академията и им пожела здраве и успехи за утвърждаване на най-добрите традиции в областта на научните изследвания.
Поздравление към колектива на Академията, от името на министъра на земеделието, храните и горите поднесе г-н Георги Стоянов, главен секретар на министерството. На събитието присъстваха заместник председателите на Комисията по земеделието и храните, към Народното събрание проф. Светла Бъчварова и Бюрхан Абазов, депутатът Имрен Шабанова, Чл.-кор Костадин Ганев, зам.-председател на Българската академия на науките, проф. д-р Христина Янчева- ректор на Аграрния университет- Пловдив, проф. двм Иван Въшин - ректор на Тракийския университет, г-н Младен Младенов – изпълнителен директор на службата за съвети в земеделието, г-жа Светла Василева, председател на ФНСЗ към КНСБ. и др.
На тържествена церемония в аулата на ССА бяха връчени дипломите на новоизбраните 14 професори и 9 доценти от звената на научната институция. Бяха връчени и специални плакети за създателите на нови научни продукти- сортове и иновации, признати през 2017 г., както и на отличили се учени: на Института по полски култури – Чирпан за признаване на четири нови сорта твърда пшеница; на Института по растителни генетични ресурси „Константин Малков“ – Садово за признаване на три нови сорта сусам; на Институт по земеделие – Карнобат за признаване на нов сорт ечемик; на Институт по фуражните култури – Плевен за признаване на два нови сорта пасищен райграс, на Земеделски институт – Шумен за признаване на нов сорт стевия; на доц. д-р Пламен Христов, от Института за животновъдни науки- Костинброд, във връзка с издадени две свидетелства за полезни модели от Патентно ведомство; на проф. Теодора Петрова от Института за животновъдни науки- Костинброд за най-млад професор в системата на Селскостопанска академия.
Гостите се насладиха и на богато аранжирана изложба с постиженията на 25 научни институти, 18 опитни станции и Националният земеделски музей към Академията.

przn2

 

przn3

Колективът на Опитна станция по картофите - Самоков се срещна с председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов.

Обсъдени бяха възможностите за оздравяване на държавното предприятието.

Проф. д-р Николов възложи да се изработят различни предложения за подобряване на финансовото състояние на ОС- Самоков. След подробен анализ на вариантите ще бъде приложен най-ефективният.

st1На 19 - 20 октомври 2017 г. се проведе ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „Животновъдството пред предизвикателството на екологичните промени, която е посветена на 75 години Земеделски институт - Стара Загора и 117 години животновъдна наука в България. Институтът е наследник на Депото за добитък създадено през 1898 година край Стара Згора, което поставя и началото на животновъдната наука в България.
По време на конференция бяха изнесени 13 научни доклади и се проведе постерна сесия.
Празникът бе под патронажа на кмета на община Стара Загора г-н Живко Тодоров и под почeтното председателство на председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов.

 

 

 

st2

Страница 7 от 75

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!