Меню

direk SmolqnПроведе се второто заседания на новоучредения Съветът на директорите, който е консултативен орган към председателя на Селскостопанска академия.
Бяха обсъдени въпроси свързани с:
- Брой и численост на научните съвети
- Финансово състояние на научните звена
- Обсъждане на проекта за Устройствен правилник /УП/ на Институтите
- Проектобюджет на ССА за 2019 година
- Програми към МОН.
Директорът на дирекция „Наука, образование и иновации“ към ЦУ на ССА д-р Евгения Ачкаканова и експертът към ССА на Мария Юнакова представиха информация за 4-те Национални научни програми, приети с РМС № 577/17.082018г. и определяне на представител на ССА в Изпълнителните съвети на програмите.
- Текущи
След Съвета на директорите се състоя и заседание на Управителния съвет на ССА. Одобрени бяха броя и числеността на научните съвети и утвърдени квотите на институтите в Научните съвети. Председателят на УС на ССА проф. д-р Васил Николов представи проектобюджета на Академията за 2019 година.
Бяха разглеждани и обсъдени 4-те Национални научни програми, приети с РМС № 577/17.082018г. Избран е представител на ССА в Изпълнителните съвети на програмите: Национална научна програма за опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия, Национална научна програма за здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот и Национална научна програма за репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България.

direk2 smolqn

sgradaНа 25 октомври (четвъртък) 2018 г. Селскостопанска академия ще отбележи празника на земеделската наука „Даровете на природата“, който е професионален празник на работещите в областта на земеделската наука.
Събитието ще започне в 11.00 ч. в сградата на ЦУ на Селскостопанска академия на ул. „Суходолска“ 30, град София.
Гостите ще могат да се насладят и на богато аранжирана изложба „Даровете на природата“ с постиженията на структурните звена към ССА.

photo1Институтът по рибни ресурси – Варна, ССА беше домакин на Регионална координационна среща за събиране на данни и сътрудничество между Румъния и България по отношение на общи дейности в Черно море.
В срещата взеха участие учени от НИМРД „Григоре Антипа“, Констанца Румъния, Институт по Океанология (ИО-БАН), ИРР – Варна, ССА, представители от ИАРА – България и ИАРА – Румъния.
Основни теми бяха: Сътрудничеството между Румъния и България по отношение на събирането на научни данни; Резултатите от проведените през 2017 г. изследователски проучвания и текущия статут на проучвания за 2018 г .; Дискусия за участието на румънски и български учени в MEDIAS и срещи MEDITS и представяне на резултатите от проучвания в Черно море; Мерки необходими за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов на калкан в Черно море;
Учените от трите института представиха с презентации на извършените дейности по програмата за събиране на данни за 2017 г. и текущата 2018 г..

 

 

 

 

photo2

sorghum 96На демонстративното поле на Земеделския институт – Шумен бяха представи последните достижения на Европейската селекция на сорго, включващи 19 хибрида за зърно и 5 хибрида за производство на зелена маса, в това число и новите сортове на ЗИ - Шумен – Ендже 1, Максиред и Максибел. Откритият ден на соргото се организирана съвместно от ЗИ – Шумен и Европейската асоциация „Sorgum ID”. Соргото е култура с голямо бъдеще и то ще заема все по-голям дял от сеитбооборота в България.
Присъстваха: председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов, зам.- председателят на проф. д-р Мая Игнатова, г-н Шарл-Антоан Куртоа, представител на „Sorgum ID”, колеги от други институти от системата на Академията, представители на фирми вносители на семена от сорго, както и много земеделски производители от Североизточна България. Фирмите-участнички направиха представяне на възможностите за използване на соргото като перспективна за развитието на земеделието в България зърнена култура.

 

sorghum 59

Sn6 U4astniciВ настоящите условия за развитие на земеделието селекцията и агротехниката на нови сортове полски култури с подобрени количествени и качествени характеристики представляват определящ фактор за решаване на актуалните проблеми на селското стопанство. Това заяви от директорът на Добруджанския земеделски институт – Генерал Тошево доц. д-р инж. Илия Илиев при откриването на научния форум.
На 26 и 27 септември, в Курортен комплекс „Албена“ се проведе Международна научна конференция на тема „Съвременната селекция и агротехника на полски култури – залог за сигурност в земеделието“, организирана от Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево.
Доц. Илиев отбеляза, че за постигане на целите на съвременното земеделие все повече се налага задълбочаване на връзката и взаимодействието между земеделската наука и селскостопанското производство. „От първостепенно значение е и обменът на информация между учени на национално и международно ниво, споделянето и популяризирането на вече реализирани постижения и нови идеи, целящи издигането на земеделската наука на ново ниво, съответстващо на изискванията и предизвикателствата на новото време.“, допълни той.
Основната цел на конференцията беше да се очертаят перспективите в развитието на съвременната растениевъдна селекция и да се популяризира прилагането на иновативни решения в селекцията и агротехниката на полски култури, които са предпоставка за развитието на конкурентно земеделие.
В конференцията се включиха 70 участника от 6 държави – България, Сърбия, Румъния, Турция, Молдова и Украйна. Сред тях бяха учени с международен авторитет като Ялчин Кайя, Борислав Кобилски, Галина Вологдина, Мария Пакуреану. Участниците представиха 24 научни доклада и 69 постера. Засиленият интерес към конференцията и ползотворните контакти говорят за общия стремеж на учените от България и чужбина към постигане на една от най-важните цели на аграрната наука – решаване на актуалните проблеми в земеделската практика.
Научните материали ще бъдат публикувани в сп. “Field Crops Studies” – електронно издание на Добруджански земеделски институт.

Sn2 Otkrivane

sonya1На 27-28.09.2018 година в Земеделски институт – Шумен се проведе традиционната IX та научна конференция с международно участие на тема:.
Земеделски институт – Шумен посрещна утвърдени учени от Великобритания, Полша, Русия и Македония. Партньорските отношения на Земеделски институт – Шумен с Harper Adams University – Великобритания се развиват ползотворно в областта на животновъдството от 4 години. Тази година участие в конференцията взеха д-р Стивън Мансбридж и д-р Васил Пиргозлиев. Присъствието на проф. Ярослав Олав Хорбанчук – директор на Институт погенетика и животновъдство към Полската академия науките, заедно с неговите колеги проф. Атанас Атанасов и д-р Артур Йозвик положи основите на сътрудничеството с Полската Академия на науките. Обсъдени бяха идеи и насоки за съвместни проекти. Руският изследователски институт по физиология, биохимия и хранене на животни беше представен от неговия директор Евгений Леонидович Харитонов.
Официални гости на конференцията бяха Заместник-председателят на ССА проф. Мая Игнатова и директори на институти и опитни станции от системата на ССА.
Участниците в конференцията бяха над 70 учени от Аграрен Университет - Пловдив, Институт по животновъдни науки - Костинброд, Институт по почвознание – Пушкаров, София , Институт по фуражни култури - Плевен, Институт по планинско земеделие и животновъдство - Троян, Добруджански земеделски институт, Институт по земеделие - Карнобат, Научни центрове по земеделие Средец, Хан Крум Търговище и др. По време на научния форум бяха представени 26 научни разработки в областта на животновъдството и 30 проучвания в областта на растениевъдството.
След официалното откриване в конферентната зала на гранд-хотел Шумен бяха изнесени следните пленарни доклади: „Интерактивен иновативен модел в Европейските изследвания в областта на селското стопанство”, от доц. д-р Соня Иванова, директор на дирекция „Международни отношения, връзки с обществеността и протокол” към ССА, „Иновативни изследвания в животновъдната наука в Европейския Съюз по Програма Хоризонт 2020, от проф. Хорбанчук и „ Диетични природни продукти, регулиращи ефлукса на холестерола от макрофагите” от проф. Атанасов.
По време на конференцията учените обмениха информация за най-новите тенденции и достижения в аграрната наука и обсъдиха възможностите за практическо приложение на съвременните методи и технологии в земеделието, както и насоките за бъдещо сътрудничество по проекти. И в двете секции бяха проведени ползотворни дискусии и обмяна на мнения по дискутираните теми. Форумът предостави възможност за участие на млади изследователи и допринесе за тяхното кариерното израстване.
Конференцията се проведе с финансовата подкрепа на ФНИ, МОН съгласно Договор № ДПМНФ 01/30 от 23.08.2018 г.

zala1

otvan

 

Страница 5 от 93

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!