Меню

ban11111222Днес в сградата на БАН се състоя среща на председателите на Българската академия на науките, акад. Юлиан Ревалски и Селскостопанската академия, проф. д-р Васил Николов. Обсъдени бяха въпроси от взаимен интерес, в това число възможностите за съвместно сътрудничество в научни проекти.
На срещата присъстваха зам.-председателят на БАН чл.-кор. Костадин Ганев, главният научен секретар проф. Евдокия Пашева и научният секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“ чл.-кор. Димитър Иванов.
Предмет на дискусията бяха и конкретните проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и одобрените от правителството национални научни програми за периода 2018-2022 г., по които учени от двете академии да работят съвместно.

 

 

ban222nnnn

troqn KitaiИнститутът по планинско животновъдство и земеделие Троян беше посетен от 6-ма учени, специалисти по овощарство, от Селскостопанската академия на Китай, провинция Хъйлундзян, с ръководител на Zhang Taizhong, директор на клон Мудандзян. Целта на визитата беше обучителен курс в различни направления от областта на овощарството.Съвместното сътрудничество между двете страни започва преди повече от 15 години.
Академичният състав на ИПЖЗ Троян представи дейността си и сподели научните си достижения пред китайските колеги през първата седмица от визитата. Доц. д-р Диян Георгиев, директор на Институт по планинско животновъдство и земеделие Троян, презентира технологии за размножаване и сортов състав при дребноплодните овощни видове (малина, къпина, боровинка) в планинсите региони.
В областта на селекцията говори проф. д-р Иван Минев, в направление агротехника, технологии за създаване и отглеждане на овощни насаждения, при различни схеми на засаждане и подходящи сортоподложкови комбинации – доц. д-р Боряна Стефанова, биотехнологии и in vitro размножаване – доц. д-р Мария Георгиева, растителна защита при семкови, костилкови и дребноплодни овощни видове – доц. д-р Петко Минков.
В ИПЖЗ Троян се поддържат колекционни и демонстративни опитни полета, сливови градини с различна степен на интензивност, насаждения от дребноплодни (малини, касис, къпини, арония).
Гостите от Китай разгледаха научно-изследователските лаборатории на ИПЖЗ, по микроразмножаване, по вирусология, лабораторен комплекс за аналитични и химични анализи на плодове и продукти от тях, оборудвани с модерна техника и апаратура.
Китайската делегация посети и други научни звена към ССА: опитната станция по сливата в Дряново (филиал на ИПЖЗ Троян), Институт по Овощарство Пловдив, Институт по лозарство и винарство Плевен и Институт по царевицата Кнежа и Института по земеделие Кюстендил.

IKKH OAE111Временно управляващият посолството на Обединените арабски емирства в България г-н Тарег Бавазир посети институти от системата на Селскостопанска академия: Института по консервиране и качество на храните, Института по зеленчукови култури „Марица“ и Институт по овощарство в Пловдив.
В срещата проведена в ИККХ -Пловдив участваха доц. д-р С. Иванова - директор на дирекция „МОВОП“ към ССА, доц. д-р Т. Петрова - директор на института, гл. ас. д-р Ив. Бакалов - зам. директор, доц. д-р Г. Живанович - научен секретар, доц. д-р М. Рускова , доц. д-р П. Иванова и инж. техн. В.Янева. На гостите бяха показани лабораториите на института.
В ИЗК Марица г-н Бавазир се срещна с директора на доц. Даниела Ганева, която представи дейността и показа оранжериите.
Гостите от ОАЕ посетиха и Института по овощарство.

 

 

 

 

IZK OAE

IKKH 2222

IO OAE

 

 

Пушална машина BORGWALDT RM200AПредседателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов проведе работна среща в Института по тютюна и тютюневите изделия – с. Марково.
ИТТИ е единствената научна организация, която извършва комплексни научни изследвания на земеделската култура тютюн от семето и алтернативното му използване до тютюневите изделия и тютюневия дим.
Изследователската насоченост на работата на ИТТИ обхваща: Селекция на нови сортове тютюн; Производство на сертифицирани тютюневи семена, Сортоподдържане и семепроизводство. Учените извършват гранулиране на семена за отглеждане на тютюнев разсад във флоат система. Съхраняват и поддържат генофонда на сортове тютюн от групи „ Басма“, „Виржиния“ и „ Бърлей“ за получаване на суровина с висока потребителска стойност и устойчиво производство.
ИТТИ е национален администратор по докладване на съставките и добавките в Европейската комисия.
Институтът oбезпечава изпълнението на законовите ангажименти на ИТТИ по Европейската политика за контрол на тютюна и тютюневите изделия (ЗТТСТИ) съгласно Директива 2014/40/ЕС и РККТ на СЗО. Обслужва националните интереси относно борбата с нерегламентираната търговия с тютюн и тютюневи изделия, чрез разработване на експертизи относно борбата с незаконната търговия с тютюн и тютюневи изделия. Прави експертна и дегустационна оценка на тютюн, тютюневи изделия и спомагателни материали. Учените разработват технологични инструкции за отглеждане, обработка, преработка и оценка на тютюн и тютюневи изделия .Сушене и ферментация на тютюна - изследвания и разработване на методи за анализ на т. нар. “други тютюневи изделия“, различни от фабрично произвежданите цигари; Извършват се химични изследвания и методи за оценка на тютюна и тютюневия дим. Алтернативно използване на земеделската култура тютюн.
В ИТТИ се провеждат обучения на фермери в Акредитиран център за професионално обучение (ЦПО) по:
- „Тютюнопроизводство (професия „техник растениевъд“).
- „Земеделец“ (професия „фермер“)

Газ Aнализатор AGILLENT 7890A

Анализ на физични показатели на цигарите

kitaiУчени от Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив и Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, гр. София, посетиха Китай.  Визитата е по покана за академичен обмен от Института за зеленчукови култури и цветя към Китайската академия на селскостопанските науки. Проф. Светла Русева и доц. Тринговска представиха доклади на Международния симпозиум „Поясът и пътят в индустрията, науката и технологиите при производството на зеленчуци" и изнесоха академични лекции пред студенти от Факултета по агрономия и лесовъдство на Университета за наука и технологии на провинция Хенан в гр. Луоянг. В работата на международния симпозиум взеха участие 104 учени и представители на бизнеса от Бразилия, България, Египет, Индонезия, Китай, Малайзия, Мароко, Мианмар, Русия, Тайланд, Чехия и Чили.

 

 

 

 

kitai6

kitai5

kitai2

1525264f-5a11-4f89-ab27-658bcbb00538Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов се срещна с временно управляващия посолството на Обединените арабски емирства в България г-н Тарег Бавазир. 
Посещението на г-н Бавазир е във връзка запознаване с дейността на ССА и подготовка на предстояща визита на делегация от ОАЕ в България.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f62ae5b0-b710-4a13-a179-390d71b97233

 

 

 

Страница 5 от 96

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!